Astăzi17 ianuarie 2021

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, pe luna octombrie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de joi, 29 octombrie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 1325/21.10.2015, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 30 septembrie și de la Ședința Extraordinară din data de 7 octombrie.

I – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C3);
II – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);
III – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 9,79% din PT 421/6 din CF 30418, respectiv 29,57 mp de teren, aferentă imobilului situat în strada Mihai Eminescu, nr. 30-32, ap. 7, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Geocolea Nicoleta (C1+C2+C3);
IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie – 15 aprilie 2016 (C2+C3);
V – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 (C1+C2+C3);
VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței situată în str. Podu Verde, nr. 1, bl. 1, cu respectarea dreptului de preemțiune către Danci Alexandrina;
VII – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor și a tarifelor pentru anul 2016;
VIII – Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale, sub forma de tichete sociale persoanelor și familiilor fără venituri, cu venituri foarte modeste sau cu nevoie speciale, cu domiciliul în Vatra Dornei;
IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Concursului Interjudețean de Matematică „Memorialul Ștefan Dîrțu”, ediția a XVII-a și a Concursului Județean de Informatică, ediția a XI-a (C1+C3+C4);
X – Diverse

Ședința Comisiilor: comisiile 1+2+3+4 reunite miercuri, 28 octombrie, orele 12:00

1. Solicitarea Poliției Locale privind majorarea normei de hrană conform HG 171/2015;
2. Solicitsrea preotului Hirghiligiu Dumitru privind construirea unui cămin de bătrâni și a unei capele în cadrul căminului de bătrâni, pe terenul proprietate personală, situate în str. Argestru;
3. Solicitarea doamnei Creciunescu Minorica privind acordarea unui sprijin financiar pentru fiul acestea, Creciunescu Mihai Radu;
4. Analiza privind situația clădirilor vechi ale Școlii Generale Nr. 4.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.