Vasile Deac, omul simbol al Dornei

Este în natura firii ca fiecare om să ocupe în comunitatea de care aparţine locul pe care îl merită, din perspectiva activităţilor desfăşurate în folosul comunităţii, indiferent dacă ne referim la comunitate la nivel local, zonal (în cazul României, vorbim despre judeţe) ori naţional.

Pornind de la această realitate, ne-am hotărât să scriem articolul de faţă din perspectiva alegerilor locale organizate anul acesta în România, intenţia noastră fiind aceea de a-l aduce în centrul atenţiei pe Vasile Deac, care, prin ceea ce a făcut pentru localitatea de la poalele Dealului Negru atâta timp cât a condus-o în calitate de primar, reprezintă, pentru toţi cei care-şi doresc odată la 4 ani să acceadă în fotoliul de edil-şef al urbei noastre, un exemplu de urmat sau, altfel spus, este un adevărat simbol al oraşului nostru, aşa cum cu foarte mult timp în urmă a fost Pache Protopopescu pentru Bucureşti.

vasile_deac

În aceste condiţii, pentru toţi cei care i-au urmat lui Vasile Deac la conducerea localităţii de pe Dorna şi Bistriţa, realizările acestuia nu puteau să nu reprezinte, în egală măsură, un stimulent şi o povară destul de greu de dus, însă noi nu vom comenta deocamdată în ce măsură succesorii acestui adevărat titan al administraţiei au reuşit, aşa cum este natural, să continue la nivel superior ceea ce ilustrul lor înaintaş a realizat prin stăruinţă, devotament şi pricepere.

Meritele lui Vasile Deac pe ţărmul administraţiei publice dornene sunt cu atât mai mari cu cât au fost consecinţa luptei infernale duse cu vicisitudinile vremurilor respective, locuitorii zonei Dornelor având la vremea respectivă statutul de robi imperiali, fiind în consecinţă demni de a fi ignoraţi de autorităţile habsburgice ale vremii, în frunte cu împăratul Franz Josef.

Cele două gări din Vatra Dornei, Palatul Comunal, care adăposteşte astăzi sediul Primăriei, Cazinoul, Biblioteca Orăşenească şi alte clădiri reprezentative construite în oraşul-staţiune poartă evidenta amprentă a stilului arhitectural habsburgic, apariţia lor în spaţiul arhitectural dornean fiind consecinţa hotărârii şi a dragostei de care a dat dovadă Vasile Deac faţă de localitatea de a cărei soartă a fost răspunzător la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, el nelăsându-se cu nici un chip învins de dificultăţile inerente concretizării acestor proiecte arhitectural urbanistice, aceasta fiind explicaţia numeroaselor sale drumuri la Viena.

Faptul că la sediul Primăriei se regăsesc un tablou panoramic şi o statuie sub formă de bust care-l reprezintă pe Vasile Deac, iar o stradă din oraş îi poartă numele, sunt dovezi evidente ale binemeritatelor aprecieri de care se bucură în conştiinţa dornenilor fostul edil al localităţii şi avem deplina convingere că aceasta nu se va şterge din mentalul colectiv.

Aşa cum am scris mai sus, Vasile Deac a mers la Viena de câte ori a fost necesar pentru a cere sprijin imperial în favoarea dezvoltării târgului Dornelor şi a creşterii bunăstării locuitorilor săi din perioada respectivă, faptul acesta fiind cu atât mai remarcabil cu cât Suceava sau Bucureştiul sunt mult mai aproape de Vatra Dornei decât „oraşul Valsului”, iar mijloacele de deplasare sau de comunicare nu suportă termeni de comparaţie, acesta fiind motivul pentru care noua conducere a Primăriei rezultată în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, dacă iubeşte cu adevărat acest oraş, nu va transforma jurământul de credinţă rostit cu ocazia investirii în funcţie în cuvinte fără valoare. Mai ales că epoca în care trăim este una mult mai favorabilă dezvoltării decât aceea în care a trăit Vasile Deac.

Când afirmăm lucrul acesta, avem în vedere faptul că pe de o parte, printr-o politică inteligentă, se pot atrage fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare economică la nivel local şi regional, iar pe de altă parte, existenţa internetului permite o comunicare foarte rapidă şi eficientă.

Facilităţile despre care am scris mai sus sunt mai mult decât binevenite, dar nu sunt nici pe departe suficiente, căci ele trebuie dublate de responsabilitate maximă în cheltuirea banului public, realism şi devotament faţă de acest oraş, astfel încât la finalul mandatului, peste 4 ani, primarul şi echipa sa să aibă conştiinţa datoriei împlinite şi să nu le fie ruşine să-i privească în ochi pe cetăţenii acestui oraş.

În condiţii mult mai vitrege, Vasile Deac a demonstrat că nu există „nu se poate”, echipa de conducere rezultată în urma alegerilor trebuind să dea dovadă de viziune, responsabilitate şi transparenţă şi nu în ultimul rând să-l aibă pe „eroul” acestor rânduri drept model de urmat sau chiar idol.

3 comentarii publicate:

  1. Darling

    Şi totuşi parcă nu-i atâta nesimţire ca înainte, însă d-le Boancheş fiţi mai prezent , faceţi cât puteţi, dar faceţi.. nu vă lăsati dus în eroare de vechea şleahtă rămasă în primărie..poate mai accesaţi câteva fonduri UE… că parcă au început satele să înflorească iar Dorna să rămână în întruneric… parcă totul este vechi şi prăfuit, parcă nici lumina soarelui nu străbate cum trebuie..încercaţi să aduceţi Dorna pe făgaşul cel bun .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.