Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei pentru luna mai 2023

Marți, pe 30 mai 2023, de la ora 13:00, în sala de conferințe a Primăriei Municipiului Vatra Dornei va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Vatra Dornei. Pe ordinea de zi se află un număr de 28 de proiecte de hotărâre inițiate de către primarul Ilie Boncheș, consilierii locali PSD și consilierii USR.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociația Creștin-Filantropică „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” pentru plata cheltuielilor la energia termică pentru luna aprilie 2023

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2023

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 33/31.01.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral/parțial din venituri proprii pentru 2023

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județ, precum și împuternicirea președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județ să semneze, în numele și pe seama membrilor asociației, actul adițional de modificare și completare a statutului asociației

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Negrea Emanuiel pentru efectuarea unui tratament medical

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Covalciuc Grigore pentru refacerea locuinței afectată de incendiu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Vieru Dumitru pentru refacerea locuinței afectată de incendiu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Bizom Teofil pentru refacerea locuinței afectată de incendiu

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil (teren), în suprafață de 10 metri pătrați, situat în strada Sondei, numărul 4, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei. Inițiatorii proiectului sunt consilierii locali PSD Țarcă Adrian, Dranca Adrian, Cozianu Claudiu, Marinca Mihaiela și Simireanu Timinschi Serenela

12. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu. Inițiatorii proiectului sunt consilierii locali USR Rey Adrian Radu și Țăranu Cătălin

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil (teren), în suprafață de 300 de metri pătrați, situat în strada Miriștei, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii (imobil 1)

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil (teren), în suprafață de 300 de metri pătrați, situat în strada Miriștei, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii (imobil 2)

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil (teren), în suprafață de 300 de metri pătrați, situat în strada Miriștei, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii (imobil 3)

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Csapai Gică pentru refacerea locuinței afectată de incendiu

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Nacu Petru Rareș pentru efectuarea unui tratament medical

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare și Îngrijire din strada Roșu, numărul 103

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente deplasării Ansamblului Folcloric „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor la Festivalul Internațional de Folclor „Baltica” din Estonia

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare organizării de către Primăria Municipiului Vatra Dornei a manifestărilor ocazionate de Ziua Universală a Iei, ediția a VIII-a

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului Ziua Copilului, în colaborare cu Vatra Dornei Tineret

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, cât şi pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto), din partizile constituite pe fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei

24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei necesare pentru organizarea Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare organizării de către primărie a unei excursii la Târgu Mureș pentru copiii beneficiari ai serviciilor Centrului de Zi pentru Copii Vatra Dornei

26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a două imobile, în suprafață de 85 de metri pătrați și de 34 de metri pătrați, situate în strada Parcului, numărul 10, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

27. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil (teren), în suprafață de 330 de metri pătrați, situat în strada Roșu, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale și a raportului constatator ale Comisiei Mixte privind constatarea, cuantificarea și valorificarea cantităților de rumeguș, precum și evaluarea acestuia în vederea eliberării terenului aferent centralei termice, în scopul implementării unui proiect de dezvoltare a sursei de producție a centralei termice, constituită prin HCL 60/2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *