Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna octombrie 2016

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de luni, 31 octombrie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 936/20.10.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 29.09.2016.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 45 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Diecilor, nr. 29A (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 81 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Mihai Eminescu, nr. 36 (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 206 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Pinului (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/4 de teren aferentă locuinței și curții, situată în strada Runc, nr. 10, în suprafață de 301 mp, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Huianu Ion și Virginia, proprietarii construcției (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/4 de teren aferență locuinței și curții, în suprafață de 301 mp, situată în strada Runc, nr. 10, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Sfarti Victor și Lidia, proprietarii construcției (C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 2/4 de teren aferentă locuinței și curții, în suprafață de 602 mp, situată în strada Runc, nr. 10, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Grădinaru Sorel și Sanda, proprietarii construcției (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 13/16 de teren aferentă curții, în suprafață de 33 mp, precum și suprafața de 39 mp teren, situat în strada Pinului, nr. 17, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara construcției (C1+C2+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 233 mp teren aferentă locuinței și curții, situat în strada Ion Luca, nr. 6, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ifrim Mihai și Elena, proprietarii construcției (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 68 mp teren aferentă curții, situată în strada Gladiolelor, nr. 5, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Pahomi Vladimir, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 12/100 din PT 33571 din CF 33571, respectiv 16,32 mp teren aferent imobilului situat în strada Luceafărului, nr. 8, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC Jatex SRL, proprietara construcției (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 35/100 mp teren aferentă locuinței în suprafață de 27,30 mp, precum și a suprafeței de 13 mp teren aferent curții, teren situat în strada Negrești, nr. 8, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Horceag Ion, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 32/100 din nr. cadastral 36659 din CF 36659, respectiv 53,44 mp teren aferentă imobilului situat în strada 22 Decembrie, nr. 13, la parter, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Talaba Lucia, proprietara construcției (C1+C2+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unei suprafețe de 252 mp, teren situat în strada Poligonului (C1+C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

XVI – Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu la mansarda Centrului Medical de Specialitate Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 26, către Buscu Rodica pentru amenajarea unui cabinet medical de psihologie și psihoterapie (C1+C2+C3+C4);

XVII – Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în incinta Policlinicii Vatra Dornei catre Cercel Mirela Corina pentru amenajarea unui cabinet medical individual cu specialitatea igienă și sănătate publică (C1+C2+C3+C4);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru clădirile clasate ca monumente istorice, precum și pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru clădirea Cazinoul Băilor și Casa Vladimir, precum și terenul aferent acestora, aparținând Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (C1+C2+C3+C4);

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru achiziționarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun 2016 (C1+C4);

XX – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licițatie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XXI – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 36344, în suprafață de 429 de mp, situat în strada Calea Transilvaniei, nr. 20 (C2+C3);

XXII – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei (C3);

XXIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind reglementarea circulației rutiere și pietonale în Municipiul Vatra Dornei, în vederea asigurării siguranței și fluidității circulației (C1+C2+C3);

XXIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de începere, respectiv a întreruperii furnizării energiei termice pentru consumatorii racordați la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei (C3);

XXV – Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii obiectivului de investiții Construire bazin de înot didactic în municipiul Vatra Dornei, în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public și Social, subprogramul Bazine de Înot (C1+C2+C3);

XXVI – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 94/2004, privind aprobarea Regulamentului Intern al secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei (C1+C4);

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *