Urmează inundații? Autoritățile județene se așteaptă ca topirea zăpezii să facă probleme mai ales în zona de munte

Autoritățile de la nivelul județului Suceava se așteaptă ca topirea zăpezii să producă inundații mai ales în zona de munte și nu numai, mai ales din cauza schimbărilor de temperatură din ultimele zile. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit pe 10 aprilie pentru a adopta un set de măsuri pentru gestionarea eficientă a eventualelor situații de urgență.

Iată măsurile impuse de CJSU Suceava pentru următoarea perioadă:

🔸 Instituirea permanenței la nivelul primăriilor în scopul realizării unui flux continuu de informații cu Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava și alte structuri abilitate, la primirea atenționărilor meteo-hidrologice de tip cod portocaliu și roșu, respectiv la solicitare pentru atenționările de tip cod galben, ori în situația în care se înregistrează fenomene meteo-hidrologice periculoase;

🔸 Monitorizarea permanentă a cursurilor de apă de pe raza administrativ-teritorială din competență prin componenta preventivă a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, având în vedere istoricul anilor precedenți;

🔸 Menținerea liberă a secțiunilor de scurgere a apelor astfel încât acestea să poată prelua apa rezultată din căderile meteorice și/sau scurgeri de pe versanți;

🔸 Identificarea din timp a riscurilor potențial generatoare de situații de urgență asupra gospodăriilor cetățenești și a căilor de comunicații și raportarea acestora structurilor abilitate cu care se cooperează;

🔸 Pregătirea bazei tehnico-materiale constituită din utilaje, saci și nisip, pentru a se putea interveni atunci când situația o va impune;

🔸 Identificarea unor echipe de voluntari care să poată fi mobilizate și interveni la nevoie dacă situația o va impune;

🔸 Actualizarea permanentă a bazei de date cu privire la femeile însărcinate, persoanele dializate sau imobilizate, dependente de surse de energie electrică și luarea măsurilor ce se impun în vederea asigurării transportului acestora în cel mai scurt timp către unitățile medicale specializate;

🔸 Întrunirea în ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru stabilirea măsurilor și acțiunilor ce se impun a fi adoptate, în scopul gestionării eficiente a situațiilor de urgență generate de inundații;

🔸 Avertizarea populației din localitățile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundații;

🔸 Necesitatea supravegherii permanente, pe durata manifestării factorilor de risc, a podurilor, podețelor și altor secțiuni înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării lor cu plutitori, precum și a zonelor în care este posibilă formarea torenților;

🔸 Luarea tuturor măsurilor de protecție a persoanelor și bunurilor împotriva efectelor provocate de grindină, descărcări electrice, desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcții, precum și ca urmare a ruperii și prăbușirii unor arbori;

🔸 Pregătirea și verificarea forțelor și mijloacelor pentru intervenție de la nivelul autorităților administrației publice locale și operatorilor economici;

🔸 Stabilirea locurilor de refugiu, a traseelor de evacuare și a zonelor de acordare a primului ajutor pentru cei surprinși de viituri;

🔸 Crearea condițiilor necesare asigurării cu apă potabilă, alimente și materiale de cazarmament de strictă necesitate pentru populația potențial sinistrată;

🔸 Avertizarea turiștilor și a celor care tranzitează zonele vulnerabile despre pericolul la care sunt expuși în condițiile campării pe firul văilor cursurilor de apă sau al parcurgerii unor trasee turistice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *