Știrile zilei de4 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei din data de 28 februarie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei de marți, 28 februarie 2023, ora 13:00, găzduită de Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Pe ordinea de zi se vor afla un număr de 22 de proiecte de hotărâre inițiate de către primarul Ilie Boncheș.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli și a volumului de masă lemnoasă exploatat pentru anul 2022 din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, întocmit de către Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Iacobeni și Ocolul Silvic Cârlibaba.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli preliminar pentru anul 2023, propus de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, aprobat prin HCL 251/2022.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice din Centrul Social de Primire, Asistare și Îngrijire Roșu.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociația Creștin-Filantropică „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” pentru plata cheltuielilor la energia termică pentru luna ianuarie 2023.

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile și modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziții.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi conform Legii 15/2003.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțate din bugetul de stat conform OMS 1224/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Primăria Municipiului Vatra Dornei, în ceea ce privește implementarea sistemului informatic integrat în domeniul asistenței sociale.

11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosință gratuită în vederea construcției de locuințe proprietate personală, în temeiul Legii 15/2003.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 4 al anului 2022.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în strada Mihai Eminescu, numărul 15, notat în plan cu numărul 20, etajul 2, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei, și a documentației de licitație în vederea desfășurării de activități economice sau prestări de servicii.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Casei de Cultură (Sala 2 Expozițională) către Organizația de Management a Destinației Țara Dornelor în vederea desfășurării activității asociației.

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unui sprijin financiar pentru Liceul Teoretic „Ion Luca” pentru participarea Clubului de Robotică, la București, la Etapa Regională a Competiției BRD First Tech Challenge România, în perioada 12-16 februarie 2023.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 28.900.000 de lei pentru confinanțarea unor investiții.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului local la energia termică furnizată în sistem centralizat de către Primăria Municipiului Vatra Dornei.

18. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui lot de teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 123 de metri pătrați, respectiv suprafața de 384 de metri pătrați de teren aferente curții, fără acces la drum public, situate în strada Podu Verde, fără număr, către Ilie Crăciunescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 158 de metri pătrați, aferentă curții, și fără acces la drum public, situată în strada Eroilor, fără număr, către Cristian Rusu.

21. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 69 de metri pătrați, fără acces la drum public, situată în strada Calea Transilvaniei, fără număr, către Petru Sîrghie.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *