Știrile zilei de9 decembrie 2022

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei pentru luna aprilie 2021

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei de miercuri, 28 aprilie 2021, de la ora 12:00, găzduită în Sala Oglinzilor din cadrul Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 223/20.04.2021 a primarului municipiului.

Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din data de 14 aprilie 2021 și de la ședința ordinară din data de 31 martie 2021.

1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 216/2020 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociația Creștin-Filantropică „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” pentru plata cheltuielilor la energia termică pentru luna martie 2021;

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul public al municipiului Vatra Dornei;

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării activității Serviciului Social „Cantina socială”;

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune a unui bun mobil aparținând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei și valorificarea prin vânzarea la licitație publică;

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 42/2008 privind aprobarea regulamentului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra Dornei;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale care constau într-o sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2022;

9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al municipiului Vatra Dornei pentru perioada 2020-2024;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului cu numărul cadastral 38223 din CF 38223, situat în strada Miriștei, nr. 3C;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru achiziționarea de pachete de Paște pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste.

Comisia de Urbanism

1. Solicitarea domnului Wilcinschi Remus Gabriel privind cumpărarea terenului în suprafață de 217 metri pătrați situat în strada Petreni, nr. 6, în continuarea proprietății acestuia;

2. Solicitarea doamnei Țuțuianu Mihaela Simona privind cumpărarea suprafeței de teren situat în strada Calea Transilvaniei, nr. 18, aferentă locuinței proprietate privată a acesteia;

3. Solicitarea Expert Business Consulting SRL, prin administratorul Zdrob Daniela Georgeta, privind trecerea unei suprafețe de teren de 684 metri pătrați de teren situat în strada Negrești, lângă proprietatea privată a acesteia;

4. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei privind identificarea unei clădiri pentru relocarea Secției de Boli Infecțioase;

5. Solicitarea familiei Mezdrea Vasile și Reghina privind cumpărarea suprafeței de 228 de metri pătrați de teren situat în strada Runc, nr. 17, aferent construcției proprietate privată;

6. Solicitarea domnului Popa Ștefan privind cumpărarea suprafeței de 185 de metri pătrați de teren situat în strada Parcului, nr 10.

Comisia Economică și Comisia Juridică

1. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariați din cadrul unității medicale pentru implicarea permanentă în activitățile zilnice de raportare către structurile superioare a pacienților internați, externați sau decedați cu infecții COVID-19 pentru o perioadă de șase luni;

2. Solicitarea Bianco Nero SRL privind aprobarea scutirii de la plata impozitului și a taxelor locale, și chiar anularea acestora, din cauza codului roșu din ultimul timp în care restaurantul a fost închis;

3. Solicitarea domnului Bodnărescu Alexandru Nicolaie privind aprobarea terasei sezoniere pe strada Luceafărului, în fața punctului de lucru, începând cu data de 20 aprilie 2021 și scutirea de la plata chiriei pentru perioada sezonului de vară din anul 2021 din cauză că restaurantul a fost închis în cea mai mare parte din timp din cauza pandemiei de COVID-19;

4. Informarea Ecologica Vatra Dornei SRL privind activitatea societății.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *