Știrile zilei de5 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna martie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de joi, 31 martie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 265/23.03.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 29 februarie, procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 9 martie și procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 21 martie.

De asemenea, se vor prezenta și rapoartele de activitate ale Comandanților Poliției, Jandarmeriei Municipiului și ISU Vatra Dornei.

I – Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Vatra Dornei prof. dr. Honoris Causa Radu Rey” (C3);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Unirii, nr. 59A, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către familia Prislopan Laurențiu și Renata Mihaela (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 176/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2016 (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Cupei Stațiunii Vatra Dornei la Table (C1);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr. 212/2015 (C1+C2+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 136 mp teren, situat în str. Parcului, nr. 57, aferent curții, cu respectarea dreptului de preemțiune către Ursescu Felicia, proprietara construcției (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 318 mp teren, situat în str. Unirii, nr. 112, aferent locuinței și curții, cu respectarea dreptului de preemțiune către Radu Nicolae, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 346 mp teren, situat în str. Negrești, către SC Expert Business Consulting SRL, situat lângă terenul proprietate privată a acesteia (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 37/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 16,58 mp teren, aferentă imobilului situat în str. Mihai Eminescu, nr.26, etaj I, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Huțanu Zenovia Constanța, proprietara spațiului (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru Mutu Viorica pentru reconstrucția locuinței afectată de incendiu (C1+C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016 (C1+C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Decolmatare sistem de captare ape, Roșu, Municipiul Vatra Dornei” (C1+C2+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Decolmatare sistem de captare apă, Roșu, Municipiul Vatra Dornei” (C1+C2+C3);

XVII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C2+C4);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea Municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XIX – Proiect de hotărre privind aprobarea sumei necesare pentru achiziționarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2016 (C1+C2+C4);

XX – Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a Asociației VDT Vatra Dornei (C1+C2);

XXI – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3);

Ședința Comisiilor. Comisiile reunite miercuri, 30 martie, orele 12:00

1. Solicitarea domnului Pop Vasile privind aprobarea prelungirii termenului de plată la cumpărarea suprafeței de 53,5 mp teren, situat în str. Bârnărel, nr. 9;

2. Solicitarea doamnei Sovan Georgeta privind cumpărarea locuinței situată în str. 22 Decembrie, nr. 7;

3. Solicitarea Centrului de Sănătate Bucovina SRL privind cumpărarea suprafeței de 49 mp teren, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 26, teren concesionat conform contractului de concesiune nr. 9727/06.03.2009, teren aferent extinderii imobilului proprietate privată a acestuia;

4. Solicitarea unui grup de agenți economici din Vatra Dornei privind micșorarea indicelui de impozitare a clădirilor de 1,3%;

5. Solicitarea doamnei Mutu Viorica, domiciliată în Vatra Dornei, str. Calea Transilvaniei, nr. 57, privind acordarea unui ajutor de urgență pentru refacerea locuinței distrusă de incendiu;

6. Solicitarea doamnei Ciobanu Luminița, domiciliată în Vatra Dornei, str. Bârnărel, nr. 12, ap. 3, privind acordarea unui sprijin financiar pentru fiul acesteia, Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical;

7. Solicitarea domnului Cirlan Remus privind cumpărarea suprafeței de 83 de mp, aflată în vecinătatea terenului de sport situat în str. Mălinilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *