Știrile zilei de4 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna decembrie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de vineri, 18 decembrie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 1486/11.12.2015, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 26 noiembrie și 14 decembrie 2015.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 44/100 din suprafața de 146 mp identic cu nr. cadastral 36555 din CF 36555, respectiv 62,24 mp teren aferentă imobilului situat în str. Parcului, nr. 57, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Felicia Ursescu (C1+C2+C3);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redeventelor și altor obligații de plată, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale de pe raza municipiului (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului (C2);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare economico-socială a municipiului cu orizontul de timp 2014-2020 (C1+C2+C3+C4);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor spații aparținând municipiului, localizate pe str. Mihai Eminescu, nr. 15 (C1+C2+C3+C4);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în vederea construirii Autogara, amenajare teren și împrejmuire în intravilanul municipiului, str. 22 Decembrie, beneficiar fiind SC Regnafor SA, pentru SC Lutasin SRL (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea pachetului de proiecte prioritare cu finanțare europeană pentru anul următor (C1+C2+C3+C4);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 15 mp de teren situat în str. Mihai Eminescu, nr. 24, aferent curții proprietatea doamnei Georgeta Straton (C1+C2+C3+C4);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a două suprafețe de teren situat în str. Poligonului, f.n., Vatra Dornei (C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1357/2001 (C1+C2+C3+C4);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat care să formuleze o acțiune pentur suspendarea plăților, ratelor și dobânzilor la creditul aferent implementării proiectului „Utilități și mediu la standarde europene, până la aducerea gazului la Vatra Dornei și punerea în funcțiune a Centralei termice cu cogenerare” (C1+C2+C3+C4);

XIII – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 67/2014 privind aprobarea „Regulamentului pentru stabilirea programului de funcționare al unităților de alimentație publică, precum și al celor destinate recreerii și divertismentului” (C3);

XIV – Informare privind adresa Prefecturii referitor la HCL nr. 151/2015;

XV – Diverse.

Ședința Comisiilor: comisiile 1+2+3+4 reunite vineri, 18 decembrie, orele 12:00

1. Solicitarea domnului Gabriel Raul Rotaru privind aprobarea vânzării suprafeței de 38 mp teren situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în vederea construirii Autogara, amenajare teren și împrejmuire în intravilanul municipiului Vatra Dornei, str. 22 Decembrie, beneficiar fiind SC Regnafor SA pentru SC Lutasin SRL;
3. Solicitarea doamnei Georgeta Straton privind aprobarea vânzării suprafeței de 15 mp teren situat în str. Mihai Eminescu, nr. 24, aferent curții proprietate;
4. Adresa Parohiei Ortodoxe Sfânta Treime privind plata apei uzate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *