Știrile zilei de4 decembrie 2023

Două noi cărți au fost lansate la Vatra Dornei, la Casa de Cultură „Platon Pardău”

17 iunie 2019, orele 17:00, Vatra Dornei. Salonul Alb al Casei de Cultură „Platon Pardău”, neîncăpător. Zi de mare sărbătoare ortodoxă, Sfânta Treime, reunește membrii Asociației Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor, membrii Cenaclului „Nectarie” din Vama, membri ai Asociației Culturale „Pro Basarabia și Bucovina”, filiala „Arboroasa”, reprezentanți de seamă ai Asociației pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, reprezentanţi ai Bibliotecii „G. T. Kirileanu”, invitați, iubitori de literatură și cultură.

Părintele Mihai Valică, preot la Catedrala „Sfânta Treime”, doctor în teologie, preşedintele ASATD și moderatorul întâlnirii, aduce un cuvânt de înțelepciune și de luare aminte asupra culturii românești. Moment de mare evlavie legat de poetul națiunii române, Mihai Eminescu, geniul poporului român, de la trecerea în neființă împlinindu-se 130 de ani.

Atmosferă de înaltă prețuire surprinsă prin amintirea creațiilor sale și aprecierile scriitorilor români și străini redate de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Vatra Dornei, sub îndrumarea profesorilor Ioana Iuga și Cornelia Lupașcu, la care s-a adăugat o secvență despre prietenia sinceră și de netăgăduit a celor doi titani ai Societății Culturale și Literare „Junimea”, Ion Creangă și Mihai Eminescu, moment realizat de elevii profesoarei Alina Leonte Dupu, de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 din Vatra Dornei.

Cu profund respect, cei prezenți apreciază implicarea tinerilor în activitățile culturale dornene și dragostea acestora pentru versul eminescian, frumoasă lacrimă a românilor și un monument de măreție spirituală. În aceeași tonalitate, Vasile Bâcu, poet, ziarist, epigramist, președintele societății amintite din Cernăuți, vorbește despre Mihai Eminescu și românii de dincolo de graniţa ce ne desparte, care este pentru ei mai mult decât scriitor, un adevărat scut de apărare al sentimentului național, al limbii române, este cel care i-a adus din Siberia înfrigurată pe românii strămutați fără voia lor.

Sărbătoarea limbii române de la Cernăuți este și o sărbătoare eminesciană, a limbii române moderne încă din veacul al XIX-lea, puntea de legătură dintre ciobanul român din Miorița și țară, o unire în ceruri și în sufletele neamului, a unei țări înconjurate de români din toate părțile. O poezie din creația proprie, denumită „Poetul şi Bucovina”, din volumul „Motiv de toamnă”, surprinde aceleași trăiri puternice, de largă prețuire pentru tot ceea ce este românesc.

Și ca o dovadă a legăturilor puternice, de suflet, cu ținutul Dornei, oferă o diplomă de onoare familiei Ion și Paraschiva Abutnăriței, cei care se străduiesc de ani buni să mențină vie flacăra românismului între cele două jumătăţi de provincie despărțite de o istorie potrivnică.

„Eternul dor” sălășluiește în inima domnului Nicolae Șapcă, românul din Cernăuți, poet, prozator, reporter, jurnalist, care își lansează cu această ocazie volumul de dor de Eminescu, de țară, de neam și familie, de locurile pe unde a trecut, dorul de înaintași ca și pentru martirii neamului, trecuți mult prea devreme în veșnicie, pentru că și-au iubit limba și țara care i-a născut. Autorul consideră că adevărata cale a succesului este așternută doar prin limba maternă.

Din același sentiment de dragoste împărtășită între frați de același sânge, „Durerile de netămăduit”, „Sub raza de lumină a crucii lui Ștefan”, „Colind pentru Arboroasa”, „Ca un figure de miere”, „Călătorind prin țara de legende”, „Mai veniți că ne uniți”, capitole ale volumului său, prezentate de de Paraschiva Abutnăriței, cea care a realizat și o cronică a cărții, publicată în revista „Moldova Literară” de la Iași.

O româncă adevărată, profesoara Tațiana Guga, poetă și prozatoare, cea care a pus bazele Asociației Culturale „Pro Basarabia și Bucovina” în Vatra Dornei, cea care a reușit să inițieze, să păstreze și să întrețină, după anul 1990, legătura cu românii din Basarabia și din Țara de Sus a Moldovei, Bucovina, are cuvinte de apreciere la adresa oaspeților de la Cernăuți, profesorul universitar în filologie, Lora Bostan, de la Universitatea Naţională din Cernăuţi, scriitorii Vasile Bâcu și Nicolae Șapcă, prieteni vechi și colaboratori în ale literaturii.

Refugiată din ținutul Iordăneștiului, poartă în inimă încă imaginile dramatice ale vremurilor trecute, dar cu un optimism ce îi caracterizează vârsta înaintată, o nonagenară încă tânără sufletește, apreciază munca migăloasă asupra cuvântului a scriitorului Nicolae Șapcă și a Paraschivei Abutnăriței, fosta elevă talentată din timpul liceului, a cărei dirigintă și profesoară de literatura română i-a fost în urmă cu mai mulți ani.

Pentru Alina Andruhovici, „Nisipul din clepsidra albastră” a poetei Paraschiva Abutnăriței reprezintă un mănunchi de gânduri rostite într-o dulce limbă românească. O bucurie de a descoperi în paginile volumului istoria românească, dragostea pentru frumos, cotidianul și natura, timpul și efemeritatea.

Nepărtinitor, profesorul Gruia Ungurian face aprecieri asupra dorului etern, asupra respectului față de limba română descoperite în creația domnului Nicolae Șapcă, dar și măiestria cuvântului scris din „Nisipul din clepsidra albastră”. Fire sensibilă, Gruia Ungurian le dedică celor doi câte o poezie care însăilează activitatea lor de creatori de frumos.

Cuvinte de aleasă mângâiere sufletească, adresate de Lora Bostan, înnobilează și înalță spiritualitatea românească sub semnul lui Mihai Eminescu. Ca apoi să se îndrepte cu aceeași dragoste spre rândurile și gândurile țesute în nisipul ce se scurge din clepsidra albastră. Paginile cărții surprind, după opinia celei care a întocmit prefața volumului, sub un generic interesant, un suflet tânăr ce palpită viață.

Universul surprins de Paraschiva Abutnăriței exprimă o multitudine de valori despre țară și istorie, despre Mihai Eminescu și limba română, despre Cernăuți și granite, despre durere și împlinire. Toate acestea stau sub semnul timpului, măsurat de firele de nisip din clepsidră în imensitatea albastrului.

Nicolae Șaprcă, vicepreședintele Societății pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuți, cel care a semnat postfața, evidențiază întreaga activitate literară și culturală a poetei dornene. În „Primăvara sufletului ei”, titlul ales pe măsura portretului spiritual al autoarei, cuprinde bucuria acesteia de a se implica în ceea ce se poate concretiza prin bine și frumos în cultura națională.

Aceleași cuvinte de o sinceritate debordantă le evidențiază și Ignătescu Artemisia, care descoperă în poezie un mesaj de dragoste de țară care răscolește amintiri dureroase uneori, atașamentul față de natură și față de natura umană vulnerabilă. Vorbitoarea a mulţumit organizatorilor evenimentului pentru bucuria de a se întâlni cu distinşii oaspeţi din Cernăuţi.

Alina Leonte, profesoară de literatură română la Școala Gimnazială Nr. 4, apreciază valoarea profesională a autoarei, valoarea umană și spirituală, dăruirea afectivă ce se concretizează în creația lirică. Poeta Anica Facina salută oaspeții dragi de la Cernăuți, apreciază prefața de o reală sensibilitate a doamnei Lora Bostan, aduce cuvinte de aleasă prețuire creației domnului Nicolae Șapcă, își manifestă bucuria că domnul David Croitor a realizat coperta volumului și se oprește asupra textului poetic străbătut de sentimentul de adânc patriotism punctat prin personalitățile istorice românești și până la pământul Cernăuților, purtat în inimă și în gând.

Ca un gen de prezentare succintă a „Nisipului din clepsidra albastră”, subsemnata, am realizat câteva fragmente poetice din titlurile unor poezii ale autoarei, concretizând ideea de timp, ce străbate subtil întregul volum: „Încă mai sunt, / Împotriva timpului. / Cât încă mai sunt / Meșterul de cuvinte, / Nu e totul pierdut.

Profesorul Luminiţa Ţăran din Câmpulung amintește de vechea şi statornica prietenie şi colaborare profesională cu prof. Abutnăriţei, îşi exprimă bucuria de se întâlni cu fraţii de neam din nord, relatează despre proiectul de parteneriat dintre şcoala la care lucrează şi şcoala din Roşa, un cartier al Cernăuţiului.

Aldona Patraș rememorează evenimentele petrecute la Cernăuți, dedicate limbii române, și modul în care acestea se reflectă în poeziile și activitățile președintei Asociației „Pro Basarabia și Bucovina”. Bucuria de a fi împreună, de a fi alături de cei care îndrăgesc cuvântul scris și alături de familie, cei care se implică și susțin constant Cenaclul „Nectarie”, este o adevărată stare de bine, afirmă Ion Mugurel Sasu, preşedintele executiv al cenaclului.

Câteva versuri create ad-hoc de Vasile Bâcu și Nicolae Șapcă au remarcat atmosfera plăcută în care s-a desfășurat întreaga întâlnire. Părintele Mihai Valică, cel care a moderat intervențiile, a punctat cu înțelepciune momentele de adevărat patriotism al vorbitorilor și a completat, cu citate religioase, mesajele transmise.

A insistat asupra sentimentelor de prietenie și frățietate care trebuie să dăinuie între oameni. Iar „Eternul dor” al lui Nicolae Șapcă și „Nisipul din clepsidra albastră” a Paraschivei Abutnăriței să fie adevărate cărți de suflet și pentru suflet.

* fotografii de Jenica Romanică și Emilian Facina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *