Ședința Ordinară a Consiliului Local Vatra Dornei, 26 martie

Ședința Ordinară a Consiliului Local al municipiului-stațiune Vatra Dornei se va desfășura în ziua de joi, 26 martie, începând cu orele 14:00, în Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Se va aproba procesul verbal de la ședința din data de 13 martie și va avea loc Ședința Comisiilor Reunite, după cum urmează.

I. Aprobarea procesului verbal de la Ședința din data de 13 martie:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1). Iniţiator, Primarul Municipiului;
2. Proiect de hotărâre privind retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr. 742/2014 și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală AJAC Suceava să voteze pentru retragerea unor membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației, precum și pentru semnarea Actelor Adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului AJAC Suceav (C1+C2+C3). Iniţiator, Primarul Municipiului;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 94 mp, teren situat în Str. Albinelor, nr. 2, de la domnul Popescu Gavril, în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de termie (C1+C2+C3). Iniţiator, Primarul Municipiului;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 4, pct. 3: Chirie, taxe, alte categorii de terenuri și Capitolul V, art. 268, alin. 4 al HCL nr. 205/2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2015 (C1+C2+C3). Iniţiator, Primarul Municipiului;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4). Iniţiator, Primarul Municipiului;
6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2). Iniţiator, Primarul Municipiului.
7. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr. 15/2003 (C2). Iniţiator, Primarul Municipiului;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietatea Municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3). Iniţiator, Primarul Municipiului;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu număr cadastral 35065, în suprafață de 576 mp, situat în Str. Molidului, nr. 16 (C2+C3). Iniţiator, Primarul Municipiului;
10. Diverse: Analizarea adresei nr. 5150/03.03.2015 a Instituției Prefectului Jud. Suceava.

II. Ședința Comisiilor Reunite (1+2+3+4):

1. Solicitarea d-lui Racu Alexandru privind cumpărarea apartamentului situat în Str. Republicii, nr. 19;
2. Solicitarea d-nei Mazuras Aglaia privind cumpărarea locuinței situată în Str. Mihai Eminescu, nr. 25;
3. Solicitarea d-lui Risciuc Mihai, privind aprobarea închirierii unui spațiu, în vederea amplasării unui chioșc pentru comercializarea de gogoșele ineluș și dulciuri;
4. Solicitarea domnului Grigoriu Florin privind alocarea sumei de 450 lei și punerea la dispoziție a Salonului Alb din incinta Casei de Cultură „Platon Pardău”;
5. Solicitarea locatarilor blocului nr. 5 din str. Mihai Eminescu, privind diminuarea chiriei pentru construcțiile cu destinația magazii;
6. Solicitarea domnului Cailean Mihai Viorel, privind cumpărarea magaziilor situate în str. Mihai Eminescu, nr. 5, pe care le deține cu titlu de chirie de la Primăria Vatra Dornei;
7. Solicitarea Liceului „Ion Luca” privind acordarea unei sume de 300 lei per elev, pentru cei șase elevi participanți la diverse olimpiade naționale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *