VIDEO. Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna februarie 2018

Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei de miercuri, 28 februarie 2018, orele 14:00, găzduită în Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 96/22.02.2018, a primarului municipiului, având următorul proiect al Ordinii de Zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 22 februarie 2018.

CITEȘTE ȘI: Ordinea de Zi a Ședinței Extraordinare a CL Vatra Dornei pentru februarie 2018

I. Proiect de hotărâre privin aprobarea organigramei, a statului de funcții și a statului de personal ale Spitalului Municipal din Vatra Dornei (C1+C3+C4);

II. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

III. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (C3+C4);

IV. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior și exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C3+C4);

V. Proiect de hotărâre privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor și Ocolul Silvic Cârlibaba pentru fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

VI. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 249/2017 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3);

VII. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Podu Verde, bloc 1, scara A, etajul 2, apartament 3, în suprafață construită de 89,46 de metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Adrian Mihail Lostun și Eugenia Cristina Lostun (C1+C2+C3);

VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament de tip ANL, situat în municipiul Vatra Dornei, în strada Podu Verde, nr. 1, bloc 1, scara D, etajul 3, apartament 8, către Viorica Gnaciuc și Dumitru Florin Voicu (C1+C2+C3);

IX. Proiect de hotătâre privind aprobarea vânzării cotei de teren aferentă locuinței și căii de acces, situate în strada Parcului, nr. 33, bloc 1, etaj 1, apartament 2, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Petru Oancea, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

X. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 (C1+C2+C3);

XI. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotelor de teren aferente ap. 9 și ap. 10, situate în strada Dornelor, nr. 10, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Liliana și Dorin Grohinschi, proprietarii apartamentelor (C1+C2+C3);

XII. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Vatra Dornei pentru activități non-profit de interes general pentru anul 2018 (C1+C3+C4);

XIII. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 68/2017 privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2005 și a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România (C3+C4);

XIV. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune în mod direct a Serviciului Public de Salubrizare și Ecologizare din municipiul Vatra Dornei către SC Ecologica SRL și aprobarea încheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare și Ecologizare al municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3),

XV. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 8 metri pătrați de teren situat în strada Unirii, fără număr, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC COS-LIL-COM SRL, proprietara construcției (C1+C2+C3);

XVI. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 62/2017 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale din Vatra Dornei (C1+C3);

XVII. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 66/100, respectiv suprafața de 64,68 de metri pătrați din terenul aferent locuinței, situat în strada Negrești, nr. 51, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Leon Romeo Niță, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

XVIII. Diverse

Urmărește, mai jos, înregistrarea integrală de la Ședința Extraordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei pentru luna februarie 2018:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *