Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna noiembrie 2016

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de marți, 29 noiembrie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 1021/22.11.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 18.11.2016.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactiv care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Vatra Dornei, strada Podu Verde, bloc 1, scara D, etaj 1, apartament 2, către Popescu Cristinel și Nicoleta (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Vatra Dornei, strada Calea Transilvaniei, bloc B, etaj 3, către Negrea Gabriela și Ștefan (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli premilinare pentru anul 2017, al fondului forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei, propuse de către Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, OS Iacobeni, OS Cârlibaba și OS Vatra Dornei (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2017 (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36373, respectiv 8,51 mp de teren, aferentă spațiului medical situat în strada Mihai Eminescu, nr. 26, parter, precum și a cotei de teren de 1/3 din cota de 17/1000, respectiv 2,54 mp de teren din PT 36372 din CD 36372, aferent sălii de tratamente coproprietate personală, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Sfrijan Iuliana, proprietara spațiului (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Concursului Interjudețean de Matematică „Memorialul Ștefan Dîrțu”, ediția a XVIII-a și a Concursului Județean de Informatică, ediția a XII-a (C1+C4);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul al treilea al anului 2016 (C1+C2+C3+C4);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr. 15/2003 (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C4);

XI – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

XII – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 (C1+C2+C3+C4);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 aprilie 2017 (C2+C3);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *