Știrile zilei de5 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, 28 aprilie

Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară de din data de 26 martie

I. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

II. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

III. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr. 15/2003 (C1+C2+C3);

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4);

V. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde, bloc 1, scara C, ap. 5, către domnul Bereholschi Paul (C1+C2+C3);

VI. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde, bloc 1, scara D, ap. 11, către Cernat Manuel Vasile și Cernat Viorica (C1+C2+C3);

VII. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.500 de lei pentru Liceul Teoretic „Ion Luca” pentru derularea premierii unor elevi participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare (C1);

VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în str. Republicii, nr. 19, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Racu Alexandru (C1+C2+C3);

IX. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele asistate de la Centrul Social de Primire Asistare și Îngrijire al Primăriei Vatra Dornei și pentru persoanele beneficiare de hrană la Cantina de Ajutor Social (C1+C3+C4);

X. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1357/2001 (C1+C2+C3);

XI. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 (C1+C3);

XII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru domnul Olari Cornel Vasile, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4);

XIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru domnul Chilat Ioan, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4);

XIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C4);

XV. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei;

XVI. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării prețului la gigacalorie pentru luna aprilie, conform HCL nr. 132/2013, modificată prin HCL nr. 145/04.09.2014 (C1+C2+C3);

XVII. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, din blocul ANL situat în Calea Transilvaniei, scara A+B, conform art. 8, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 152/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

XVIII. Proiect de hotărâre privind realizarea unei hărți cartografice pentru concursuri de orientare sportive.

Iniţiatorul tuturor proiectelor de pe ordinea de zi este primarul municipiului, Ilie Boncheș.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *