Știrile zilei de5 decembrie 2023

Locuri de muncă disponibile în Vatra Dornei și împrejurimi. Se fac angajări la Maspex, Egger, Coca-Cola, Păltiniș SRL

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Țara Dornelor, în municipiul Vatra Dornei sau în comunele din apropiere, pot consulta acest index al locurilor de muncă disponibile. Monitorul de Dorna prezintă o listă cu locurile de muncă vacante în municipiu și în comunele învecinate, alături de cerințele și descrierile fiecărui loc de muncă în parte, plus metodele de contact ale angajatorilor.

🔸 Maspex România angajează Electrician Mecanic în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: absolvent de liceu industrial cu profil electrotehnic, mecanic, școală profesională sau alte studii dе specialitate; experiență într-o poziție similară, dе preferat în industrie; abilități dе lucru în echipă, abilități dе comunicare și flexibilitate; capacitatea dе a lua decizii în limita competenței și la momentul potrivit; disponibilitate dе a lucra în ture.

Descrierea locului de muncă: intervenții de urgență la sistemele tehnice de natură electrică și/sau mecanică pentru buna funcționare a utilajelor și/sau instalațiilor; inspecții periodice lunare asupra instalațiilor și/sau utilajelor; lucrări de mentenanță permanentă ale instalațiilor și/sau utilajelor din secțiile de producție; probele de punere în funcțiune a instalațiilor și/sau utilajelor noi.

🔸 Egger România angajează Agent Achiziții Lemn în Rădăuți

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: studii medii sau superioare finalizate, domeniul silvic poate fi considerat un avantaj; experiența în vânzări și/sau achiziții poate constitui un avantaj; cunoștințe medii de limba engleză; cunoștințe bune de utilizare a pachetului MS Office; abilități de comunicare, negociere și organizare; disponibilitate la deplasări; permis de conducere categoria B.

Descrierea locului de muncă: responsabil cu achiziția de lemn necesar în producție; stabilirea de contacte cu asociații, autorități publice; studii de piață și/sau analize pentru prognoze pe termen scurt, mediu și lung; dezvoltarea strategiei de achiziții de lemn; supervizarea logisticii materialului achiziționat; verificarea respectării contractelor de achiziție semnate; realizarea și actualizarea bazei de date cu potențiali furnizori; monitorizarea pieței și a livrărilor către fabrica din Rădăuți; aria de responsabilitate: Bistrița-Năsăud, Maramureș, nord-vestul județului Suceava.

Beneficii: inducție și instruire specifică; asigurare de sănătate privată; abonamente la săli de fitness, fotbal, tenis de câmp, alte activități sportive; transportul asigurat angajaților de la domiciliu la locul de muncă și retur.

🔸 Coca-Cola HBC România angajează Electrician în Poiana Negrii

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: liceu profil tehnic (electric, electrotehnic, electronic), preferabil studii superioare tehnice; experiență în domeniul electric și/sau electronic, citirea schemelor electrice; cunoștințe despre setarea și diagnosticarea convertizoarelor de frecvență; cunoștințe generale despre automatizări industriale, cunoștințe de electrică și/sau electronică; cunoștințe despre PLC – STEP5, STEP7, Win CC (constituie un avantaj); orientare spre obținerea rezultatelor; cunoștințe de montare, întreținere, verificare și reparare de echipamente tehnice pentru liniile de îmbuteliere, utilități și din sectoarele auxiliare acestora; cunoștințe de pneumatică și electropneumatică, despre orientarea și întreținerea echipamentelor industriale (PLC-uri, convertizoare de frecvență).

Descrierea locului de muncă: execută lucrările de întreținere preventivă și de reparații, în baza fișei de lucrări (WO) respectând tehnologiile recomandate și răspunzând de calitatea muncii depuse; execută activitățile prevăzute de graficele de verificări, altele decât WO, răspunzând de calitatea acestora; intervine în cel mai scurt timp posibil în cazul opririlor accidentale și acționează cât mai eficient pentru minimizarea timpilor de staționare, minimizarea pierderilor de orice fel și repunerea în parametrii în condiții de siguranță ai mașinii afectate; răspunde de întreținerea subansamblelor și utilajelor în conformitate cu recomandările producătorului și/sau specificațiilor din planul de întreținere; este obligat să cunoască și să aplice tehnologia fiecărui tip de lucrări de întreținere și de reparație la cunoștință de toate defecțiunile semnalate și execută lucrări de remediere a acestora; execută lucrările de pregătire a locului de muncă asigurându-se înainte de începerea lucrărilor că există toate piesele de schimb, materialele, SDV-urile necesare bunei desfășurări a activității și terminării în timpul programat a lucrărilor; face propuneri pentru optimizarea remedierii viitoare a problemelor și/sau evitarea acestora.

🔸 Coca-Cola HBC România angajează Tehnician Utilități în Poiana Negrii

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: cel puțin studii medii tehnice (domeniul mecanic); experiență în domeniul mecanic; cunoștințe despre operarea și întreținerea echipamentelor industriale; cunoștințe despre Aparate de Măsură și Control; cunoștințe despre prelucrări prin așchiere (polizor, strung, freză); cunoștințe despre sudarea cu gaz protector (TIG); cunoștințe despre pneumatică, hidraulică, elemente de automatizare; bun jucător de echipă, comunicarea eficientă.

Descrierea locului de muncă: execută lucrările de întreținere preventivă, predictivă și de reparații, respectând tehnologiile recomandate și răspunzând de calitatea muncii depuse în aria de utilități (compresoare 10/40 bar, ventilație, stație de epurare, aducțiuni, foraj); execută activitățile prevăzute de graficele de verificări, lucrări, manevre periodice, de ungere, de măsurători și de reglaje, răspunzând de calitatea acestora; asigură funcționarea la parametrii corespunzători, sigură și economică a instalațiilor auxiliare; comunică toate defectele, funcționările anormale sau deficiențele sesizate în timpul supravegherii fiecărei mașini, echipament sau instalație; supraveghează echipele de intervenție și asigură suport și resursele materiale pentru acțiunile din aria de lucru.

🔸 Coca-Cola HBC România angajează Specialist în Securitate și Sănătate în Muncă în Poiana Negrii

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: studii superioare finalizate, preferabil în domeniul tehnic; experiență anterioară în domeniul securității și sănătății în muncă (preferabil minim doi ani), al Situațiilor de Urgență și în zona de mediu; curs Responsabil SSM 80 de ore (Evaluator de Risc în Securitate și Sănătate în Muncă – 240 de ore – constituie un avantaj); cadru tehnic PSI; curs Responsabil de Mediu și Gestionarea Deșeurilor; cunoștințe de limba engleză, nivel mediu; utilizator de MS Word, Excel, Power Point; atitudine orientată către clienți interni; învățare continuă, pasiune pentru cunoașterea și aplicarea legii.

Descrierea locului de muncă: identifică pericolele, evaluează și reevaluează riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională; coordonează și urmărește implementarea programelor de imbunătățire în domeniul SSM și SU; întocmește împreună cu șefii de departamente planul de acțiuni corective și/sau preventive în urma auditurilor interne, inspecțiilor interne, inspecțiilor autorităților (ITM, ISU); verifică împlinirea acțiunilor preventive și/sau corective întocmite în urma controalelor autorităților, auditurilor interne și externe și inspecțiilor interne; coordonează și urmărește implementarea programelor de îmbunătățire pe linie de protecția mediului; monitorizează, întocmește și raportează către autorități conform legii: deșeurile, emisii, imisii, uleiuri uzate (lunar, semestrial, anual) și intern/grup indicatorii interni de mediu (lunar, trimestrial, anual); monitorizează respectarea condițiilor din autorizațiile fabricii pe linie de Mediu și SSM și le revizuiește ori de câte ori este necesar; participă și asigură participarea membrilor din departamente la instruirile periodice prevăzute de legislația în vigoare, de politicile și procedurile companiei; aplică și urmărește respectarea prevederilor legale și ale organismului statului abilitate, a prevederilor Regulamentului Intern, Codului de Conduită al Companiei, a politicilor și procedurilor companiei în cadrul ariei sale de responsabilitate și le respectă ca angajat.

🔸 Silvarem Wood SRL angajează Șofer Profesionist în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

🔸 Îngrijitor Vârstnici la domiciliu în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Caut persoană pentru îngrijirea persoanelor în vârstă din Vatra Dornei, zona centrală. Doresc seriozitate.

🔸 Arian Comp SRL angajează Meseriași Fațade în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajăm meseriași de fațade. Se oferă condiții bune de lucru. Deținem schelă profesională. Remunerația este pe măsură.

🔸 Păltiniș SRL angajează Muncitor Necalificat în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Căutăm oameni responsabili, harnici, dornici să învețe, dornici de afirmare, să se califice la locul de muncă, iubitori de natură deoarece se lucrează în domeniul reciclării.

🔸 Păltiniș SRL angajează Șef Punct de Lucru Materiale Refolosibile în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Căutăm persoane cu cunoștințe de operare pe calculator, comunicative, pozitive, care să păstreze confidențialitatea datelor din firmă, buni organizatori, muncitori, care să cunoască limba engleză (constituie un avantaj).

🔸 Păltiniș SRL angajează Mecanic Auto în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajatul să fie cunoscător în domeniu, responsabil în tot ceea ce face, ordonat, dornic de afirmare, dornic de a învăța și de a cunoaște tot mai multe. Angajatul trebuie să fie punctual și să nu consume băuturi alcoolice.

🔸 Îngrijitor la Fermă de Vaci de Carne în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajăm îngrijitor la fermă de vaci de carne. Căutăm un om serios, dornic să muncească într-o fermă de vaci de carne. Se oferă cazare, mâncare și salariu atractiv.

🔸 Idrosei SRL angajează Responsabil Activitate Producție Energie Electrică în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajăm un responsabil de activitatea de producție de energie electrică. Să aibă domiciliul în Vatra Dornei sau pe o rază de 10-15 kilometri, permis de conducere categoria B, calificare în domeniul hidrotehnic sau electromecanic, cunoștințe de limbă engleză sau limbă italiană la nivel mediu. Se asigură cursuri profesionale și salariu motivațional.

🔸 VOG Protection Sistem SRL angajează Agent de Securitate în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajăm un agent de securitate cu atestat. Activitatea se desfășoară în incinta supermarketului Kaufland din Vatra Dornei.

🔸 Păltiniș SRL angajează Operator Evidență Primară în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Angajatul trebuie să aibă cunoștințe de a lucra pe calculator, să fie comunicativ, corect și să păstreze confidențialitatea datelor din firmă.

🔸 Păltiniș SRL angajează Gestionar Magazin Piese Auto în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Candidatul ideal: cunoașterea și utilizarea calculatorului; cunoștințe în domeniul auto; experiența reprezintă un avantaj.

Descrierea locului de muncă: salariu motivant în funcție de performanțe; mediu de lucru plăcut; contract de muncă.

🔸 Konlakrys Building SRL angajează Muncitor în Construcții în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: RomJob

Descrierea locului de muncă: Domeniul construcțiilor este, cu siguranță, unul dintre cele mai dezvoltate din România, însă chiar și așa este dificil să se găsească muncitori experimentați care să se dedice activității lor. Dacă ai experiență în domeniu sau o calificare te așteptăm în echipa noastră. Oferim un salariu atractiv și carte de muncă.

🔸 Radburg Soft Service SRL angajează Manager Rețea Service în Vatra Dornei

Detalii pe următoarea platformă de angajare: eJobs

Candidatul ideal: atitudine proactivă care să aibă la bază dorința de a face diferența și de a deveni cel mai bun în activitatea desfășurată; ușurință în utilizarea PC; toleranță la stres; bune abilități de organizare, meticulozitate, atenție la detalii; persoană responsabilă, disciplinată și punctuală.

Descrierea locului de muncă: stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung împreună cu managementul companiei, asumarea acestora și canalizarea eforturilor înspre atingerea lor; inițierea și implementarea unui set de proceduri care să faciliteze atingerea obiectivelor stabilite; urmărirea standardelor de calitate la care sunt realizate lucrările de service; propunerea de soluții tehnice pentru lucrările dificile cu care se confruntă personalul; identificarea unor modalități de atragere a clienților și de păstrare a acestora; menținerea legăturilor cu anumiți furnizori ai companiei; analizarea situațiilor, întocmirea de raportări și realizarea previziunilor în activitate.

1 comentariu publicat:

  1. Darius

    Ești talentat sau te pricepi? Cauți un loc de muncă stabil chiar și pe timp de iarnă? Ai găsit locul perfect deoarece căutăm oameni descurcăreți la lucrări interioare, zidării, montaj de faianță, rigips, tencuieli interioare, cât și exterioare și altele. De asemenea, căutăm și șofer! Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la numărul de telefon 0748.206.992.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *