Orion TV – Cod de conduită

Angajații postului de televiziune trebuie să se asigure că prin activitatea lor respectă legislația audio-vizuală, dar și celelalte legi ale țării. Angajații postului de televiziune nu au voie să fie membri ai vreunei formațiuni politice. Angajaților postului de televiziune le este interzisă exprimarea discriminatorie la adresa unor persoane sau grupuri de persoane. Redactorii și reporterii Orion TV nu au voie să facă uz de calitatea de angajați ai postului în situațiile care nu au legătură cu activitatea lor profesională.

Postul de televiziune trebuie să satisfacă în mod optim dreptul la informare. Postul de televiziune trebuie să încurajeze și să promoveze diversitatea de opinii. Angajații postului de televiziune trebuie să aibă grijă ca dezbaterile găzduite de Orion TV să nu treacă dincolo de granițele dialogului civilizat și argumentat. Integritatea și independența editorială trebuie păstrate indiferent de presiunile externe și de natura acestora: comercială, politică, etc. Exprimarea va fi liberă, dar în limitele decenței și respectând normele lingvistice în vigoare. Postul de televiziune nu promovează violența, indiferent de forma acesteia.

Date furnizor de servicii de programe:

🔸 Denumirea, statutul juridic și sediul social: SC Confluențe Dornene Media SRL, Hotel Călimani, cam. 704-705, strada Republicii 5A, municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

🔸 Numele reprezentantului legal și structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală:

Cioată Mihai (administrator) – 30%
Constantin-Doru Bighiu – 30%
Mircea-Filaret Rusu – 30%
Daniel-Viorel Pasat – 10%

🔸 Numele persoanelor responsabile de conducerea societății comerciale și ale celor care își asumă, în principal, responsabilitatea editorială:

Constantin-Doru Bighiu – director general
Marius Iordache – redactor șef

🔸 Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică sau a site-ului de internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct și efectiv: orionvatradornei@yahoo.com

🔸 Organismele de reglementare sau de supraveghere competente: CNA

Adresă: Bulevardul Libertății, numărul 14, Sector 5, București
Contact: cna@cna.ro

🔸 Lista serviciilor de programe pe care le asigură: Orion FM, Orion TV

🔸 Lista publicațiilor pe care le editează: Monitorul de Dorna