Știrile zilei de4 decembrie 2023

Ieftinire considerabilă a apartamentelor ANL din municipiul Vatra Dornei, anunțată de primărie

Primăria Municipiului Vatra Dornei anunță o ieftinire spectaculoasă a locuințelor ANL din oraș, în baza Legii 152 din anul 1998, modificată prin OUG 55 din anul 2021. Prețurile apartamentelor ANL au scăzut considerabil, valoarea de vânzare a acestora fiind calculată la valoarea de investiție a imobilului de la data procesului verbal de predare-primire raportată la suprafața construită desfășurată a imobilului, rezultând astfel valoarea de înlocuire pe metru pătrat.

Valoarea locuinței se diminuează cu amortizarea, se actualizează cu rata inflației, de la data punerii în funcțiune și până la data cererii de cumpărare, și se ponderează cu un coeficient de 0,90, conform normelor pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152 din anul 1998.

Persoanele interesate de cumpărarea unui apartament ANL au nevoie de următoarele documente: cerere tip; contract de închiriere, cu viză de prelungire pe anul 2014; chitanță de achitare a chiriei la zi; adeverință de la Compartimentul Locativ al Municipiului Vatra Dornei din care să rezulte că locuiește în apartament și este cu chiria și întreținerea achitate la zi; carte de identitate; certificat de naștere a copiilor minori; certificat de căsătorie sau sentință de divorț, după caz.

La acestea se adaugă și declarații notariale ale titularului de contract, din care să rezulte că nu dețin o altă locuință în proprietate; adeverință eliberată de angajator care să cuprindă venitul net realizat anterior lunii în care se completează cererea de cumpărare; certificat de rol fiscal care să ateste achitarea la zi a contribuțiilor datorate; alte acte, după caz, pe care titularul le consideră necesare în dovedirea condițiilor de eligibilitate la vânzarea locuinței ANL.

Pentru persoanele care cumulează venituri sau care realizează venituri din profesii liberale se va prezenta dovada pentru veniturile realizate eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *