Știrile zilei de4 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna mai

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de joi, 26 mai, orele 15:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 445/19.05.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 21 aprilie 2016 și de la Ședința Extraordinară din data de 12 și 17 mai.

I Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp, teren situat în strada Mihai Eminescu, nr. 20, proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Rotaru Raul Gabriel (C1+C2+C3);

II Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51 mp teren, aferentă spațiului medical situat în strada Mihai Eminescu, nr. 26, parter, precum și a cotei de 1/3 din cota de 17/1000, respectiv 2,54 mp teren din PT 36372 din CF 36372, aferent sălii de tratamente coproprietate personală, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ormeny Melentina Adalgiza, proprietara spațiului (C1+C2+C3);

III Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 18/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,06 mp teren, aferentă spațiului medical situat în strada Mihai Eminescu, nr. 26, etajul al II-lea, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Cuzuban Violeta, proprietara spațiului (C1+C2+C3);

IV Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

V Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 346 mp teren, situat în strada Negrești, către SC Expert Business Consulting SRL, prin administrator Zdrob Cornel, teren aflat lângă terenul proprietate privată a acesteia (C1+C2+C3+C4);

VI Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Vatra Dornei pentru perioada 2016-2017 (C3);

VII Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VIII Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unei suprafețe de 20 mp teren situat în strada Dornelor pentru amplasarea unui chioșc de comercializare haine (C1+C2+C3);

IX Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare desfășurării manifestărilor ocazionate de Ziua Universală a Iei (C1);

X Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Festivalului Internațional de Filme de Foarte Scurtmetraj (C1);

XI Proiect de hotărâre privind organizarea Spectacolului Extraordinar cu Corala „Armonia” din Constanța (C1+C3+C4);

XII Proiect de hotărâre privind organizarea concursului „Dorna Xtrem”, ediția a X-a (C1+C3+C4);

XIII Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcție pentru lotul atribuit conform legii nr. 15/2003 din strada Poligonului (C2+C3);

XIV Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 80/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C2+C3+C4);

XV Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 83 mp, situat în strada Mălinilor, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XVI Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1 (C1+C2+C3+C4);

XVII Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1 (C1+C2+C3+C4);

XVIII Diverse

Ședința comisiilor. Comisiile reunite miercuri, 25.05.2016, orele 13:00

1. Solicitarea SC Bucura Com SRL privind acordarea unui drept de trecere pentru utilități în vederea montării conductei de apă și cablu electric pentru sistemul de înzăpezire a Pârtiei Parc, peste parte din PT 34707 în suprafață de 235 mp și parte din PT 34702 în suprafață de 480 mp în partea de jos și 1059 mp în partea de sus;

2. Solicitarea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților privind închirierea unui spațiu în incinta imobilului situat în strada Mihai Eminescu, nr. 15, parter pentru funcționarea partidului, Filiala Vatra Dornei;

3. Solicitarea domnului Ifrim Mihai privind cumpărarea suprafeței de 233 mp teren aferent locuinței și curții;

4. Solicitarea doamnei Olteanu Eugenia, privind cumpărarea apartamentului situat în strada Mihail Sadoveanu, nr. 3, bl. B, sc. A, ap. 3, pe care o deține cu titlu de chirie;

5.Solicitarea domnului Csany Ilosvai Remus privind cumpărarea locuinței situată în strada Oborului, nr. 31 pe care o deține cu titlu de chirie;

6. Solicitarea domnului Zvyryd Vitaly privind închirierea suprafeței de 80 mp teren situat în strada Poligonului;

7. Solicitarea domnului Pahomi Vladimir privind cumpărarea suprafeței de 68 mp teren situat în strada Gladiolelor, nr. 5, teren aflat în curtea acestuia;

8. Solicitarea Școlii Generale Nr. 4 privind sponsorizarea cu suma de 1.000 de lei pentru premierea elevilor participanți la Centrul de Performanță în anul scolar 2015-2016;

9. Solicitarea doamnei Severincu Raluca Luiza privind cumpărarea suprafeței de 206 mp teren situat în strada Eroilor, nr. 16, în vecinătatea proprietății private a acesteia;

10. Solicitarea Liceului Teoretic „Ion Luca” privind acordarea sumei de 2.500 de lei pentru organizarea unei excursii pentru olimpicii naționali și județeni ai liceului;

11. Solicitarea Clubului Sportiv de Arte Martiale „Museido” privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul din incinta Casei de Cultură „Platon Pardău”;

12. Solicitarea doamnei Talaba Lucia privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții, teren situat în strada 22 Decembrie, nr. 13;

13. Solicitarea doamnei Semeniuc Maria privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții situat în strada 22 Decembrie, nr. 13;

14. Solicitarea familiei Grădinaru Sorel și Sanda privind cumpărarea cotei de teren aferentă locuinței proprietate privată și curții în suprafață de 602 mp teren;

15. Solicitarea familiei Huianu Ion și Virginia privind cumpărarea cotei de teren aferentă locuinței proprietate privată și curții în suprafață de 301 mp, teren situat în strada Runc, nr. 19;

16. Solicitarea familiei Sfarti Victor și Lidia privind cumpărarea cotei de teren aferentă locuinței proprietate privată și curții în suprafață de 301 mp, teren situat în strada Runc, nr. 19.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *