Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna februarie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de luni, 29 februarie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 150/2.02.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 18 ianuarie, procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 26 ianuarie, procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 1 februarie și procesului verbal de la Ședința de Îndată din data de 4 februarie.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Unirii, nr. 59A, proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către familia Laurențiu Prislopan și Mihaela Renata (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1357/2001 (C1+C2+C3+C4);

IV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 20/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8.96 mp de teren, aferentă imobilului situat în str. Mihai Eminescu, nr. 26, etaj I, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Gheorghe Tarta (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al IV-lea al anului 2015 (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2016 pentru masa lemnoasă pe picior, care se recoltează din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 35578 în suprafață de 38 de mp, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 26 (C1+C2+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și functionare a serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Vatra Dornei (C1+C3+C4);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr. 212/2015 (C1+C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de Poezie „Nichita în luna lui Marte”, ediţia a X-a (C1+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță (C1+C3+C4);

XIII – Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (C1+C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 46/2015 privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă conform legii nr. 350/2005 (C3);

XV – Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Primăria Municipiului Vatra Dornei și Asociația de Ecoturism Țara Dornelor în vederea cofinanțării proiectului „Țara Dornelor – Destinație de Ecoturism” (C1+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar către Adrian Rusu, pentru refacerea locuinței afectată de incendiu (C1+C4);

XVII – Diverse

primaria_vd

Ședința Comisiei de Urbanism, 26 februarie, orele 10:00

1. Solicitarea domnului Radu Nicolae privind cumpărarea suprafeței de 318 mp teren aferent locuinței proprietate personală și curții, teren situat în str. Unirii, nr. 112;

2. Solicitarea doamnei Ursescu Felicia privind cumpărarea suprafeței de 136 mp teren situat în str. Parcului, nr. 57 reprezentând teren aferent curții;

3. Solicitarea familiei Andronic Mircea Constantin și Felicia, privind cumpărarea suprafeței de 158 mp teren situat în str. Unirii, nr. 58, bloc D, scara D, ap. 12, teren aferent construcției proprieate privată a acestora;

4. Solicitarea domnului Melinceanu Petru Pavel privind cumpărarea suprafeței de 15 mp teren situat în str. Luceafărului, nr. 9, lângă locuința proprietate privată a acestuia;

5. Solicitarea SC MAXI SPORT SRL, prin administrator Cirlan Reemus Constantin, privind concesionarea suprafeței de 37 de mp teren situat în str. Mălinilor;

6. Solicitarea domnului Tomescu Bodoi Ioan, privind cumpărarea apartamentului în suprafață de 53,3 mp situat în str. Luceafărului, nr. 9A;

7. Solicitarea doamnei Ungureanu Mihaela, privind închirierea unei parcele de teren situată în zona CFR Vatra Dornei Băi, pentru amplasarea unui chioșc în vederea deschiderii unui magazin;

8. Solicitarea domnului Ungureanu Benoni Gheorghe, privind cumpărarea apartamentului situat în str. Podu Verde, nr. 7, în suprafață de 28,85 mp;

9. Solicitarea doamnei Niculita Teodora, privind cumpărarea locuinței situată în str. Vasile Lițu, nr. 6;

10. Solicitarea domnului Bulughiana Florin privind concesionarea suprafeței de 18 mp pentru construirea unei magazii și a suprafeței de 13 mp aflat sub magazia proprietate a acestuia;

11. Solicitarea domnului Mitrig Daniel Marius, privind cumpărarea suprafeței de 12 mp teren situat în str. Luceafărului, nr. 19 sau acordarea unui drept de superficie în vederea realizării unei scări exterioare la spațiul comercial pe care acesta îl deține la etaj;

12. Solicitarea SC PETCONS CONSULTING SRL, prin administrator Tarniceru Petru, privind concesionarea construcției neterminată din str. Oborului și a terenului aferent acesteia;

13. Solicitarea domnului Nicolae Romaniuc, privind aprobarea folosirii unui cărucior mobil în zona orașului pentru a oferi gratuit publicații biblice;

14. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei, privind transmiterea în administrare a spațiului în care își desfașoară activitatea dispensarul TBC, spațiu situat în str. Mihai Eminescu, nr. 26 și alocarea de fonduri pentru plata lucrărilor efectuate pentru amenajarea cabinetului de pneumologie;

15. Solicitarea Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei, privind alocarea unor fonduri pentru continuarea lucrărilor la investiția pentru Internat și Cantină;

16. Solicitarea domnului Ovidiu Tatarusanu, privind crearea unei căi de acces pentru bunicul acestuia, Vaideanu Corneliu, care locuiește pe str. Parcului, nr. 1;

17. Solicitarea domnului Cristian Cobeli privind amplasarea a două plăci comemorative pe fațadele fostei clădiri a Școlii Gimnaziale Nr. 4 și respectiv pe fațada Casei Cărtii;

18. Solicitarea domnului Susciuc Ionel privind cumpărarea spațiului situat în str. Mihai Eminescu, nr. 15, în suprafață de 20,50 mp, deținut cu titlu de chirie.

Ședința Comisiilor 1+3+4 reunite luni, 29 februarie, orele 12:00

1. Solicitarea Clubului Sportiv de Arte Marțiale „Museido” Vatra Dornei privind aprobarea unui sprijin financiar în vederea deplasării la Timișoara în perioada 5-6 martie la Cupa României la Kendo;

2. Solicitarea doamnei Francu Doina, privind scutirea de la impozit pentru imobilul din str. Chiliei, nr. 21 și scutirea de la amenzi pentru familia Capra;

3. Solicitarea Mănăstirii Plaviceni din Teleorman, privind acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea Mănăstirii Plaviceni avariată de inundații;

4. Prezentarea „Monografiei mineritului din Bucovina”.

1 comentariu publicat:

  1. Anonim

    Ce treabă avem noi cu cei din Teleorman? Avem prea mulți bani? S-au rezolvat toate problemele din orașul nostru?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *