Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna februarie 2017

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de marți, 28 februarie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 339/21.02.2017, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 31.01.2017 și de la Ședința Extraordinară de pe 10.02.2017.

I – Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (C1+C3+C4);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Vatra Dornei pentru anul 2017-2018 (C1+C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racoltă Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masă lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietate municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor și Ocolul Silvic Cârlibaba pentru fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 1/4 aferentă locuinței și curții, situate pe strada Runc, nr. 10, în suprafață de 301 metri pătrați, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Sfarti Victor Cătălin și Iuliana, proprietarii construcției (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 387 de metri pătrați de teren situat pe strada Ion Luca, nr. 2, aferent locuinței și curții, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Moisiuc Aurel și Livia, proprietarii construcției (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de licitație, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru închirierea prin licitație publică cu strigare a pajiștilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C3);

XI – Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului în suprafață de 1.600 de metri pătrați de teren situat pe strada 22 decembrie, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru anul 2017, precum și a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale și Financiare necesare Gestionării Situațiilor de Urgență pentru anul 2017 (C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului care cuprinde principalele activități ce sunt desfășurate de Poliția Locală Vatra Dornei în anul 2017 și criteriile specifice de evaluare (C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de bună conviețuire, ordinea și liniștea publică, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Vatra Dornei (C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Zi pentru Copii din Vatra Dornei (C3+C4);

XVI – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 253/2016 privind aprobarea numărului de burse școalre de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3+C4);

XVII – Proiect de hotărâre privind înființarea secției sportive de GO în cadrul Clubului Sportiv Municipal „Dorna” Vatra Dornei;

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 35929 din CF 35929, situat pe strada Negrești, nr. 51 (C2+C3);

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al patrulea al anului 2016 (C1+C2+C3);

Ședința Consiliilor, comisiile reunite: C1+C2+C3, luni, 27.02.2017, orele 13:00

Comisia de urbanism – luni, 27.02.2017, orele 11:00

1. Solicitarea domnului Păștinaru Ioan Daniel privind cumpărarea suprafeței de 95 de metri pătrați de teren situat în strada Eroilor, fără număr;

2. Solicitarea doamnei Scutar Viorica privind cumpărarea suprafeței de 45 de metri pătrați de teren pentru cale de acces, precum și a suprafeței de 205 metri pătrați de teren;

3. Solicitarea domnului Păștinaru Andrei privind închirierea suprafeței de 420 de metri pătrați de teren situat în strada Petreni în vecinătatea terenului aflat în proprietate personală;

4. Solicitarea domnului Chișciuc Ion și Georgeta privind cumpărarea suprafeței de 138 de metri pătrați de teren situat în strada Negrești învecinat cu terenul proprietate privată al acestora;

5. Solicitarea SC Rio Bucovina SRL privind aprobarea scoaterii temporare din fondul forestier a unei suprafețe de 9.200 de metri pătrați de teren cu vegetație forestieră pentru o perioadă de 10 ani în vederea captării și exploatării apei;

Comisia economică

1. Solicitarea domnului Cristian Prâsneac privind premierea sportivului Andrei Dorin Rusu, devenit campion balcanic la 1.500 de metri;

2. Solicitare doamnei Seserman Gabriela privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorită inundațiilor, conform noului cod fiscal;

Comisiile reunite

1. Solicitarea domnului Gheorghe Pața privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare;

2. Preluarea investițiilor de la Inspectoratul Școlar, și anume Internatul și Cantina Liceului Teoretic „Ion Luca”, Grădinița de pe strada Gladiolelor și Grădinița de pe strada Chilia, în vederea accesării de fonduri europene pentru finalizarea lucrărilor de construcții.

1 comentariu publicat:

  1. Doru

    De ce nu s-a discutat și despre furtul decontării transportului elevilor de la liceu sau nu mai aveți bani pentru extraordinarele spectacole folclorice ce se țin pentru bunăstarea cetățenilor?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *