Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna august 2017

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de marți, 28 august 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 947/23.08.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 25.07.2017.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al II-lea al anului 2017 (C1+C3+C4);

II – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și a programului anual de investiții pentru anul 2017 (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/2 în suprafață de 34,5 metri pătrați aferenți locuinței proprietate personală, precum și a suprafeței de 26 metri pătrați teren situat în strada Lucian Blaga, nr. 8, în vecinătatea locuinței proprietate personală, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Cosoi Vasilica și Cucirca Petrescu Veronica (C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 580 metri pătrați de teren aflat în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, aferent curții, situat în strada Negrești, nr. 51, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Nita Leon Romeo, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 222 metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Negrești, nr. 51 (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior și exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului local la energia termică furnizată în sistem centralizat de către Primăria Municipiului Vatra Dornei (C1+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de livrare la apa tehnică nefiltrată pentru SC Bucura Com SRL (C1+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei în vederea reomologării pârtiei de schi Parc, aflată în proprietatea SC Bucura Com SRL (C3+C4);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr. 15/2003 (C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 72 metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Negrești, fără număr (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 31/2017 privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (C1+C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării evenimentului „Bike Me Up” din anul 2018 (C1+C3+C4);

Ședința Consiliilor. Comisiile reunite: C1+C2+C3+C4, marți, 29.08.2017, orele 11:00

Ordinea de zi a Comisiei Economice:

1. Solicitarea Ocolului Silvic Dorna Candrenilor privind modificarea art. 3, 18 și 28 din contractul de administrare al pădurii;

2. Solicitarea Ocolului Silvic Vatra Dornei privind majorarea procentului de calcul al fondului de regenerare și conservare al pădurilor de la 10% la 25%;

Ordinea de zi a Comisiei de Urbanism:

1. Solicitarea doamnei Rumpel Viorica privind cumpărarea terenului în suprafață de 143 metri pătrați aferent locuinței și curții situat în strada Bistriței, nr. 16;

2. Solicitarea domnului Căpraru Tiberiu privind cumpărarea imobilului situat în strada Luceafarului, nr. 11;

3. Solicitarea doamnei Lostun Fenicia privind cumpărarea locuinței situată în strada Mihai Eminescu, nr. 25;

4. Solicitarea doamnei Torcea Ancuta privind cumpărarea suprafeței de teren în suprafață de 77 metri pătrați situată în strada Petreni, nr. 16, aferentă locuinței aflată în proprietate privată;

5. Solicitarea domnului Bazarca Grigore privind cumpărarea locuinței situată în strada Runc, nr. 7;

6. Solicitarea SC Iris Mob SRL privind cumpărarea suprafeței de 91 metri pătrați de teren situat în strada Schitului, nr. 2, aferent construcției aflată în proprietate personală;

7. Solicitarea SC La Eugen SRL privind cumpărarea suprafeței de 45 metri pătrați de teren situat în strada Mihai Eminescu, nr. 28, aferent construcției aflată în proprietate personală;

8. Solicitarea domnului Solovastru Marius Iacob privind cumpărarea cotei de 1/2 din suprafața de 300 metri pătrați de teren situat în strada Republicii, lângă proprietatea privata a acestuia;

9. Solicitarea domnului Solovastru Marius Iacob privind cumpărarea suprafeței de 453 metri pătrați de teren situat în strada Republicii, lângă proprietatea privată a acestuia;

10. Solicitarea domnului Serban Ioan Costin privind cumpărarea suprafeței de 1949 metri pătrați de teren situat în strada Parcului, nr. 2, lângă Vila Zimbrul, pentru construirea unui cămin de bătrâni;

11. Solicitarea domnului Surugiu Mugurel privind închirierea suprafeței de 251 metri pătrați de teren situat în strada Poligonului, lângă terenul atribuit conform Legii nr. 15/2003 pentru curte deoarece terenul este foarte accidentat;

12. Solicitarea doamnei Szentgyorgyi Ibolya privind cumpărarea suprafeței de 100 metri pătrați de teren situat în strada Unirii, nr. 119, aflat în vecinătatatea proprietății private a acesteia;

13. Solicitarea domnilor Bilan Suzana și Raducanu Adrian Claudiu privind cumpărarea suprafeței de 246 metri pătrați de teren situat în strada Independenței, în vederea edificării unei construcții;

14. Solicitarea domnului Todașcă Crăciun privind închirierea unei suprafețe de 20 metri pătrați de teren situat în strada Republicii, în vederea amenajării unui punct de informare turistică;

15. Solicitarea doamnei Ieremia Corina Maria privind cumpărarea terenului aferent locuinței aflate în proprietate personală, situat în strada Poligonului, atribuit conform Legii nr. 15/2003;

16. Solicitarea doamnei Pohoata Rodica privind concesionarea suprafeței de 230 metri pătrați de teren vizavi de Vila Musetti pentru parcare;

17. Solicitarea subfilialei Vatra Dornei a Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorului „Euro Protect Consum” privind acordarea unui spațiu pentru amenajarea sediului subfilialei;

18. Solicitarea doamnei Cazacu Maria privind cumpărarea suprafeței de 2 metri pătrați de teren situat în strada Mihai Eminescu, nr. 34 pentru amenajarea unui grup sanitar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *