Știrile zilei de4 decembrie 2023

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna octombrie 2017

Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de joi, 26 octombrie 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 1112/20.10.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al Ordinii de Zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 17 octombrie.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior și exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

II – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 215/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a membrilor supleanți în Consiliul de Administraţie a Unităților de Învățământ din municipiul Vatra Dornei (C3+C4);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Podu Verde, nr. 1, bl. 1, sc. D, ej. 2, ap. 5, către Boiarinof Cătălin și Boiarinof Mariana (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 91 mp, aflat în proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, aferent construcției aflate în proprietate privată și situată în strada Schitului, nr. 2, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC Iris Imob SRL, proprietara construcției (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren în suprafață de 75 mp, teren situat în strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, aferent construcției aflate în proprietate privată, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Ortoanu Cătălin Vasile, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Concursului Interjudețean de Matematică „Memorialul Ștefan Dîrțu”, ediția a XIX-a, și a Concursului Județean de Informatică, ediţia a XIII-a (C1+C3+C4);

IX – Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Coman Ioan Mihnea (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei și atribuite în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 (C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 161 mp, situat în strada Negrești, nr. 51, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 61 mp, situat în strada Negrești, nr. 51, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în vederea refinanțării soldului datorat în cadrul Contractului de Credit încheiat de către municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Țiriac Bank (C1+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și a programului anual de investiții pentru anul 2017;

XV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

Comisiile reunite (C1+C2+C3+C4) joi, 26 noiembrie 2017, orele 11:00

Ordinea de Zi pentru Comisia de Urbanism:

1. Solicitarea lui Popescu Daniel privind acordarea unui drept de servitute către locuința părinților situată în strada Silvicultorului, nr. 121;

2. Solicitarea familiei Tomescu Bodoi Ioan și Rodica privind cumpărarea locuinței situată în strada Luceafărului, nr. 9;

3. Solicitarea Mioarei Nistor privind cumpărarea suprafeței de 15 mp de teren situat în strada Izvorului, nr. 11 pentru construirea unui gard de protecție;

4. Solicitarea Valericăi Buxai privind închirierea terenului aferent spațiului aflat în proprietate personală, situat în strada Negrești, nr. 9;

5. Solicitarea lui Tudoriu Bogdan Ioan privind cumpărarea terenului în suprafață de 681 mp, situat în strada Vasile Deac, nr. 12, cu reevaluare întocmită la prețul de 12 euro/mp;

6. Solicitarea SC Betty Ice SRL privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 8 mp de teren situat în zona centrală (pe pietonal, în fața Librăriei „Casa Cărții”) pentru amplasarea unui punct de vânzare de înghețată;

7. Solicitarea Lentei Chirilă privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții situate în strada Libertății, nr. 9, la preț reevaluat;

8. Solicitarea lui Levay Gheorghe privind acordarea unei suprafețe de 300 de mp teren în strada Miriștei, nr. 4A pentru construirea unui lăcaș de cult;

9. Solicitarea proprietarilor chioșcurilor de echipament sportiv situate la baza pârtiei Parc pentru cumpărarea terenurilor aferente acestora;

10. Solicitarea lui Șerban Costin privind cumpărarea terenului aferent Vilei Ozon și a suprafeței de 1949 mp situat lângă Vila Ozon;

11. Solicitarea lui Cărăușu Gheorghe privind cumpărarea suprafeței de 100 mp teren situat lângă Casa Armatei;

Ordinea de Zi pentru Comisia Economică:

1. Solicitarea Mariei Secoban privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2018 pentru ca deținerea titlului de erou al Revoluției din decembrie 1989;

2. Solicitarea Georgetei Straton privind scutirea de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru locuința situată în clădirea fostei Poște, situată în strada Mihai Eminescu, nr. 24 ca fiind clădire de patrimoniu;

3. Solicitarea Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru clădirile Cazinoul Băilor, Casa Vladimir și Spitalul de Izolare;

4. Solicitarea lui Gasin Gheorghe, domiciliat în strada Oborului, nr. 19A, privind scutirea de la plata impozitului pentru beci și terenul afectat de inundațiile din 4-6 februarie 2017;

5. Solicitarea Asociației Veteranilor de Război din Moldova, din Chișinău, privind acordarea sumei de 1000 de euro pentru reparația și amenajarea Muzeului Eroilor Independenței din municipiul Chișinău;

6. Solicitarea Ocolului Silvic Vatra Dornei privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 2334,59 lei, reprezentând cheltuieli cu protecția pădurilor;

Ordinea de Zi pentru Comisia de Sănătate:

1. Solicitarea familiei Coman privind acordarea unui ajutor de urgență pentru fiul lor Coman Răzvan.

1 comentariu publicat:

  1. Ucigaltoaca

    Fondul Bisericesc trebuie neapărat scutit de impozite, mai ales pentru Cazinou! Că doar de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, nu-i așa? Ptiu, drace!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *