ANUNȚ ANGAJARE – Primăria Municipiului Bistrița

Primăria Municipiului Bistrița
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Nr.98947/05.10.2023
ANUNŢ

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 7 noiembrie 2023, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, cu normă întreagă, 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână, de șef serviciu grad II la Serviciul Urbanism – Structura Arhitect Șef.

Condiţiile specifice de participare sunt cele prevazute la art. 386, lit. „a”, art. 468 alin (2) lit.”b” din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de studiu: Științe umaniste și arte (Domeniul Fundamental, Arhitectură și urbanism (ramura de știință).
– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.
– să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Conditiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul va consta în trei probe și anume:
1. selecția dosarelor: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
2. proba scrisă:în data de 7 noiembrie2023, orele 10,00.
3. interviu: într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piața Centrală nr.6.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul Managementul Resurselor Umane în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv începând cu data de 6 octombrie 2023 până la data de 25 octombrie 2023, inclusiv, între orele 8,30-16,00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8,30-13,30.
Lista documentelor necesare pentru dosarul de înscriere la concurs, precum și formularele necesare pot fi găsite pe site-ul https://www.primariabistrita.ro/primaria/acte-necesare/birou-resurse-umane.

Anunțul, bibliografia și tematica pentru concurs, precum și fișa postuluise afişează pe site-ul http://www.anfp.gov.ro/Concursuri, la sediul Primăriei municipiului Bistrița, precum și pe site-ul: https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/recrutare-personal/concursuri-de-recrutare/aparatul-primariei/, începând cu data de 6 octombrie2023.

În cazul în care persoana declarată câștigătoare în urma concursului are domiciliul la o distanță mai mare de 50 km, față de Municipiul Bistrița, sunt asigurate locuință și mașină de servici.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Bistriţa,Piaţa Centrală nr. 6,camera nr.8,telefon:0263-224706,int. 118/175,e-mail bruo@primariabistrita.ro, persoană de contact doamna Mirela Dumitru, șef Birou Managementul Resurselor Umane.

PRIMAR,
IOAN TURC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *