Comunicat de presă – Liceul „Ion Luca”

Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei
Str. Mihai Eminescu, nr. 24, email licvatra@yahoo.fr

În perioada 4 – 10 mai 2014, 6 elevi și 2 profesori de la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei au fost în Polonia, în orașul Milanowek, pentru a participa la o reuniune de proiect din cadrul parteneriatului multilateral Comenius, cu titlul „L’Europpe se jette à l’EaU!”, tradus „Europa se lansează la apă!”. Proiectul se desfășoară între 2013 şi 2015, este finanțat de Comisia Europeană prin Programul de Învățare pe Toată Durata Vieții, iar instituțiile școlare implicate în proiect sunt Liceul Teoretic „Ion Luca” (coordonatorul proiectului), Liceul Tehnologic „Vimeu” din Franța, Liceul „Acajou 1” din Martinica, Colegiul „Egaleo” nr.5 din Grecia, Liceul „Iosefina de la Torre” din Gran Canaria și Colegiul MTE din Polonia, gazda reuniunii de proiect.

pg5Comunicat

Cu excepția liceului din Martinica, toate celelalte școli au fost reprezentate de echipe formate din 3-5 elevi și 2-3 profesori. Obiectivele reuniunii de proiect au fost următoarele: cunoașterea problematicii apei în Polonia, în special în regiunea capitalei și a orașului Milanowek, descoperirea patrimoniului polonez „legat” de apă, înțelegerea legăturii intrinseci dintre calitatea apei, a spațiilor verzi și calitatea vieții, precum și conștientizarea importanței gestionării durabile a resurselor de apă și a rolului politicilor europene în acest domeniu, dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și de lucru în echipă internațională, valorizarea aptitudinilor artistice și sportive ale elevilor și profesorilor, familiarizarea cu sistemele de educație din fiecare școală, consolidarea coeziunii echipei de proiect, monitorizarea implementării proiectului la nivelul fiecărei instituții partenere.

Programul întâlnirii a cuprins activități dintre cele mai diverse, astfel încât toate obiectivele au fost îndeplinite: vizite de studiu la stații de apă și de epurare din Varșovia și Milanowek (realizate sau modernizate cu sprijinul finanțărilor obținute prin programe europene), vizite ghidate de documentare cu privire la rolul apei (precipitații, ape subterane, lacuri, iazuri, râul Rodnika, fluviul Vistula) în dezvoltarea patrimoniului din regiune, întâlniri cu părinții, conducerea școlii, primarul și reprezentanții comunității locale din Milanowek, prezentarea sistemelor de educație din fiecare țară, participarea la ore de curs și la activități practice (work-shop „Apă și artă”; „Analiza calității apei” prin experimente în laboratoarele de chimie sau biologie), organizarea unui pick-nick „internațional” cu specific polonez, vizionarea unui spectacol interactiv reprezentând tradiții și mituri poloneze legate de apă, participarea la o seară festivă în mijlocul naturii, într-un mediu rustic, ecologic și modern în același timp.

Printre rezultatele cele mai importante ale reuniunii de proiect pot fi menționate următoarele:

– participanții au vizualizat „traseul” apei potabile și al apelor uzate (din natură – la robinet și invers) și cunosc regulile esențiale de gestionare corectă a acestei resurse în viața cotidiană;
– participanții au luat contact cu un model de colaborare de succes pentru rezolvarea problemelor de mediu și a celor de gestionare a apei, colaborare în care sunt implicați responsabil mai mulți factori: cetățenii, școala, părinții, ONG-uri, primarul, consilierii locali, responsabilii în programe europene etc.;
– participanții au dobândit cunoștințe diverse privind patrimoniul polonez: geografic (relief, parcuri, grădini, resurse de apă, climă), istoric (formarea statului polonez, istoria comunismului, problematica evreiască), științific (Lindlay, Marie Curie, Biblioteca universitară), artistic (arhitectura specifică din Milanowek, Chopin, legenda sirenelor, tradiții și mituri legate de apă etc.);
– participanții au comparat sistemele de educație din țările partenere, proiecte derulate, profesorii au împărtășit reciproc metode și strategii de predare, învățare, evaluare și motivare a elevilor;
– s-au îmbunătățit considerabil competențele lingvistice: în activitățile comune s-au utilizat cu precădere franceza și engleza, dar în familii și în particular s-a vorbit și spaniola, s-au învățat cuvinte poloneze, românești, grecești;
– s-au format și dezvoltat abilitățile de lucru în echipă internațională: elevii și profesorii au realizat împreună „eșarfa Comenius” pictată manual pe mătase, experimente de laborator, activități sportive;
– coordonatorii au evaluat implementarea proiectului în fiecare țară, au căutat soluții pentru facilitarea colaborării cu partenerul din Martinica, au clarificat metodele și strategiile de lucru, au reorganizat siteul proiectului (www.europesejettealeau.iesjosefinadelatorre.org), au stabilit planning-ul activităților comune până la următoarea reuniune de proiect, din Insulele Canare, din noiembrie 2014;

Marele regret al acestei întâlniri de lucru este lipsa reprezentanților școlii partenere din Martinica, dar sperăm ca accesul la mijloacele de comunicare și colaborare online să compenseze această absență și, cu sprijinul tuturor partenerilor, echipa internațională să fie completă la următoarea reuniune de proiect.

Prof. Atofanei Corina Cristina, coordonator proiect
Email: corinatofanei@yahoo.fr
Telefon: 0730.908.811

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *