Satul Ciocănești ajunge să fie din ce în ce mai cunoscut în România și nu numai

Este în natura firii ca fiecare loc din lumea aceasta să aibă un farmec aparte, inimitabil, datorită unicităţii sale, la aceasta contribuind atât factorii naturali, dar şi omul, care-şi pune amprenta inconfundabilă, atât din punctul de vedere al activităţilor economice desfăşurate, în funcţie de împrejurări, temporar sau permanent, cât şi din perspectiva spiritualităţii, de la această regulă nefăcând excepţie nici satul Ciocăneşti, aflat în zona Dornelor.

Astfel, cine trece pe cale rutieră, din Maramureş în Moldova, sau invers, nu poate evita satul sus-menţionat şi parcurgându-l, constată că toate clădirile, atât cele publice, cât şi locuinţele sătenilor au pereţii exteriori ornamentaţi cu motive populare specifice zonei, iar faptul acesta încântă ochiul oricărei persoane, acest meşteşug fiind transmis şi aplicat întocmai, generaţii de-a rândul.

Rămânem în zona spiritualităţii şi precizăm faptul că, în fiecare an, la Ciocăneşti se desfăşoară, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale ortodoxe, Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, evenimentul, devenit deja tradiţional, atrăgând, de la un an la altul, din ce în ce mai mulţi turişti, atât din ţară, cât şi de peste hotare, iar faptul acesta nu face altceva decât să confirme aprecierea nedisimulată a valorii unui eveniment cu profunde semnificaţii sufleteşti.

casa_ciocanesti_mdd

Evident, persoanele care ajung la Ciocăneşti şi sunt interesate pot vizita atât atelierul unde „se pun bazele” ornamentelor exterioare ale clădirilor, cât şi Muzeul Ouălor Încondeiate. Revenim în treacăt la perioada premergătoare sărbătoririi Naşterii Mântuitorului şi precizăm că satul Ciocăneşti este inclus într-una din cele două rute ale ouălor încondeiate care trec şi prin Ţara Dornelor.

Tot la Ciocăneşti „îşi are rădăcinile” domnul Pamfil Roată, dumnealui fiind în momentul actual singurul interpret de muzică popular din zona Dornelor care are o incontestabilă recunoaştere pe plan intern şi internaţional şi de aceea nu este întâmplător faptul că este deseori invitat la diverse emisiuni de profil de la mai multe posturi de televiziune cu acoperire naţională, dar mai ales la Favorit TV şi Etno TV. Prin participarea la aceste emisiuni devine un emisar de seamă al zonei noastre, reflectând într-o manieră sinceră şi deschisă profilul omului simplu, dar hotărât şi demn din satul natal.

Le sugerăm profesorilor de istorie, dar şi învăţătorilor din Vatra Dornei şi zona adiacentă ca, atunci când le predau elevilor lecţia despre formarea statului feudal Moldova, să le spună explicit că descălecatul voievozilor maramureşeni Dragoş, respectiv Bogdan în Moldova, a implicat traversarea pasului Prislop şi implicit trecerea prin Ciocăneşti, faptul acesta fiind cu atât mai remarcabil, cu cât evenimentul istoric este unul dintre puţinele pagini majore din marea curte a istoriei naţionale româneşti care are legătură directă cu zona în care trăim.

Festivalul Păstrăvului este un alt eveniment major care se desfăşoară anual la Ciocăneşti, el implicând, pe lângă partide de pescuit şi prepararea păstrăvului, competiţii muzicale, sportive, acţiuni de ecologizare a râului Bistriţa etc. Supranumit pe bună dreptate satul muzeu, Ciocăneştiul a primit în anii precedenţi titlul de sat cultural al României, ca o recunoaştere a muncii depuse de locuitorii acestei localităţi, evident, sub coordonarea notabilităţilor locale în direcţia valorificării patrimoniului cultural al localităţii, garanţia obiectivităţii acordării titlului respectiv fiind aceea că nu este implicată vreo autoritate română în acest sens, ci Ambasada Republicii Franceze.

În rest, la Ciocăneşti viaţa economică are aceleaşi coordonate ca în oricare alt sat din zona montană din România sau de aiurea, concretizată prin creşterea animalelor, activităţii forestiere etc. În concluzie, satul Ciocăneşti are o foarte importantă componentă spirituală care-l individualizează atât pe plan intern, cât şi internaţional, iar acest atu trebuie şi merită să fie valorificat din plin, cu maximă responsabilitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.