Acţiune umanitară în zona Dornelor

În perioada 20-28 aprilie 2014, un grup de 25 de persoane de etnie românǎ şi francezǎ, din Paris, au desfǎşurat sub conducerea domnului Erwin Kessler, o acţiune umanitarǎ în zona Dornelor, prin donarea unor sume de bani investite în alimente, care mai apoi au fost distribuite unui numǎr de 150 de familii nevoiaşe, din care 115 la Vatra Dornei, 10 la Dorna Arini şi 25 la Poiana Stampei. Valoarea alimentelor dintr-un pachet fiind de 100 lei, pachetele fiind mai consistente în cazul unor familii mai numeroase.

Cei din Franţa au fost uimiţi de dǎrnicia celor care au mai puţin. Aproape în fiecare casǎ, oamenii au vrut sǎ îi serveascǎ cu câte ceva: ouǎ vopsite, colǎcei în formǎ de mile ş.a. Cei defavorizaţi au fost foarte impresionanţi de culoarea celor care i-au vizitat şi de faptul cǎ, deşi erau de altǎ culoare, doreau sǎ îi ajute. Unii plângeeau pentru cǎ credeau despre oamenii de culoare cǎ sunt foarte sǎraci şi nu se gândeau sǎ fie ajutaţi tocmai de aceştia. S-au legat prietenii deoarece dragostea dǎrâmǎ toate barierele. Cel care va da ceva va fi împlinit.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Acţiunea persoanelor respective este cu atât mai lǎudabilǎ cu cât, pe de o parte, condiţia lor financiarǎ este una modestǎ, dacǎ ne raportǎm la standardele franceze, iar pe de altǎ parte, ar fi putut alege sǎ-i ajute pe unii concetǎţeni de-ai lor, care o “duc” mai rǎu decât ei. Animaţi de sentimente nobile, aceşti oameni minunaţi au ajuns în perioada sus-amintitǎ pentru a doua oarǎ în România, dar pentru prima datǎ la Vatra Dornei şi în zona adiacentǎ, ei exprimându-şi dorinţa de a reveni cât mai curând în acest mirific loc; intenţia lor fiind aceea de a sprijini din punct de vedere financiar câteva personae bolnave de cancer, inclusiv un copil bolnav de leucemie.

Modeşti şi cu bun-simţ, cei 25 de semeni de pe malurile Senei au acţionat discret, fǎcând bine unor semeni de-ai lor aflaţi pe alte tǎrâmuri, fǎrǎ sǎ obţinǎ direct sau indirect vreun folos, indiferent de natura lui, aplicând voit sau nu, principiul biblic potrivit cǎruia binele se face în anonimat, deoarece nu trebuie sǎ ştie stânga ce face dreapta.

În ceea ce ne priveşte, nu ştim dacǎ acţiunile umanitare ale persoanelor respective în România sunt cazuri izolate sau vor deveni o tradiţie, însă este clar faptul cǎ, deşi aşa cum am precizat anterior, nu sunt privilegiaţi ai sorţii, au considerat cǎ este de datoria lor sǎ vinǎ, dezinteresat şi necondiţionat, în sprijinul unor oameni neglijaţi de concetǎţenii lor, şi chiar dacǎ aceste ajutoare nu rezolvǎ decât pe moment problemele acestor nǎpǎstuiţi de soartǎ, evidenţiem şi ideea cǎ este onorant sǎ vii în mod dezinteresat în sprijinul celui care are o soartǎ mai puţin fericitǎ.

Aceste acţiuni pot fi importante lecţii de viaţǎ pentru “barosanii” autohtoni, mai ales pentru cei care fac afaceri speculative ori ”sug”, în diverse moduri, din ţâţa bugetului de stat (local, judeţean sau naţional), ”spǎlându-şi pǎcatele” prin donaţii şi sponsorizǎri, statul fiind scutit de unele cheltuieli pe care ar trebui sǎ le facǎ pentru buna funcţionare a unor instituţii, precum şcoli, spitale, azile etc., plǎtind alocaţiile de hranǎ, facturile la cǎldurǎ, apǎ sau luminǎ.

De asemenea, acţiunea la care ne-am referit, teoretic, ar putea fi o lecţie şi pentru politicienii români, care ar trebui sǎ se abţinǎ de la a-i folosi în campanile electorale pe aceşti nefericiţi drept masǎ de manevrǎ disperatǎ şi ignorantǎ, dar nu ne facem iluzii cǎ incalificabila clasǎ politicǎ din spaţiul mioritic ar deveni vreodatǎ atât de responsabilǎ încât sǎ procedeze altfel.

În final, facem o precizare importantǎ: apreciem sincer acţiunile umanitare dezinteresate, desfǎşurate în favoarea semenilor defavorizaţi, aşa cum au procedat în zona Dornelor cei 25 de oameni din ţara lui Voltaire, dar considerǎm cǎ aceste acţiuni rezolvǎ doar pe moment problemele celor care beneficiazǎ de generozitatea celor mai înstǎriţi, cea mai eficientǎ formǎ de luptǎ împotriva sǎrǎciei şi marginalizǎrii sociale fiind crearea locurilor de muncǎ, unde sǎ aibǎ acces cei mai eficienţi membri ai societǎţii, a cǎror muncǎ sǎ fie corect plǎtitǎ, pomana fiind doar o amǎgire, chiar dacǎ este adusǎ de peste hotare şi cu cele mai bune intenţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.