Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna ianuarie 2017

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de marți, 31 ianuarie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 106/25.01.2017, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința din data de 19.01.2017.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 37.195 din CF 37195, situat în strada Parcului, nr. 3 (C2+C3);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 31.421 din CF 31421, precum și a imobilului cu numărul cadastral 32.161 din CF32616, situate în strada Luceafărului, nr. 7 (C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada izvorului, nr. 12, în suprafață de 22,56 de metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Rodica Rusu, precum a cotei de 37/100 din terenul aferent locuinței, în suprafață de 26,64 de metri pătrați, dar și suprafața de 144 de metri pătrați aferentă curții (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Lucian Blaga, nr. 4, parter, ap. 1, în suprafață de 19,03 de metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Maria Mihaela Charena, precum și a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuinței, în suprafață de 14,01 de metri pătrați (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ în vederea extinderii și modernizării hotelului Dorna, strada Păcii, Tudor Vladimirescu, nr. 5A, beneficiar fiind SC Meridian Turism SA (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Elena Ferar pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Maria Stoica pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului cu numărul cadastral 35.929 ca fond aservit proprietății private a municipiului Vatra Dornei în favoarea imobilelor cu numerele cadastrale 36.509, 36.510 și 36.511 ca fonduri dominante (C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreținerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare și Îngrijire, nr. 103 (C1+C3+C4);

XI – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari de servicii de îngrijire, supraveghere și educație timpurie în cadrul Creșei și a contribuției lunare a părinților pentru plata acestor servicii (C1+C3+C4);

XII – Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 1115/27.12.2016 privind „rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr. 975/2016 (C1+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2017 conform posibilității din amenajamentul silvic (C1+C2+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier aflat în proprietatea municipiuli Vatra Dornei, întocmit de către Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Cârlibaba și Ocolul Silvic Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare între municipiul Vatra Dornei și Asociația Salvatorilor Montani din Vatra Dornei (C3+C4);

XVII – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Campionatului Mondial de Sanie pe Pistă Naturală ce va avea loc în perioada 2-5 februarie la Vatra Dornei (C1+C3+C4);

Ședința Consiliilor. Comisiile reunite: C1+C3+C4 – luni, 30 ianuarie 2017, orele 13:00

Comisia de urbanism – luni, 30 ianuarie 2017, orele 10:00:

1. Solicitarea doamnei Carena Costic privind vânzarea locuinței situată în strada Lucian Blaga, nr. 4, precum și a terenului aferent locuinței;

2. Solicitarea doamnei Rodica Rusu privind vânzarea locuinței situată în strada Izvorului, nr. 12, precum și a terenului aferent locuinței și a curții;

3. Solicitarea SC Meridian Turism SA privind aprobarea documentației PUZ în vederea extinderii și modernizării Hotelului Dorna, de pe strada Păcii, Tudor Vladimirescu, nr 5A;

4. Solicitarea domnului Constantin Chiforescu privind închirierea unei suprafețe de 35 de metri pătrați de teren din Calea Transilvaniei, nr. 46A pentru construirea unei terase în fața cafe-bar-ului;

5. Solicitarea domnului Alexandru Jianu privind acordarea unui drept de superficie în strada Sondei, nr. 4, bl. A10, sc. B, ap. 2 pentru extinderea la apartamentul acestuia efectuată în anul 1995;

6. Solicitarea doamnei Mioara Nistor privind cumpărarea a 13 metri pătrați de teren situat în strada Izvorului, nr. 11;

7. Solicitarea doamne Elena Tatar privind cumpărarea cotei de 1/2 teren în suprafață de 124 de metri pătrați, teren situat în strada Unirii, nr. 29, aferent apartamentelor proprietate personală;

8. Solicitarea domnului Marcel Ciobotar privind aprobarea dezlipirii terenului situat în fața casei proprietate particulară, teren situat în strada Lumea Nouă, nr. 33, ap. 2;

9. Solicitarea doamnei Ibolya Szentgyorgyi privind cumpărarea suprafeței de 100 de metri pătrați de teren situat în strada Unirii, nr. 119 pentru crearea unei căi de acces la locuința aflată în proprietate personală;

10. Solicitarea doamnei Liliana Bejenaru privind cumpărarea suprafeței de 7 metri pătrați de teren situat în strada Schitului, nr. 4, sc. A, ap. 4;

11. Solicitarea domniilor Georgeta și Ion Chisciuc privind cumpărarea suprafeței de 138 de metri pătrați de teren situat în strada Negrești, învecinat cu terenul aflat în proprietatea privată a acestora;

12. Solicitarea domnului Ilie Ovidiu Chisciuc și a domnului Adrian Rusu privind acordarea unui drept de servitute de trecere peste o parcelă aflată în proprietatea municipiului Vatra Dornei pentru accesul la terenurile aflate în proprietatea privată a acestora, respectiv atribuit la legea nr. 15/2003;

13. Solicitarea familiei Aurel Moisiuc privind cumpărarea suprafeței de 287 de metri pătrați de teren situat în strada Ion Luca, nr. 2, aferent locuinței aflate în proprietate privată, și a curții;

14. Solicitarea Oficiului Național al Registrului Comerțului privind atribuirea unui spațiu pentru un birou teritorial;

15. Solicitarea SC Ady Cos Miruna SRL privind cumpărarea suprafeței de 824 de metri pătrați de teren situat în strada Parcului pentru construirea unui hotel restaurant.

1 comentariu publicat:

  1. Dorneanul

    Măi oameni BUNI, dar o hotărâre prin care Vatra Dornei să scape de mizeria jegoasă în care se scaldă, cu trotuare, străzi și tot ce naiba vor cei aleș când vor da? Sau nu intră în atribuțiile celor care ocupă fotoliile înalte ale înalților consilieri locali. Rar probabil vei găsi un orășel de munte cu apa la chiuvetă mizerabilă ca gust, străzi și trotuare negre de funingine și multe altele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *