Proiectul Erasmus+ „Să înflorim în Europa”, implementat la Liceul din Dorna Candrenilor

scris de Prof. Dan Pavel
4 mai 2019
4 mai 2019, ora 19:26

Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor reprezintă un promotor al dezvoltării agroturismului în zonă și o activitate de pionierat pe plan național în formarea profesională a forței de muncă în sectorul agroturistic începând din anul 1990. Considerăm că dezvoltarea sectorului de floricultură reprezintă o prioritate în amenajarea pensiunilor agroturistice și o modalitate de publicitate și promovare a spațiului rural.

Avem o experiență de trei decenii în procesul de internaţionalizare a pregătirii profesionale a elevilor noștri și împărtășim viziunea unei educaţii globale, care să contribuie la integrarea socială, economică și culturală a absolvenților, la inovaţie şi dezvoltare în școală, în comunitate şi în întreaga Europă.

Pentru materializarea acestei viziuni s-a decis implementarea proiectului Erasmus+ KA1 Flourishing in Europe pentru 16 elevi din clasa a X-a, cu o durată a mobilității de 21 de zile, sub coordonarea profesoarei Manuela Pușcașu și profesorului Dan Pavel. Stagiul de instruire profesională a însumat 15 zile (90 de ore) de practică efectivă și patru zile de activități culturale în regiunea Setubal, din Portugalia, în intervalul 1-21 aprilie 2019.

În baza acestei experiențe colective, elevii au avut ocazia să dobândească și să dezvoltă competențe tehnice, lingvistice, sociale, civice și antreprenoriale. Totodată au învățat să lucreze în echipă, să își dezvolte stima de sine și să înțeleagă caracterul interculturalității europene. Profesorii implicați în scrierea și implementarea proiectului au dobândit și dezvoltat competențe manageriale, noi strategii de lucru cu elevii, metode interactive centrate pe elev însușite din experiența partenerilor.

Obiectivele propuse și realizate ale proiectului:

1. Dezvoltarea de competenţe cheie, tehnice generale și tehnice specializate, conforme nivelului 4 de calificare pentru elevii de la domeniul de agricultură, calificarea tehnician în agroturism;

2. Creşterea nivelului de cunoştinţe tehnice generale şi specializate şi dezvoltarea de abilităţi profesionale pentru elevii din grupul țintă, în vederea dezvoltării traseului profesional până la nivelul 4 de calificare;

3. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză (nivel A2-B1) și limba portugheză (nivel A1 CEFR) pentru 16 elevi participanți la mobilitate;

4. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare și de lucru în echipă, de socializare şi cooperare într-un mediu profesional nou pentru 16 elevi participanţi la mobilitate;

5. Creşterea nivelului de cunoștințe referitoare la normele de igienă, siguranţa muncii şi protecţia mediului pentru 16 participanţi la mobilitate.

Modulul de practică comasată este prevăzut în planurile de învățământ drept Curriculum în Dezvoltare Locală (CDL) și a fost propus de către profesorii de specialitate în aria tematică a proiectului, avizate de Consiliul de Administrație al școlii și al ISJ Suceava. Ca parte a curriculumului şcolii, etapele de instruire practică sunt fundamentale în procesul de formare profesională a elevilor.

Aşadar, este foarte important ca elevii noştri să participe în programe VET pentru a beneficia de o formare de calitate. Un astfel de program ajută elevii să intre în contact cu noi abordări şi metodologii din diferite medii de lucru unde îşi vor putea autoevalua cunoştinţele şi competenţele obţinute.

Am beneficiat de serviciile ConsUE Portugal în calitate de organizație intermediară, companie privată cu sediul în Setubal, care are ca principal domeniu de activitate consultanţa şi sprijinul logistic în domeniul educaţiei şi formării profesionale: Forming for a successful future with the ConsUE Portugal, everything is possible.

Principalul obiectiv al organizației este sprijinirea dezvoltării şi diversificării ofertei educaționale în educaţie şi formare profesională iniţială, realizând o mai bună înţelegere a dinamicii pieţei muncii europene, crescând posibilităţile de a asimila cunoştinţe şi competenţe în domeniul de activitate, implicându-se activ pentru realizarea unei mai bune inserţii a absolvenților de învăţământ liceal tehnologic pe piața muncii.

ConsUE Portugal inițiază și pune în aplicare cele mai diverse colaborări între partenerii locali (organizații de formare, întreprinderi, instituții, școli) și partenerii externi, pentru a crea relații profesionale în vederea derulării de programe de mobilitate europeană pentru tinerii participanţi la proiecte internaționale, asigurând orientarea vocațională în domeniul formării profesionale deoarece are o rețea partenerială bine dezvoltată cu asociații, organizații de formare, întreprinderi, agenți economici, instituții, școli, locale și regionale și oferă oportunități diversificate de desfășurare a stagiilor de pregătire practică.

Activitatea de pregătire practică pe durata celor trei săptămâni s-a desfășurat în cadrul complexului de sere Florineve cu sediul în Montijo, care este considerată capitala florilor din Portugalia, deoarece regiunea generează circa 75% din producția de flori tăiate a țării.

Având 22 de hectare (distribuite în șase centre de producție) de zone cultivate în regim de seră și având conceptul cheie, experimentarea, Florineve a crescut numărul de specii cultivate, ajungând să dețină astăzi 80 de produse în ofertă, cu o producție constantă pe toată durata anului.

Rețeaua de vânzare și distribuție și sistemul de transport îi permit firmei realizarea distribuțiilor personalizate și livrarea produselor pe întregul continent. Echipa de lucru Florineve este formată din 90 de angajaţi, susţinuți de sisteme tehnologice moderne, care lucrează într-un proces zilnic de cultivare, recoltare, confecții floristice și marketing, oferind cele mai bune opţiuni pentru o calitate superioară a produselor livrate.

Alături de excelentele abilități profesionale, marele avantaj reprezentat de firma parteneră a constat în faptul că ne-a pus la dispoziție tutori de practică de origine română, acesta reprezentând un element cheie în facilitarea transferului de cunoştinţe şi de comunicare între tutore și stagiar, depăşind astfel barierele lingvistice și culturale.

La finalul proiectului, respectiv după etapa de diseminare a mobilității, elevii vor intra în posesia următoarelor: certificat de competențe lingvistice pentru limba engleză și limba portugheză; certificat Europass cu credite ECVET, însoțit de CV Europass.

Acest certificat este recunoscut de toți angajatorii din spațiul european și de către toate instituţiile de învăţământ din Uniunea Europeană, deci el va oferi participanților oportunitatea de a își continua studiile sau de a se angaja.

Scrie un comentariu la articol

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.