Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna martie 2017

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de joi, 30 martie 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 462/22.03.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 13.03.2017.

fotografie de Ciprian Pardău pentru Hai la Dorna / Iubesc Vatra Dornei

I – Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni (C3);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Vatra Dornei pentru activități non-profit de interes general pentru anul 2017 (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2005 (C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar aferent anului 2015 (C1+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Județean de Poezie „Nichita în luna lui Marte”, ajuns la ediția a XI-a (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind premierea antrenorului și a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obținute la campionatele de atletism (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unei suprafețe de 420 de metri pătrați de teren situat în strada Petreni, fără număr (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local privind implicarea (informarea și consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobara bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017 (C1+C3+C4);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru achiziționarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sărbătorilor de Paște (C1+C2+C4);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a statutului de personal ale Spitalului Municipal Vatra Dornei (C1+C3+C4);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei (C1+C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pentru clădirile și/sau terenurile afectate de calamitățile naturale (C1+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2017 pentru clădirile și pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru Gheorghe Ardelean, erou al Revoluției din decembrie 1989 (C1+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2017, pentru clădiri și scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, începând cu anul 2018, pentru Gabriela Seserman, datorită inundațiilor suferite (C1+C3);

XVII – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 148/2016 privind „desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din municipiul Vatra Dornei (C3+C4);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 1/2 teren în suprafață de 124 de metri pătrați situat în strada Unirii, nr. 29, aferent apartamentelor aflate în proprietate personală și curții, cu respectarea dreptului de preempțiune doamnei Elena Tătar;

XIX – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 253/2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3+C4);

XX – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 138 de metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Negrești, fără număr (C1+C2+C3);

XXI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 205 metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Diecilor, nr. 29A (C1+C2+C3);

XXII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 95 de metri pătrați aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, teren situat în strada Eroilor, fără număr (C1+C2+C3);

XXIII – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 242/2016 privind aprobara bugetelor de venituri și cheltuieli preliminate pentru anul 2017 al fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, propuse de către Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Cârlibaba și Ocolul Silvic Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XXIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale a HCL nr. 196/2016 privind aprobarea vânzării cotei de 13/16 de teren, aferentă curții în suprafață de 33 de metri pătrați, precum și suprafața de 39 de metri pătrați de teren situat în strada Pinului, nr. 17, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Valeria Volosciuc, proprietara construcției;

XXV – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Constantin Silviu Pașcu pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

XXVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XXVII – Informare privind activitatea asistenților personali din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XXVIII – Diverse

Ședința Comisiilor. Comisiile reunite: C1+C3+C4, miercuri, 29 martie .2017, orele 13:00:

Comisia de Urbanism: miercuri, 29 marite 2017, orele 11:00:

1. Solicitarea SC Rio Bucovina SRL privind aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier a unei suprafețe de 9200 de metri pătrați de teren cu vegetație forestieră pentru o perioadă de 10 ani în vederea captării și exploatării apei;

2. Solicitarea doamnei dr. Daniela Vasiluț privind cumpărarea spațiului situat la mansarda Policlinicii situată în strada Mihai Eminescu, nr. 26;

3. Solicitarea domnului Daniel Popescu privind cumpărarea suprafeței de 36 metri pătrați de teren situat în strada Silvicultorului, nr. 121;

4. Solicitarea domnului Eugen Pidkamin privind cumpărarea terenului aferent locuinței aflată în proprietate privată, situată în strada Diecilor, nr. 31 și anularea acordării dreptului de servitute către Viorica Scutar;

5. Solicitarea domnului Cătălin Ortoanu privind cumpărarea suprafeței de 75 de metri pătrați de teren situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, suprafață de teren învecinată cu terenul acestuia;

6. Solicitarea domnului Saraj Abdul Salam și Claudia privind cumpărarea suprafeței de 598 de metri pătrați de teren situat în strada 1 Mai, învecinat cu terenul aflat în proprietate privată a acestora;

7. Solicitarea domnului Mugurel Ghemu privind cumpărarea locuinței situată în strada Dornelor, nr. 22 în rate în 10 ani;

8. Solicitarea doamnei Liliana Bejenaru privind cumpărarea suprafeței de 7 metri pătrați de teren situat în strada Schitului, nr. 4, sc. A, ap. 4 aferentă extinderii locuinței;

9. Solicitarea domnului Cornel Zdrob privind cumpărarea suprafeței de 72 de metri pătrați de teren situat în strada Negrești;

Comisiile reunite:

1. Petiția locuitorilor de pe strada Nichitușeni privind creșterea impozitelor ca urmare a schimbării zonării;

2. Scutire de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile afectate de inundații, pentru locuitorii din strada Oborului;

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.