Îmbunătățirea competitivității întreprinderii VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL prin achiziția de utilaje

Comunicat de presă

Anunț de începere implementare proiect

„Îmbunătățirea competitivității întreprinderii VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL, prin achiziția de utilaje

VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL anunță începerea proiectului „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL prin achiziția de utilaje”, cod SMIS 132776, ce va fi derulat în municipiul Vatra Dornei, strada Podu Verde, nr. 26, județul Suceava.

Dată: 26 octombrie 2022

Titlul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL prin achiziția de utilaje

Numele beneficiarului: VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL

Numele programului: Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice, a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – 2.1.A Microîntreprinderi, Operațiunea Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Cod SMIS: 132776
Data începerii proiectului: 01.08.2019
Data încheierii proiectului: 31.01.2023
Valoarea totală a proiectului: 1.351.355,88 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 908.474,54 lei

Obiectivul general al proiectului: Creșterea competitivității microîntreprinderii VERONA INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Diversificarea activității societății prin integrarea activității de servicii de proiectarea cu cea de producție de betoane;

OS2: Eficientizarea activității de producție prin dezvoltarea și diversificarea personalului;

OS3: Alinierea la normele europene referitoare la egalitatea de șanse. Eliminarea factorilor de discriminare și promovarea egalității de șanse prin crearea unui loc de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor defavorizate în anul I al implementării proiectului.

Persoană de contact: Flavius-Dan Marta – administrator
Telefon: 0755.822.122
E-mail: danxmarta@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: inforegio.ro / facebook.com/inforegio.ro. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *