Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei din 24.04.2024 – ora 12.00

Supunerea spre aprobare de catre secretarul general al municipiului, a procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 28.03.2024 si de la sedinta de indata din data de 01.04.2024 .

I- Proiect de hotarare privind aprobarea a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str.Miristei” a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia. C1+ C2+C3. Iniţiator: Primarul municipiului

II – Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, parter, ap.3, catreJatareanu Alina Vasilica. C1+C2+C3. Iniţiator: Primarul municipiului

III- Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”.C1+C3+C4. Iniţiator: Primarul municipiului

IV- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 6000 de lei pentru organizarea de catrePrimaria Municipiului Vatra Dornei a Concursului local de sah. Iniţiator: Primarul municipiului

V- Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, a unui teren in suprafata de 340 mp situat in Str.Negresti, f,n.. C1+C2+C3+C4. Iniţiator: Primarul municipiului

VI- Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei la domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, a unui teren in suprafata de 206 mp situat in Str.Negresti, f,n.. C2+C3
Iniţiator: Primarul municipiului

VII- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.C1+C2+C3+C4 Iniţiator: Primarul municipiului

VIII- Proiect de hotarareprivindaprobareaindexării cu rata inflatiei a impozitelorşitaxelor locale care constauîntr-o anumităsumăîn lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2025. C1+C2+C3+C4. Iniţiator: Primarul municipiului

IX- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de teren de 108 mp teren, , situata in Str. Molidului, nr.16A. C1+C2+C3+C4 Iniţiator: Primarul municipiului

X- Proiect de hotarare privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2024 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei.C1+C2+C3. Iniţiator: Primarul municipiului

XI- Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei, incepand cu luna martie a anului 2024. C1+C3 +C4. Iniţiator: Primarul municipiului

XII- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Runc, nr.7, in suprafata de 42,1 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta locuintei in suprafata de 90 mp, aferenta imobilului situat in Str.Runc, nr.7, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Strugaru Tatiana. C1+C2+C3. Iniţiator: Primarul municipiului

XIII- Proiect de hotarare privind privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei,judetul Suceava. C2+C3. Iniţiator: Primarul municipiului

Primar,
ILIE BONCHES

2 comentarii publicate:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *