Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna ianuarie 2018

Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei de miercuri, 31 ianuarie 2018, orele 12:00, găzduită în Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 36/23.01.2018, a primarului municipiului, având următorul proiect al Ordinii de Zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 18 ianuarie 2018.

CITEȘTE ȘI: VIDEO. Ordinea de Zi a Ședinței Extraordinare a CL Vatra Dornei pentru luna ianuarie 2018

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 335 de metri pătrați de teren situat în strada Republicii, fără număr, situat în curtea domnului Iacob Marius Solovăstru, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Iacob Marius Solovăstru (C1+C2+C3);

II – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului cu principalele activități pe care le desfășoară Poliția Locală Vatra Dornei în anul 2018, dar și criteriile specifice de evaluare (C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018/2019 (C3+C4);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a două suprafețe de teren situate în strada Păcii, fără număr (C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a două suprafețe de teren situate în strada Cetinei, fără număr (C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a două suprafețe de teren situate în strada Cetinei, fără număr (C2+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a două suprafețe de teren situate în strada Cetinei, fără număr (C2+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat către SC Ecologica Vatra Dornei SRL pentru anul 2017 (C1+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2018, pentru clădirea afectată de inundații pentru Livia Adriana Caraza (C1+C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli preliminate pentru anul 2018 al fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, propuse de către Ocolul Silvic Vatra Dornei și Ocolul Silvic Iacobeni (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei întocmit de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Cârlibaba pentru anul 2017 (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitățile subordonate Primăriei municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din contractul de administrare nr. 12286/30.05.2015 a fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei încheiat între municipiu și Direcția Silvică Suceava, prin intermediul Ocolului Silvic Iacobeni (C1+C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 13 metri pătrați de teren situat în strada Izvorului, nr. 11, teren aflat lângă proprietatea Mioarei Nistor, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Mioara Nistor (C1+C2+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Runc, nr. 7, în suprafață de 43,31 de metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Grigore Bazarcă (C1+C2+C3);

XVII – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 286/2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 681 de metri pătrați, situat în strada Vasile Deac, nr. 12, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XVIII – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 316/2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.062 de metri pătrați, situat în strada Foresta, fără număr, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei și a instituțiilor subordonate pentru anul 2018 (C3+C4);

XX – Informare privind nota de constatare a Instituției Prefectului privind modul de exercitare a atribuțiilor delegate a primarului în numele Statului și îndrumarea metodologică a secretarului municipiului Vatra Dornei;

XXI – Diverse.

Ședința Comisiilor. Comisiile reunite: C1+C2+C3+C3 (marți, 30.01.2018, orele 11:00):

Ordinea de Zi pentru Comisia de Urbanism:

I – Solicitarea lui Petru Oancea privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții, teren situat în strada Parcului, nr. 33;

II – Solicitarea lui Leonte Moroșan privind aprobarea unui schimb de terenuri, astfel municipiul Vatra Dornei să acorde la schimb suprafața de 1.481 de metri pătrați de teren situat în strada Unirii, nr. 139, iar Leonte Moroșan să dea la schimb suprafața de 5.411 de metri pătrați de teren situat în strada Unirii;

III – Solicitarea familiei Cristina și Adrian Lostun privind cumpărarea locuinței situată în strada Podu Verde, bloc 1, scara A, etaj 2, apartament 3;

IV – Solicitarea Marianei Carmen Loghin privind cumpărarea locuinței situată în strada Dornelor, nr. 24;

V – Solicitarea lui Andrei Florin Nacu privind acordarea unui drept de servitute de trecere peste două terenuri aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei, în suprafață de 1.576 de metri pătrați, respectiv de 98 de metri pătrați, pentru terenul atribuit conform Legii nr. 15/2003;

VI – Solicitarea lui Vasile Cîrcu Carol privind acordarea de despăgubiri sau altă procedură pentru suprafața de 1.009 metri pătrați, teren situat în strada Oborului, aflat paralel cu strada, și care este de utilitate publică;

VII – Solicitarea SC Betty ICE SRL privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 7,29 metri pătrați de teren situat în zona Policlinicii, în locul fostei cabine telefonice, pentru amplasarea unui chioșc de vânzare de înghețată.

Ordinea de Zi pentru Comisia Economică:

I – Solicitarea Adrianei Livia Caraza privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2018, pentru clădirea afectată de inundațiile din februarie 2017;

II – Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei privind acordarea unei prime de instalare în valoare de 5.000 de lei pentru medicii care vin la Vatra Dornei și rămân pentru cel puțin cinci ani;

III – Solicitarea orașului Broșteni privind încheierea unui acord de asociere în vederea finanțării cheltuielilor de personal pentru bolnavul din Vatra Dornei înternat la Unitatea Medico-Socială „Carmen Sylva”, aflat în subordinea Consiliului Local Broșteni;

IV – Solicitarea sportivilor Cosmin Atodiresei și Ștefan Musei, sportivi ai Clubului Universitar Pitești, privind acordarea unui sprijin financiar pentru achiziționarea unei perechi de patine;

V – Solicitarea Elenei Cheșa privind sprijinirea financiară a studentului Ciprian Nichita;

VI – Aprobarea sumelor necesare și a programului necesar pentru organizarea Serbărilor Zăpezii 2018;

VII – Prezentarea programului de măsuri privind prevenirea apariției rabiei și reducerea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Vatra Dornei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *