Tabere de vară la Coşna şi Vatra Dornei

De câţiva ani încoace, oraşul Vatra Dornei şi satul Coşna sunt localităţile în care se desfăşoară tabere de vară pentru elevi şi din fericire, anul 2016 nu face excepţie, iar nouă nu ne rămâne altceva de făcut decât să reflectăm, în limita spaţiului disponibil, la cum s-au desfăşurat evenimentele în cauză în vara recent încheiată.

Din acest punct de vedere, satul Coşna a intrat primul în “focul evenimentelor”, aici desfăşurându-se mai multe evenimente. Astfel, în perioada 11-17 iulie s-a desfăşurat, sub coordonarea d-lui Ruben Atomei, tabăra exploratorilor, destinată elevilor din ciclul gimnazial, ocazie cu care elevii implicaţi au petrecut mult timp în mijlocul naturii, au efectuat drumeţii şi multiple activităţi recreative.

tabara_cosna_2

În perioada 18-24 iulie, sub supravegherea d-lui Dorin Cristea s-a desfăşurat tabăra companionilor, destinată elevilor de liceu şi care a constat, în principal, în efectuarea mai multor drumeţii, pe trasee diferite, la care s-au adăugat diverse activităţi recreative şi spirituale. Tabăra “fair-play” a fost coordonată de dl. Viorel Şestun şi a fost destinată tinerilor şi adolescenţilor pasionaţi de sport, cei interesaţi putând practica, după preferinţe: echitaţia, înotul, fotbal în nocturnă sau activităţi energizante.

În perioada 8-12 august s-a desfăşurat tabăra radioamatorilor cu largul concurs al d-lor Mihai Enea şi Liviu Pascu, destinată copiilor pasionaţi de acest fascinant domeniu, evenimentul desfăşurându-se sub deviza “Fericirea vine pe unde radio”, în această acţiune fiind implicată şi Fundaţia Umanitară “Tabita”. Cum era firesc, participanţii au acumulat acele cunoştinţe şi abilităţi care să le permit să intre în legătură cu radioamatori din orice colţ al lumii. Aceste activităţi au fost completate cu drumeţii şi diverse jocuri.

tabara_cosna_1

În fine, 23-28 august 2016 a fost perioada în care s-a desfăşurat la Vatra Dornei cea de-a V-a ediţie a taberei “Vis de copil” organizată de ADRA, sub directa oblăduire a d-nei asistent social Gabriela Istrate. Asemeni ediţiilor precedente ale acestei tabere, şi cea de anul acesta a fost destinată unor elevi din judeţe ale Moldovei care provin din familii cu o situaţie material dificilă, dar au avut în anul şcolar precedent rezultate bune la învăţătură. Ca de fiecare dată, şi tabăra din acest an a fost precedată de un concert umanitar desfăşurat la Casa de Cultură din Suceava, în ziua de 12 iunie, la care şi-au dat concursul, printre alţii, soprana Aldana Cazacu, corul “Amadeus” din Suceava, corurile reunite “Cantasimo” şi “Celest Harmoni”, corul bărbătesc din Moisei etc.

Atât concertul, cât şi tabăra la care ne referim acum s-au bucurat de o prezentare în după-amiaza zilei de 9 iunie 2016, când d-na Gabriela Istrate, “sufletul” acestor tabere, a avut o transmisie telefonică în direct la un post de radio cu acoperire naţională, şi din convorbirea pe care a avut-o cu d-na Angelica Paicu, realizatoarea emisiunii în acel moment, radioascultătorii au putut remarca deplina satisfacţie a d-nei Istrate pentru modul în care s-au desfăşurat taberele în anii precedenţi, atât din punct de vedere al comportamentului copiilor, cât şi din punctul de vedere al modului în care au acţionat toate persoanele implicate în acest proiect.

Revenind la desfăşurarea taberei din acest an, precizăm că s-au efectuat drumeţii, s-au practicat diverse jocuri, precum şi activităţi practice sau cultural-artistice. În transmisia directă pe care a avut-o pe parcursul “Matinalului” la acelaşi post de radio pe data de 29 august, d-na Gabriela Istrate a discutat cu Edisa Soare Bucur, realizatoarea emisiunii, şi, în afară de prezentarea activităţilor desfăşurate, au fost aduse mulţumiri voluntarilor, dar în special familiior Chirileanu şi Atomei, şi s-a evidenţiat faptul că dl. Ivan a asigurat participanţilor la toate ediţiile desfăşurate, în mod gratuit, pâinea necesară.

Din aceeaşi convorbire, am mai reţinut apelul d-nei Istrate adresat tuturor celor care au disponibilitatea materială şi sufletească de a sprijini viitoarele ediţii ale taberei. Tabăra s-a încheiat cu lacrimi şi regrete pentru faptul că timpul s-a scurs atât de repede, dar copiii şi-au creat noi prieteni şi şi-au exprimat în mod explicit dorinţa de a reveni şi la anul în această tabără, iar faptul că au putut să ia acasă fiecare ce a realizat în timpul activităţilor practice va rămâne pentru fiecare în parte o dovadă concretă a participării lor la acest eveniment cu iz caritabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.