Știrile zilei de5 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local, pe luna iunie

Ședinţa Ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei se va desfăşura marți, 30 iunie, începând cu orele 14:00, în Sala de Conferințe a Primăriei Municipiului.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren, în suprafață de 29 mp teren, situat în str. Izvorului, nr. 11, reprezentând accesul la curtea proprietate personală a domnului Hegheduș Vencel (C1+C2+C3)

2. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 36176, în suprafață de 500 de mp, situat în str. Unirii, nr. 67A (C2+C3)

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 36177, în suprafață de 500 de mp, situat în str. Unirii, nr. 67A (C2+C3)

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 145,68 mp, teren situat în str. Bistriței, nr. 16, reprezentând cota aferentă locuinței, curte și grădină, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Lozneanu Adela (C1+C2+C3)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racoltă Paul Iulian, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale (C1+C4)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tudorache Cornel, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale (C1+C4)

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 151/2014, privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Mihai Eminescu, nr. 32, parter, Ap. 5A, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC. PETRESCU OLIMPIADA SRL (C1+C2+C3)

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei, a locației, a sumelor necesare și a programului desfășurării evenimentului Zilele Municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3+C4)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Neculoiu Romeo, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale (C1+C4)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Codorean Onisie, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde, bl 1, sc. C, Ap. 7, către Hrîncescu Tiberius și Hrîncescu Rodica (C1+C2+C3)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde, bl. 1, sc. D, Ap. 4, către Ivașcu Vladimir Victor (C1+C2+C3)

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2)

16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, privind punerea la dispoziție, în favoarea SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș a suprafetei de 3.888 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, poziționată în U.A. 119, ce urmează a fi afectată cu montarea conductei de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei (C2+C3)

17. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 18/2015, privind aprobarea statului de funcții şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015 (C3+C4)

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Școlii Gimnaziale Nr. 4, a construcției și terenul aferent, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei (C3+C4)

Ședința Comisiilor Reunite
– comisiile 1+2+3+4 reunite joi, 25 iunie, ora 10:00 –

1. Solicitarea domnului Giosu Marius Gabriel, privind concesionarea unei suprafețe de 50 de mp, teren situat în str. Unirii, nr. 80, bl. VII, ap. 2, în vederea construirii unei terase;

2. Solicitarea domnului Malcinschi Viorel, privind aprobarea unui schimb de teren astfel: 61 mp teren situat în str. Mihai Eminescu (proprietatea Municipiului Vatra Dornei) cu suprafața de 72 de mp teren situat în str. Unirii, nr.25 (proprietatea familiei Malcinschi);

3. Solicitarea doamnei Solomon Paulina, privind cumpărarea suprafeței de 42 mp teren aferent magaziei, 45 mp arabil și cota de 41/100 din terenul aferent casei de locuit, respectiv (28,29 mp) teren situat în str. Unirii, nr. 90 la un preț reevaluat;

4. Solicitarea doamnei Apetrii Adriana, privind închirierea unei suprafețe de 9 mp teren situat în str. Dornelor, nr.10, pentru amplasarea pe timp de vară a unei terase;

5. Solicitarea domnului Herta Emanuel, privind aprobarea închirierii suprafeței de 12 mp teren situat în str. Oborului, pe fostul amplasament al agenției Loto, pentru amplasare chioșc comercializare produse fast-food;

6. Solicitarea doamnei Catargiu Ionela, privind cumpărarea locuinței situată în str. Parcului, nr. 9;

7. Solicitarea Camerei de Comerț și Industrie, privind realizarea unui parteneriat pe segmentul Alimentație Publică și Bunuri de larg consum;

8. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei, privind alocarea sumei de 50.000 de lei pentru transportul de la Suceava, instalarea și punerea în funcțiune a unui computer-tomograf, primit de la Spitalul Județean Suceava;

9. Solicitarea doamnei Danci Alexandrina, privind cumpărarea locuinței situată în str. Podu Verde, nr. 1, bl. 1, pentru deplasarea în teren;

10. Solicitarea doamnei Savin Rea Silvia, privind cumpărarea locuinței situată în str. Mihai Eminescu, nr. 32;

11. Solicitarea Schitului Sf. Apostoli Petru și Pavel, Botoș, privind acordarea unui ajutor cu lemn pentru ridicarea unui corp de chilii cu bucătărie și sală de mese la parter;

12. Solicitarea Secției de Tenis de Masă, privind suplimentarea bugetului CSM „Dorna” Vatra Dornei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *