Astăzi20 ianuarie 2021

Confluențe literare

O splendidă zi de martie ne învăluia într-o lumină caldă, însoțindu-ne în drumul peste Pasul Tihuța (altădată acoperit de zăpezi în asemenea zile) pentru a ajunge în cochetul și străvechiul oraș Bistrița și a onora invitația făcută, de ceva vreme, de confrații scriitori membri ai Cenaclului literar „George Coșbuc” al Casei de Cultură a Sindicatelor, condusă de inimosul director, Alexandru Câțcăuan.

IMG_3273

Despre scriitorii bistrițeni știam că sunt oameni foarte devotați și statornici în ceea ce fac, că organizează cel puțin trei manifestări de excepție – Festivalul Național de Poezie „George Coșbuc” (ediția a XXX-a în acest an), Festivalul Național de Proză „Liviu Rebreanu” (ediția a XXXII-a, în 2014) și Festivalul Național de Satiră și Umor „Mărul de aur”, la organizarea celei de-a XXX-a ediție trudindu-se în perioada aceasta.

După primirea călduroasă (parcă ne cunoșteam de când lumea, deși unii ne vedeam pentru prima dată) grupul scriitorilor dorneni format din pr. prof. univ. Mihai Valică – președintele ASATD, George Vicol, Anica Facina, Vasile Panțiru, Paraschiva Abutnăriței, Gruia Ungurian, Paul Brașcanu avut prilejul să-i cunoască pe scriitorii bistrițeni prezenți, să afle informații despre istoricul și preocupările cenaclului care activează fără întrerupere de peste 50 de ani. Prezentările au fost realizate de Alexandru Câțcăuan și Emil Dreptate, poet și ziarist, conducătorul cenaclului. Președintele și secretarul ASATD au vorbit despre istoricul și activitățile asociației dornene (înființată în 2001, prin diligențele regretatului profesor Gheorghe Grigorean).

IMG_3286

Un moment de mare înălțare spirituală ne-a produs lansarea cărții „Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania”, semnată de prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, directorul spitalului județean Bistrița, care, după propria mărturisire, a dorit să completeze personalitatea marelui ierarh cărturar din perspectiva oferită de apropierea de ÎPS, de prietenia căruia s-a bucurat. Cartea a fost prezentată cu acribie de pr. Ioan Pintea, fost consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, redactor șef al revistei „Mișcarea literară”, poet și eseist, membru al Uniunii Scriitorilor. Prin cele două prezentări și prin completările făcute de scriitorii prezenți care l-au cunoscut pe ÎPS Bartolomeu – pr. Mihai Valică, Al. Câțcăuan, Vasile Panțiru, s-a subliniat contribuția de excepție pe care înaltul ierarh a avut-o în întărirea Bisericii Ortodoxe și dezvoltarea literaturii române. A fost un model și o personalitate greu de înlocuit. Scriitorii dorneni sunt mândri că ÎPS Bartolomeu venea des la Vatra Dornei, că a fost de acord să primească „Premiul de Onoare” în cadrul Galei Premiilor ASADT din 2002 și a devenit membru de onoare al Asociației.

Directorul bogatei reviste „Mișcarea literară” aflată la nr. 47-48 (serie veche) – ¾ 2013 (serie nouă), scriitorul Ovidiu Nușfelean, a prezentat istoricul și conținutul revistei. A fost rândul nostru, al dornenilor să ne prezentăm fiecare preocupările, să lecturăm din creațiile proprii.

A avut loc un frumos schimb de cărți, care vor contribui la mai buna cunoaștere a activității confraților ce activează în cele două cenacluri. S-au înfiripat și s-au reînnodat prietenii, la un pahar de vin și de vorbă și s-a încheiat foarte plăcut o primă întâlnire benefică și promițătoare pentru realizarea unor acțiuni culturale comune. Încântați de calda primire și de ospitalitatea confraților bistrițeni, dornenii îi așteaptă la sfârșitul lunii mai, la Vatra Dornei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.