Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei pentru luna noiembrie 2017

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei din ziua de 29 noiembrie 2017. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 1245 din 23 noiembrie 2017, având următorul proiect al ordinii de zi. Au fost aprobate procesele verbale de la Ședința Extraordinară din 6 noiembrie și de la Ședința Extraordinară din 16 noiembrie.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru perioada dintre 15 noiembrie 2017 și 15 aprilie 2018;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 2.000 de metri pătrați de teren situat în strada Chilia, aflat în proprietatea domnilor Maxim Gheorghe Dorel și Ungureanu Dorina, în vederea funcționării adăpostului pentru câini;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru clădirile clasate ca monumente istorice, precum și pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru clădirea Cazinoului Băilor și Casa Vladimir, precum și terenul aferent acestora, aparținând Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru clădirile și pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revoluției din decembrie 1989;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2017, pentru clădirile afectate de inundațiile din februarie 2017, pentru Gasin Gheorghe;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului cu numărul cadastral 37692 ca fond aservit, aflat în proprietatea privată a municipiului, în favoarea imobilului cu număr cadastral 37138 ca fond dominant;

7. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 249/2017 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere pentru prestări servicii către terți a buldoexcavatorului aflat în proprietatea municipiului;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România;

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului și atribuite în conformitate cu prevederile Legii 15/2003;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 681 de metri pătrați, situat în strada Vasile Deac, numărul 12, teren aflat în proprietatea municipiului;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Luceafărului, numărul 9, etajul 2, în suprafață de 53,3 metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului, cu respectarea dreptului de preemțiune, către Tomescu Bodoi Ioan și Rodica, precum și a cotei de 1040/10.000 din terenul aferent locuinței în suprafață de 44,2 metri pătrați;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 125,32 metri pătrați, teren situat în strada Bistriței, numărul 16, reprezentând cota aferentă locuinței și curții, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian și Șchiopu Iuliana;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al treilea al anului 2017;

15. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de informare și consultare a publicului privind elaborarea PUZ „Reamenajare imobil pentru spațiu comercial” în strada Luceafărului, numărul 16, CF 37084, beneficiar Livan Eleonora Lidia;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a suprafeței de 45 de metri pătrați de teren aferent construcției, situat în strada Mihai Eminescu, numărul 28, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru La Eugen SRL, proprietarul construcției;

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2018;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii 15/2003;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare încheiat cu utilizatori persoane fizice și juridice;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de transport per kilometru ce va fi practicat de Ecologica Vatra Dornei SRL pentru închiriere către terți;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018 conform posibilității din amenajamentul silvic;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor care vor fi exploatate în cursul anului 2018 din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului și prezentate de către ocoalele silvice;

24. Proiect de hotărâre privind scăderea parțială a sumelor stabilite cu titlu de prejudiciu dispuse prin decizia 29/30/2014 de către Camera de Conturi Suceava, punctul 2.2;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Pinului, numărul 28, în suprafață de 89 de metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului, cu respectarea dreptului de preemțiune către Candrea Viorica, precum și a terenului aferent locuinței în suprafață de 242 de metri pătrați;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării evenimentului dedicat celor 40 de ani de la înființarea Ansamblului Folcloric „Balada Dornelor”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *