Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna aprilie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de joi, 21 aprilie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 336/13.04.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 31 martie 2016.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 24 mp, teren situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20, proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Gabriel Raul Rotaru (C1+C2+C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51 mp de teren, aferentă spațiului medical situat în str. Mihai Eminescu, nr. 26, parter, precum și a cotei de 1/3 din cota de 17/1000, respectiv 2,54 mp de teren din PT 36372 din CF 36372, aferentă sălii de tratamente coproprietate personală, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Adalgiza Melentina Ormeny, proprietara spațiului (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor și penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr. 212/2015 (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 900 lei pentru Liceul Teoretic „Ion Luca” pentru premierea elevilor participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare (C1);

VI – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei pentru organizarea unui infotur pentru jurnaliștii FIJET România (C1+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanei care ține Registrul de Evidență a Datoriei Publice Locale și Registrul de Evidență a Garanțiilor Locale a municipiului Vatra Dornei și înlocuitorului acesteia (C1+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Informare și Promovarea Turistică Vatra Dornei și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Salvamont Vatra Dornei (C1+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Simona Alina Flore, în vederea efectuării unui tratament medical (C1+C3+C4);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Magdalena Maria Movileanu, în vederea efecturării unui tratament medical (C1+C3+C4);

Ședința Comisiilor. Comisiile reunite joi, 21.04.2016, orele 12:00

1. Solicitarea Clubului Copiilor privind acordarea unui sprijin financiar pentru deplasarea Ansamblului „Plaiurile Dornelor”, între 26 și 30 mai, la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii „Soniachnuy” și între 15 și 19 iunie la Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii „Pod Zvicinou” din stațiunea cehă Lazne Belohrad;

2. Solicitarea SC Bucura Com SRL privind acordarea unui drept de trecere pentru utilități în vederea montării conductei de apă și cablu electric pentru sistemul de înzăpazire a Pârtiei Parc, peste parte din PT 34707 în suprafață de 235 mp și parte din PT 34702 în suprafață de 480 mp în partea de jos și 1059 mp în partea de sus;

3. Solicitarea doamnei Gabriela Lazăr privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru terenul atribuit prin HCL nr. 194/29.10.2014 conform Legii nr. 15/2003;

4. Solicitarea doamnei Ionela Surugiu privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru terenul atribuit prin HCL nr. 194/29.10.2014 conform Legii nr. 15/2003;

5. Solicitarea doamnei Camelia Drancă privind cumpărarea camerei situată în str. Eroilor, nr. 28, pe care o deține cu titlu de chirie;

6. Solicitarea doamnei Rodica Rusu privind cumpărarea locuinței situată în str. Izvorului, nr. 12 pe care o deține cu titlu de chirie;

7. Oferta domnului Solomon Fiterman privind vânzarea unui teren în suprafață de 3559 mp de teren, situat în spatele blocului DB4;

8. Solicitarea Liceului Teoretic „Ion Luca” privind acordarea sumei de 10.000 de lei pentru amenajarea laboratorului de fizică.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.