Un nou moment aniversar: 14 ani de Orion FM

De 14 ani încoace, jumǎtatea verii cronologice aduce cu sine aniversarea postului de radio Orion Vatra Dornei, el fiind, în ordinea apariţiei, prima dintre cele trei componente ale Trustului Orion Media Vatra Dornei. Într-adevǎr, la data de 15 iulie 2001, marea carte a radiofoniei româneşti s-a îmbogǎţit cu încǎ o paginǎ, pe care au fost scrise, rând pe rând, faptele relevante ale zonei Dornelor, indiferent dacǎ ne referim la aspectele economice, sociale, politice, culturale sau sportive care au avut loc în acest mic Eden pǎmântean.

Radio Orion a fost, este şi cu siguranţǎ va fi şi în continuare o adevǎratǎ „tribunǎ a cetǎţii”, unde sunt expuse problemele curente din aceastǎ zonǎ, indiferent dacǎ ne referim la Telefonul de la miezul zilei sau la Punctul pe Orion. În ceea ce priveşte Telefonul de la miezul zilei, discutǎm despre o rubricǎ difuzatǎ de luni pânǎ vineri, la ora 12:30 şi în reluare la ora 18:30, în cadrul cǎreia, într-un scurt interviu, sunt aduse în atenţia ascultǎtorilor unele aspecte de importanţǎ majorǎ din oraşul nostru sau zona adiacentǎ, parteneri de dialog ai domnului Mihai Cioatǎ fiind primari, consilieri locali, profesori, medici, jurişti, preoţi, patroni, directori de instituții, preşedinţi ai unor asociaţii de proprietari și așa mai departe.

În ceea ce priveşte emisiunea Punctul pe Orion, aceasta se difuzeazǎ de luni pânǎ joi, începând cu ora 17:00, aceste emisiuni urmând a fi transmise şi la Orion TV. De obicei, aceastǎ emisiune care dureazǎ aproximativ o orǎ, este moderatǎ şi reprezintǎ o discuţie foarte amplǎ, existând, evident, o corelaţie deplinǎ între invitați şi ceea ce se discutǎ. Prezentând o anumitǎ dozǎ de interes, zona Dornelor, în general, şi orasul Vatra Dornei, în special, au fost vizitate periodic „de oameni cu greutate” ai zilelor noastre, precum arhiepiscopul Pimen, foştii miniştrii Valeriu Tabǎrǎ, Mona Muscǎ, Elena Udrea, Gheorghe Flutur, acesta din urmǎ ajungând în faţa microfonului şi din postrura de preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava, aceeaşi soartǎ având-o şi succesorul sǎu, Cǎtǎlin Nechifor, care, în treacǎt fie spus, este dornean de-al nostru.

Aşa cum am mai scris, prezenţa domnişoarei prof. Victoria Ostaficiuc în faţa microfonului, au un farmec aparte, indiferent dacǎ ne referim la rubrica de Culturǎ şi Civilizaţie sau la emisiunea Punctul pe Orion. Personalitate cu un nivel de culturǎ foarte vast, fosta slujitoare a catedrei dornene abordeazǎ cu o uşurinţǎ debordantǎ subiecte din domenii foarte diverse, putând sǎ treacǎ în orice moment al discuţiei de la politicǎ la economie, sau de la literaturǎ la artǎ, şi este foarte important de reţinut faptul cǎ are un stil narativ în egalǎ mǎsurǎ captivant şi accesibil oricǎrui ascultǎtor, astfel încât simţi profund mesajul transmis, şi chiar te transpui uneori în situaţia relatatǎ.

Este momentul sǎ-i amintim pe cei care, de-a lungul timpului, pentru o perioadǎ mai lungǎ sau mai scurtǎ de timp, au slujit societatea dorneanǎ pe cale radiofonicǎ, de la ultimul etaj al Hotelului Cǎlimani. Iatǎ-i: Florin Tihon, Carmen Valicǎ, Andy Țarcă, Adrian Ardelean, Adrian Petrescu, Ciprian Anichitoaie, Mia Mușetescu, Violeta Codorean, Mihaela Manole, Victoria Vleju, Adi Panfil, Bogdan Nacu, Tudor Amurăriței dar şi foşti colaboratori, profesorul Gheorghe Grigorean, actorul Mihai Henț, preotul Marius Magherca, ș.a.

De-a lungul întregii sale existențe, activitatea postului de radio Orion a fost (şi este) coordonatǎ de profesorul Mihai Cioatǎ, dumnealui fiind singura persoanǎ care a rezistat pe baricade de-a lungul existenţei postului de radio, care face obiectul rândurilor de faţǎ, din colectivul redacţional fǎcând parte Doru Bighiu, Michael STAR, DJ Alky și Andrei Tipa. Existenţa în eter a postului de radio Orion este un act de culturǎ localǎ şi naţionalǎ, şi are rolul de a reflecta pentru contemporaneitate şi posteritate, prin metode specifice tot ceea ce se poate numi istorie, şi care, direct sau indirect are legǎturǎ cu zona noastrǎ.

La mulţi ani, Orion FM!

1 comentariu publicat:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *