Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local pe luna octombrie

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, care a avut loc miercuri, 29 octombrie 2014, începând cu ora 14:00, în sala de conferinţe a Primăriei Municipiului Vatra Dornei. Aprobarea procesului verbal de la şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2014.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1)
Iniţiator : Primarul municipiului

II – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2)
Iniţiator : Primarul municipiului

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor/penalităţilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 (C1+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

IV – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.163/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei (C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

V – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 de lei pentru Liceului Teoretic ,,Ion Luca” pentru derularea proiectului cultural educativ „Ion Luca – 120 de ani de la naştere” (C1)
Iniţiator : Primarul municipiului

VI – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4, pct. 4 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2014 (C1+C2+C3+C4)
Iniţiator : Primarul municipiului

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de Matematică „Memorialul Ştefan Dîrţu”, ediţia a XV-a şi a Concursului Judeţean de Informatică, ediţia a VIII-a (C1+C3+C4)
Iniţiator : Primarul municipiului

VIII – Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Roşu Elena pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4)
Iniţiator : Primarul municipiului

IX – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social Roşu, precum şi a criteriilor de primire în centru (C1+C4)
Iniţiator : Primarul municipiului

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru perioada dintre 15 noiembrie 2014 şi 15 aprilie 2015 (C1+C2+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XI – Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4)
Iniţiator : Primarul municipiului

XII – Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani doamnei Stratula Lucreţia (C1)
Iniţiator : Primarul municipiului

XIII – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 (C2+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XIV – Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului (C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XV – Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003 (C2+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003 (C1+C2+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XVII – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2.000 mp, teren situat în str. Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel şi Ungureanu Dorina, în vederea funcţionării adăpostului pentru câini (C1+C3)
Iniţiator : Primarul municipiului

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. 22 Decembrie, nr. 7, ap. 6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Sovan Cătălin Florin
Iniţiator : Primarul municipiului

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000 de lei către „Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare şi masă cu ocazia participării la Campionatul Mondial de Karate Tradiţional din Praga, Cehia.
Iniţiator : Primarul municipiului

C1+C2+C3+C4, marţi, 28 noiembrie 2014, orele 12:00 – Comisiile reunite

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Mihai Eminescu, nr. 25, etaj 1, ap. 14, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Fenicia;

2. Solicitarea doamnei Savin Rea Silvia privind cumpărarea locuinţei situată în str. Mihai Eminescu, nr. 32, ap. 9;

3. Solicitarea domnului Ciuhlău Constantin privind cumpărarea suprafeţei de 51 mp, teren situat în str. Unirii, nr. 66, Bl. V3, Sc. B, Ap. 3;

4. Solicitarea doamnei Mândrilă Ioana privind închirierea sau donarea suprafeţei de 11,40 mp, teren siuat în str. Lucian Blaga, nr. 2;

5. Solicitarea domnului Grigoriu Florin privind aprobarea sumei de 400 de lei pentru a participa la Forumul Internaţional al Tinerilor din Lutsk;

6. Solicitarea SC ECOLOGICA SRL privind scutirea de la plata impozitului pentru utilajele primite prin majorarea capitalului social prin HCL nr.157/2014;

7. Solicitarea Liceului „Vasile Deac” privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere de 38.66 lei pentru perioada 2011-2012;

8. Solicitarea Liceului „Ion Luca” privind scutirea de la plata cotei procentuale din veniturile încasate din închirierea bunurilor proprietate publică de către ordonatorii terţiari de credite;

9. Solicitarea Casei de Cultură privind reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii folosite gratuit;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *