Știrile zilei de5 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna iulie 2017

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de marți, 25 iunie 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 734/19.07.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 10.07.2017.

I – Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a aparatului de lucru al Consiliului Local și a instituțiilor subordonate (C3+C4);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/2, respectiv suprafața de 50 de metri pătrați de teren aflat în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuinței situată în strada Republicii, nr. 17, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Pardău Lea (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 (C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ + RLU (Regulament Local de Urbanism Aferent PUZ) în intravilanul municipiului Vatra Dornei în vederea extinderii centrului comercial, amenajării de parcare, amplasarea mijloacelor publicitare, amenajarea accesului auto și pietonal pe strada 22 Decembrie, beneficiar fiind SC Regnafor SA pentru SC Kaufland SCS (C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru premierea fotbaliștilor din cadrul Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei (C1+C3+C4);

Comisiile reunite C1+C2+C3+C4, marți, 25.07.2017, orele 11:00

Ordinea de zi – Comisia de Urbanism:

1. Solicitarea Asociației „Pensionarilor” Vatra Dornei privind acordarea unui spațiu pentru funcționarea asociației;

2. Solicitarea doamnei Candrea Viorica privind cumpărarea locuinței situată în strada Pinului, nr. 28;

3. Solicitarea familiei Coman Petrovan Florin și Silvia privind cumpărarea imobilului situat în strada Runc, nr. 1;

4. Solicitarea domnului Căpraru Tiberiu privind cumpărarea imobilului situat în Luceafărului, nr. 11;

5. Solicitarea doamnei Rumpel Viorica privind cumpărarea terenului în suprafață de 143 mp aferent locuinței și curții, situate în strada Bistriței, nr. 16;

6. Solicitarea SC Bianco Nero Comserv SRL privind cumpărarea terenului în suprafață de 97 mp aferent construcției aflate în proprietate privată a acesteia;

7. Solicitarea doamnei Torcea Ancuța privind cumpărarea suprafeței de teren în suprafață de 77 mp, situată în strada Petreni, nr. 16, aferentă locuinței aflate în proprietate privată;

8. Solicitarea doamnei Scutar Viorica privind vânzarea suprafeței de teren de 205 mp situat în strada Diecilor, nr. 29, cu reevaluare la prețul de 10 euro/mp;

9. Solicitarea SC Vimador Impex SRL privind cumpărarea suprafeței de 80 mp situată în strada Poligonului, nr. 11, aferentă construcției aflate în proprietate privată a acesteia;

10. Solicitarea doamnei dr. Ifrim Simona, medic specialist de medicină internă a Spitalului Municipal Vatra Dornei, privind alocarea unei locuințe;

11. Solicitarea SC Bucura Com SRL privind reomologarea pârtiei de schi Parc;

12. Solicitarea doamnei Cosoi Vasilica și Cucircă Petrescu Veronica privind cumpărarea terenului în suprafață de 34,5 mp aflați sub locuința aflată în proprietate privată, precum și a suprafeței de 26 de mp de teren situat în strada Lucian Blaga, nr. 8, aflați în vecinătatea terenului acestora în vederea construirii unei băi;

13. Solicitarea SC Meridian Turism SA privind schimbul suprafeței de 7 mp de teren după cum urmează: SC Meridian Turism SA să primească 7 mp de teren din parcela 1DR din imobilul 36844 aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Vatra Dornei și să dea în compensare 7 mp din imobilul 30200, parcela 1CC de 7 mp;

Ordinea de zi – Comisia Socială, de Sănătate și Cultură:

1. Solicitarea doamnei Boboc Lăcrămioara privind acordarea unui ajutor de urgență pentru tratamentul medical al minorei Boboc Alesia Denisa care este diagnosticată cu „deficiență funcțională gravă”;

2. Acordarea avizului de principiu pentru schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale Nr. 4 în Școala Gimnazială Nr. 4 Mihai Eminescu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *