11 Decembrie – Ziua internațională a muntelui, sărbătorită la cel mai înalt nivel

În anul 1992, Organizația Națiunilor Unite (ONU), conștientizând vulnerabilitatea regiunilor montane, a inserat în Agenda 21, un capitol special (13) destinat gestionării ecosistemelor fragile și dezvoltării sustenabile a acestor zone. Zece ani mai târziu, în 2002 ONU și UE au stabilit ca din 11 decembrie 2003 să se serbeze Ziua Internațională a Munților, departamentul responsabil pentru organizarea și coordonarea evenimentelor, fiind Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

În întâmpinarea Zilei Internaționale a Munților , în acest an evenimentul a fost celebrat în ziua de 04 decembrie, la cel mai înalt nivel: în organizarea Academiei Române, a Forumului Montan din România, a Centrului de Economie Montană al Institutului Național de Cercetări Economice şi a Consiliului Național al Muntelui. Gazda manifestării a fost una pe măsură: Aula Magna a Academiei Române. Tema globală stabilită pentru acest prilej de către FAO s-a intitulat: Munții – cheia unui viitor durabil. Sub această cupolă s-a desfăşurat şi Dezbaterea națională: Munții României – în perspectiva 2014 – 2020 și dezvoltării durabile. Cele două teme au fost bine armonizate în cadrul întâlnirii, adăugându-se şi completându-se reciproc.

4

La această manifestare au fost prezenţi peste 150 participanţi: Factori politici, administrativi, cercetători, universitari, oameni de ştiinţă sau reprezenţanţi ai organizaţiilor profesionale. Lucrările au fost prezidate de domnul prof. univ. dr. Radu Rey, președintele Forumului Montan din România. Dintre personalităţile prezente s-au remarcat președinții a trei Academii: academician Ionel Haiduc – Academia Română, academician Gheorghe Sin – Academia de Științe Agricole și Silvice, academician Vasile Cândea – Academia Oamenilor de Știință din România. Din cadrul Academiei Române au mai fost prezenți domnii academicieni: Cristian Hera – vicepreședinte, Ioan Păun Otiman – secretar general și Emilian Dobrescu – membru al Consiliului Ştiinţific INCE – secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologice.

Din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au participat domnii: Achim Irimescu – secretar de stat, Mihai Herciu – director general al DGDR AM PNDR, iar din partea Consiliului Județean Suceava , domnul Alexandru Rădulescu – vicepreședinte. În afara celor amintiți, și-au trimis reprezentanți următoarele instituții/organizații:

 • Parlamentul României
 • Secretariatul General al Guvernului (SGG) – Compartimentul Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Cancelariei Primului Ministru
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcția Generală Dezvoltare Rurală
 • Ministerul Apărării Naționale
 • Institute de cercetare: Institutul Național de Cercetări Economice – INCE/ Centrul de Economie Montană, Academia de Științe Medicale, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti – Braşov, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie ICDM Cristian – Sibiu, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale ICES „Gh. Zane” Iaşi, Institutul de Geodinamică UNESCO-România
 • Instituţii de învăţământ superior cu preocupări în dezvoltarea montană: Universitatea „Babeş Bolyai” – Cluj, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea Politehnică Bucureşti, UȘAMVB Timișoara, UȘAMV București, UȘAMV Cluj, Universitatea „Transilvania” – Braşov, „Lucian Blaga”- Sibiu, Alma Mater -Sibiu
 • Filialele Forumului Montan din județele: Neamţ, Dâmboviţa, Sibiu, Bistriţa, Arad
 • Asociații/ONG-uri precum: Forumul Montan din România, Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană – Romontana, Federaţia Agricultorilor de Munte „Dorna”, Asociația Interculturală de Tradiții, Asociația Comunelor din România, Asociația „Drumul Regilor”, Asociația „Visarion Puiu”, Fundația Academică Daco – Română, Fundaţia „Carpatica”, Asociația „Tracialand”, Federația Națională de Agricultură, Federația GAL-urilor din România, Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni, Federaţia „Societatea Civilă Românească”, Asociaţia „Triangle Concept”
 • Primării din localităţi rurale montane

Prezentările lansate de vorbitori, pe domenii de interes major pentru zona montană, au provocat dezbateri profesionale și pertinente în rândul participanților. Au fost aduse în discuție subiecte de importanță strategică, referitoare la dezvoltarea actuală şi de perspectivă a acestor areale:

 • Munţii – o zonă a viitorului
 • Aspecte ale zonei montane în strategia agroalimentară și de dezvoltare rurală a României
 • Conceptul agroforestier (silvo-pastoral) în zonele montane
 • Modele sustenabile în munţii României
 • Exemple de bune practici – Dimensiunea antreprenorială a dezvoltării zonei montane, în judeţul Neamţ
 • Identitate patrimonială în Carpaţii României
 • Concept de „Strategie multianuală de dezvoltare montană durabilă” – Orizont 2040
 • Contribuţie la noul Plan Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020: „ Subprogram tematic pentru zona montană”

Dezbaterea a avut un larg ecou în rândul participanţilor, marea majoritate a acestora aducându-şi contribuţii la problematicile dezbătute. O dovadă în plus că pe „ordinea de zi” a slujitorilor munţilor se regăseşte permanenta preocupare pentru bunăstarea locuitorilor din Carpaţii României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *