Știrile zilei de22 septembrie 2023

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei din data de 16 iunie 2023

Vineri, pe 16 iunie 2023, de la ora 12:00, în sala de conferințe a Primăriei Municipiului Vatra Dornei va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei. Convocarea la şedinţa ordinară s-a făcut în baza dispoziţiei primarului municipiului Vatra Dornei.

Supunerea spre aprobare de către secretarul general al municipiului a procesului verbal de la ședința ordinară din data de 30 mai 2023, procesul verbal de la ședința de îndată din 7 iunie 2023.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 214 mp aferentă curții, fără acces la drumul public, situată în strada Cetinei, fără număr, către Zancu Elena Daniela;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 80 mp aferentă curții, situată în strada Calea Transilvaniei, către Voicu Victor și Voicu Georgeta;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numărul cadastral 37186 ca fond aservit, proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, în favoarea imobilului teren cu numărul cadastral 30934 ca fond dominant;

4. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei de 60/231 de teren în suprafață de 231 mp din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii documentației de dezlipire a unei suprafețe de teren situată în strada Republicii, fără număr;

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii pentru familiile care împlinesc 50 ani de căsătorie;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării la licitație publică a cantității de 17.461 de metri steri de rumeguș (deșeu compost) în vederea eliberării terenului aferent centralei termice a municipiului;

Ordine de zi pentru Comisia de Urbanism

1. Solicitarea Asociației Iubire și Recunoștință privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spațiu în clădirea din strada Mihai Eminescu, numărul 15, pentru desfășurarea de activități educaționale și recreative;

Ordine de zi pentru Comisia Economică

1. Solicitarea lui Cristian Prâsneac privind acordarea unui sprijin financiar de 4.000 de lei pentru participarea în Slovenia, cu sportivul Prâsneac Alexandru, la Festivalul Olimpic al Tineretului European;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *