Știrile zilei de27 ianuarie 2022

Poezie și istorie la Biblioteca Municipală „G. T. Kirileanu” din Vatra Dornei

Întâlnirile cenaclului „Cornelia Maria Savu” din cadrul Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor se desfăşoară lunar la sediul Bibliotecii Municipale din Vatra Dornei şi, în mod obişnuit, participă un număr de scriitori şi mai mulţi elevi din şcolile municipiului şi de la Şcoala Gimnazială Dorna Arini.

Întâlnirea din luna mai 2019 a avut un impact deosebit în rândul participanţilor deoarece s-au lansat, în acest cadru, două cărţi, una de poezie şi una de istorie. Între participanţi s-au regăsit, de această dată, un număr mai mare de scriitori, membrii filialei „Arboroasa” a Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina”, membrii filialei Vatra Dornei a SCLRB, elevi de la Liceul Teoretic „Ion Luca”.

Într-o primă parte a întâlnirii, elevii au citit creațiile proprii (poezie şi proză), având ca temă primăvara şi luna florilor, temă stabilită la întâlnirea anterioară. Cu vădită emoţie, dată fiind prezenţa participanţilor, au lecturat din creaţiile pregătite Telea Darius, Nacu Maria, Cimbru Andreea, Rusu Iustin, Marcu Beatrice, Ungureanu Vlăduţa, Miron Petronela, Ortoanu Geanina, de la Şcoala Gimnazială Dorna Arini, fiind îndrumaţi de profesoara Amalia Andreea Lungoci.

Au mai lecturat Boicu Florinela şi Nichituş Alexandra de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 din Vatra Dornei, îndrumaţi de profesoara Alina Leonte Dupu. Cele două eleve au prezentat şi creaţii dintr-o clasă anterioară, când îndrumător a fost profesor Liuţa Jucan, aceste creaţii fiind cuprinse în Antologia de creaţie literară a elevilor din România, intitulată „Cavalcada anotimpurilor”.

Creaţiile elevilor au fost apreciate de profesoara Jenica Romanică, coordonatoarea cenaclului şi de scriitorul Gheorghe C. Patza, care au făcut şi recomandări pentru creaţiile viitoare. Am prezentat noul volum de poezie semnat de Gruia Ungurian, având titlul „Vocea inimii” (Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2019).

Profesorul Ungurian se află la cea de-a 12-a carte (poezie, proză, dramaturgie, scrieri etnografice și lingvistice), este un autor implicat în activitatea culturală a municipiului şi a zonei, în perioada când era în activitate a îndrumat elevii talentaţi la literatură şi a coordonat, alături de subsemnata, reviste şcolare premiate la nivelul judeţului şi ţării.

Volumul prezentat cuprinde poezie de introspecţie, poezie religioasă, de dragoste, poeme dedicate naturii, aspiraţiei omului spre perfecţiune, dar şi sensibile poezii patriotice. Creaţiile se remarcă prin versul scurt, de regulă alb, prin concentrare maximă de cuvinte, prin simboluri, prilejuind o lectură plăcută şi utilă.

O surpriză reconfortantă pentru toţi participanţii a fost prezenţa distinsei profesoare nonagenare Taţiana Vlad Guga, ea însăşi poetă şi prozatoare, care a dedicat autorului, unul dintre foştii săi elevi, un poem plin de umor prin care l-a caracterizat, un poem „mucalit, ca şi autorul”, după cum s-a exprimat profesorul Guga.

„Suntem obişnuiţi ca elevii să nu îşi uite profesorii, iată că şi profesorii nu îşi uită elevii”, a remarcat profesoara Romanică. Scriitorul Gh. C. Patza a evidenţiat nota intimistă a poeziei lui Gruia Ungurian, asocierile surprinzătoare de cuvinte, nota ludică, poeziile cu dedicaţie.

„Este un apărător al tradiţiilor, un poet plin de umor”, a mai subliniat vorbitorul. Profesoara Ana Maria Apetrei de la Liceul Teoretic „Ion Luca” a apreciat poezia lui Gruia Ungurian, mai ales tenta simbolistă şi a citat din câteva poeme pe care le-a considerat mai reuşite. Autorul, în semn de mulţumire pentru aprecieri, a citit câteva poeme noi, neincluse în volum.

Invitatul întâlnirii a fost istoricul Ioan Popoiu, din Câmpulung Moldovenesc, autor a şapte cuprinzătoare studii de istorie, referitoare la unele perioade din existența românilor, o personalitate recunoscută pentru exigență în documentare, pertinenţa informaţiei şi asumarea unor opinii care servesc cunoşterii adevărului istoric.

Aceste calităţi se vădesc şi în volumul prezentat de către profesorul Gruia Ungurian, un voluminos studiu cu titlul „Întemeierea României. 1859-1918”, apărut la Editura Prouniversitaria, în anul 2018. În prezentarea sa, profesorul Ungurian a subliniat consistenţa studiului, foarte buna documentare, bibliografia bogată cercetată de autor şi a evidenţiat câteva momente cheie din istoria noastră, prezentate pe larg în volum.

I-a dedicat autorului un poem. Profesorul Popoiu a susţinut în faţa celor prezenţi o veritabilă lecţie de istorie şi de patriotism: „Trebuie să ştim cum s-a născut România. Proiectul acesta de ţară a fost greu de dus la îndeplinire, a fost nevoie de o generaţie de viaţă, 70 de ani. Tinerii paşoptişti, boieri luminaţi, au avut o idee şi au luptat, s-au sacrificat pentru împlinirea ei”.

A nominalizat figuri ilustre din istorie, subliniind că aceasta „se împlineşte prin oameni”. Profesorul Popoiu s-a referit la momente de excepţie din istorie, precum Unirea Principatelor (greșit numită „Mica Unire”), la Războiul de Independenţă, la rolul regilor Carol I şi Ferdinand: „Războiul de întregire a neamului a fost punctul cel mai înalt. A fost o uriaşă mobilizare a tuturor românilor”, apoi a subliniat rolul marilor reforme care au urmat după reîntregrea neamului.

Vorbitorul consideră că „statul acesta a fost din nou fulgerat de destin în anul 1940, Basarabia şi nordul Bucovinei fiind şi azi răni deschise: „Un neam s-a născut într-un mileniu, dar românii n-au dispărut niciodată! Au fost inteligenţi şi diplomaţi”, a concluzionat cunoscutul istoric, îndemnând, mai ales pe elevii prezenţi, să se străduiască să cunoască istoria adevărată şi să ia exemplul înaintaşilor.

Col. r. Ioan Abutnăriţei a apreciat familia Ungurian pentru omenie şi dăruirea faţă de comunitate şi s-a declarat impresionat de profesionalismul profesorului Popoiu, de personalitatea sa complexă, de dăruirea pentru adevăr. A subliniat importanța oamenilor de stat din Basarabia şi Bucovina, care s-au sacrificat pentru reîntregirea neamului românesc.

„Acum ne lipseşte demnitatea”, a concluzionat vorbitorul. Profesorul Ana Maria Apetrei consideră că volumul prezentat este „un tratat de istorie” şi îl apreciază pe autor pentru pasiunea şi dragostea faţă de adevăr şi de ţară. Profesoara Stela Giosan apreciază la poetul Gruia Ungurian modestia şi sensibilitatea, iar la istoricul Popoiu generozitatea temei, lecţia de istorie pe care a susţinut-o.

Consideră că tinerii de astăzi sunt dezorientaţi, ar fi de dorit să fie mai mult sprijiniţi să îşi găsească drumul în viaţă. Despre soarta românilor în istorie subliniază că „poporul român n-a fost un popor crud şi lipsit de verticalitate, au fost şi factori externi defavorabili. E de dorit să nu se repete istoria”. Din partea gazdelor, bibliotecar coordonator Nicoleta Todaşcă a apreciat consistenţa şi importanţa manifestării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.