Știrile zilei de3 octombrie 2022

Istoricul presei dornene

Dintotdeauna presa, indiferent de profilul ei, a reprezentat un factor de cultură, iar atunci când discutăm despre presa locală, ea are o semnificație aparte pentru istoria locului, acesta fiind motivul pentru care mi-am propus ca în cadrul rândurilor care urmează să aduc în atenția cititorilor, pe scurt, publicațiile care au apărut la Vatra Dornei de-a lungul timpului.

Astfel, „Sentinela” a apărut pentru prima dată în aprilie 1898 din inițiativa primarului de atunci al orașului nostru, Vasile Deac, prinzând astfel contur sugestia venită din partea marelui om de cultură a vremii, A. D. Xenopol, scopul acestei reviste ilustrate fiind acela de iluminare a minților dornenilor ca o contrapondere la politica de deznaționalizare promovată în mod sistematic de autoritățile habsburgice, dar revista nu a avut continuitate în apariție datorită explicabilelor piedici puse de autoritățile de la Viena.

În februarie 1990, poeta Cornelia Maria Savu, scriitorul Petru Țăranu, prof. Gheorghe Panțiru și graficianul Gheorghe Ioniță au readus această revistă în circuitul cultural local, dar după apariția primelor 11 numere își încetează din nou activitatea până în anul 1994, când vede din nou lumina tiparului datorită efortului depus de scriitorul Mircea Nichituș, articolele pe care le cuprinde în paginile sale fiind de natură culturală, istorică turistică, etc.

„Silvicultorul” a fost o revistă lunară apărută între anii 1920-1936 și a fost editată de Societatea Forestierilor și Pădurarilor din Bucovina, sub conducerea domnului Vasile Grigorovici, sediul administrativ al revistei fiind, evident, în orașul nostru. „Arcașul” a fost o revistă culturală ilustrată al cărui prim număr a apărut la data de 13 aprilie 1924 și a promovat în rândul dornenilor un profund sentiment patriotic.

„Gazeta Ilustrată din Vatra Dornei” a apărut pentru prima dată la 19 aprilie 1925 sub conducerea omului de cultură Valerian Dungan, un rol esențial în apariția acestei reviste având primarul de atunci, Petre Forfotă, în paginile sale regăsindu-se preocupările și realizările mai însemnate ale dornenilor.

„Monitorul Comunal” a fost editat de către primăria orașului în anii 1930 și 1931 din inițiativa primarului de atunci, medicul Gheorghe Spânu, rolul său fiind acela de a asigura o bună informare a turiștilor și localnicilor în legătură cu cele mai importante evenimente ale orașului. „Cuvântul Țărănimii” a fost un ziar care a apărut sporadic în 1935 și 1936 și evidenția problemele și preocupările țăranilor din zona noastră.

„Suflet românesc” a fost o publicație de cultură și informație fondată și coordonată de omul de cultură V. I. Vasiliu, la îndemnul primarului Petre Forfotă. Publicația a apărut lunar, între anii 1935 și 1937 și s-a bucurat de o largă apreciere, inclusiv din partea scriitorului Liviu Rebreanu, care în perioada respectivă se afla în concediu la Vatra Dornei.

La data de 10 mai 1936 consemnăm apariția primului număr al ziarului săptămânal „Vocea Dornelor”, sub coordonarea domnului Vasile Grigorovici. La momentul actual, edițiile acestui ziar se regăsesc la Biblioteca „G. T. Kirileanu”, bibliotecile școlilor din oraș, dar și în arhiva revistei „Sentinela”.

În anii 1936 și 1937 a apărut o revistă lunară de cutură și informație în limba germană, „Revue Woche”. Sub patronajul Cercului Literar al Liceului din Vatra Dornei, a apărut, în anul 1968, publicația trimestrială „Bistrița Aurie”, cu un tiraj cuprins între 100 și 500 de exemplare. În cele 40-50 de pagini ale revistei se regăseau poezii, recenzii, culegeri de folclor, articole științifice, epigrame, traduceri din limbi străine, desene și picturi, iar în colectivul redacțional s-au regăsit, printre alții, poeta Cornelia Maria Savu, profesoarele Cornelia Maximiuc, Voichița Chiforescu sau Iuliana Mehler, iar printre cadrele didactice care au susținut apariția acestei reviste îi putem aminti pe Glicheria Braha și soții Tațiana și Beniamin Guga.

Revista „Alpha” a apărut în anul 1991, la inițiativa doamnei profesor Caliopia Pintilie, în strânsă colaborare cu membrii Cenaclului omonim de la Școala Generală Nr. 2 din Vatra Dornei. Ziarul „Glas Dornean” a apărut în anul 1993 din inițiativa unui grup de consilieri locali, articolele din acest ziar fiind de natură culturală, istorică sau turistică, din colectivul redacțional făcând parte publicistul Mircea Nichituș, dar și profesoarele de limba română Elena Șimon, Smaranda Ardelean și Jenica Romanică.

Revista de Etnografie și Folclor „Dorna” a apărut în anul 1994 din inițiativa doamnelor profesoare Ortansa Șlincu și Margareta Ureche Doboș, scopul publicației fiind acela de a-i pune pe elevii de la Școala Generală Nr. 2 în situația de a culege folclor local. Tot la această școală, din inițiativa doamnei profesor Ioana Iuga, a apărut, în același an, revista „Limba și Literatura Română”.

„Vatra Dornei” a fost o publicație destinată cu precădere turiștilor deoarece a evidențiat potențialul turistic al orașului. Cu o existență efemeră s-au regăsit la Vatra Dornei publicațiile realizate de elevi „Puls XX”, „Cetină de Tisa” și „Curierul”.

Punctul culminant al presei dornene îl reprezintă apariția la data de 6 august 2003 a primului număr al ziarului „Monitorul de Dorna”, care este parte componentă a trustului Orion Media, el fiind un ziar lunar de opinie și informație realizat pentru dorneni de un colectiv redacțional coordonat într-o manieră profesionistă de către Mihai Cioată.

2 comentarii publicate:

  1. Paul Brascanu

    Nu știu dacă există conservat pe undeva măcar un singur exemplar al ziarului Sentinela din aprilie 1898 ca dovadă a apariției sale. Ar fi o chestie foarte interesantă dacă ar apărea o fotografie. Deocamdată e posibil ca astea să fie numai presupuneri preluate din alte surse; eu unul am căutat și nu am găsit nimic concret în acest sens. Până atunci însă, se poate spune cu certitudine că primul ziar tipărit la (pentru) Dorna rămâne ziarul Dornaer Curblatt, făcut de medicul Băilor, dr. Arthur Loebel, primul număr apărut fiind cel din 1 iunie 1898. Mai există câteva exemplare păstrate în arhive și sunt foarte interesante. O fotografie a ziarului găsiți pe profilul meu Google.

  2. Paul Brașcanu

    În Anuarul Muzeului Bucovinei pe anul 1989, la pagina 50, Ioan Cocuz zice așa: „Sentinela. Organ independent al românilor bucovineni. Cer­năuţi. 30 august/1 septembrie – 6/18 decembrie 1898. Apare odată pe săptămână. Redactor responsabil și editor: Dionisie Voronca. Tipografia Emilian Kartarski. Ziarul este organul de presă al vechilor politicieni care nu se împăcau cu poziţiile pe care le pierduseră în conducerea politică a românilor şi care în anul 1898, cu prilejul alegerilor dietale, încearcă să formeze un partid în numele căruia să candideze. Această acţiune era simptomatică pentru instabilitatea politică ce domnea în Bucovina, pen­tru semnele de slăbiciune pe care le dădea unitatea de acţiune a PNR”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.