Astăzi27 noiembrie 2020

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna noiembrie 2017

Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de miercuri, 29 noiembrie 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 1245/23.11.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al Ordinii de Zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 6 noiembrie și de la Ședința Estraordinară din data de 16 noiembrie.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire pentru perioada dintre 15 noiembrie 2017 și 15 aprilie 2018 (C2+C3);

II – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 2000 metri pătrați de teren situat în strada Chilia, aflat în proprietatea domnilor Maxim Gheorghe Dorel și Ungureanu Dorina, în vederea funcționării adăpostului pentru câini (C3+C4);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului, începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru clădirile clasate ca monumente istorice, precum și pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru clădirea Cazinoul Băilor și Casa Vladimir, precum și terenul aferent acestora, aparținând Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei (C1+C2+C3);

IV – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru clădirile și pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revoluției din decembrie 1989 (C1+C2+C3);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2017, pentru clădiri și scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora afectat de inundațiile din februarie 2017, pentru anul 2018, pentru Gasin Gheorghe, afectat de inundații (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului cu numărul cadastral 37692 ca fond aservit, proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, în favoarea imobilului cu număr cadastral 37138 ca fond dominant (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 249/2017 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere pentru prestări servicii către terți a buldoexcavatorului aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România (C1+C3);

X – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei și atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 (C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 681 metri pătrați, situat în strada Vasile Deac, nr. 12, teren aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Luceafărului, nr. 9, etajul 2, în suprafață de 53,3 metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Tomescu Bodoi Ioan și Rodica, precum și a cotei de 1040/10.000 din terenul aferent locuinței în suprafață de 44,2 metri pătrați (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a unui teren în suprafață de 125,32 metri pătrați, teren situat în strada Bistriței, nr. 16, reprezentând cota aferentă locuinței și curții, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian și Șchiopu Iuliana (C1+C2+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul al treilea al anului 2017 (C1+C2+C3+C4);

XV – Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de informare și consultare a publicului privind elaborarea PUZ „reamenajare imobil pentru spațiu commercial” în strada Luceafărului, nr. 16, CF 37084, beneficiar Livan Eleonora Lidia (C2+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a suprafeței de 45 metri pătrați de teren aferent construcției, situat în strada Mihai Eminescu, nr. 28, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC La Eugen SRL, proprietarul construcției (C1+C2+C3);

XVII – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor immobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2018 (C1+C2+C3+C4);

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr. 15/2003 (C2+C3);

XX – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare încheiat cu utiliatori persoane fizice și juridice (C3);

XXI – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de transport/km ce va fi practicat de către SC Ecologica Vatra Dornei SRL pentru închiriere către terți (C1+C3);

XXII – Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018 conform posibilității din amenajamentul silvic (C1+C2+C3);

XXIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor care vor fi exploatate în cursul anului 2018 din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei și prezentate de către ocoalele silvice (C1+C2+C3);

XXIV – Proiect de hotărâre privind scăderea parțială a sumelor stabilite cu titlu de prejudiciu dispuse prin decizia nr. 29/30/2014 de către Camera de Conturi Suceava, punctul 2.2 (C1+C3);

XXV – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Pinului, nr. 28, în suprafață de 89 metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune către Candrea Viorica, precum și a terenului aferent locuinței în suprafață de 242 metri pătrați (C1+C2+C3);

XXVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării evenimentului „40 de ani de la înființarea Ansamblului Folcloric „Balada Dornelor” (C1+C3+C4);

Comisiile reunite: C1+C2+C3+C4, miercuri, 29 noiembrie 2017, orele 10:00

Ordinea de zi a Comisiei de Urbanism:

1. Solicitarea SC Lordinu SRL privind cumpărarea/închirierea suprafetei de 81 metri pătrați de teren situat în strada Mihai Eminescu pentru acces marfă la bucătăria restaurantului Lordinu;

2. Solicitarea domnului Piticariu Corneliu privind cumpărarea locuinței situată în strada Podu Verde, nr. 53, în suprafață de 35,9 metri pătrați;

3. Solicitarea domnului Piticariu Valentin privind acceptarea donației suprafeței de 47 metri pătrați de teren situat în strada Diecilor în vederea extinderii străzii;

4. Solicitarea SC Betty Ice SRL privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 18 metri pătrați de teren situat în zona Parcului Municipal pentru amplasarea unui chioșc octogonal pentru vânzarea de înghețată;

5. Solicitarea SC Betty Ice SRL privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 7,29 metri pătrați de teren situat în zona Policlinicii, în locul fostei cabine telefonice, pentru amplasarea unui chioșc de vânzare de înghețată;

6. Solicitarea SC Consact Com Serv SRL privind cumpărarea suprafeței de 62 de metri pătrați de teren situt în strada Republicii, situată în vecinătatea proprietății private a acesteia;

7. Solicitarea Jandarmeriei Vatra Dornei privind amplasarea unei construcții în zona pârtiei Parc pentru desfășurarea activității pe timpul sezonului de iarnă;

8. Solicitarea domnului Morosan Leonte privind aprobarea unui schimb de terenuri. Astfel municipiul Vatra Dornei acordă la schimb suprafața de 1.481 metri pătrați de teren situat în strada Unirii, nr. 139, iar domnul Morosan dă la schimb suprafața de 5.411 metri pătrați de teren situat în strada Unirii;

9. Solicitarea doamnei Agachi Irina privind aprobarea cumpărării suprafeței de 173 de metri pătrați de teren situat în strada Calea Transilvaniei, nr. 40, unde se află chioșcul de ziare deținut de către Ciocan Mihai;

10. Solicitarea domnului Serban Costin privind aprobarea cumpărării terenului aferent filei Zimbru situată în strada Parcului, precum și a suprafeței de 1.949 metri pătrați de teren situat în strada Parcului.

Ordinea de zi a Comisiei Economice:

1. Solicitarea Clubului Sportiv Baia Sprie privind alocarea sumei de 6.250 de lei pentru organizarea Campionatelor Naționale de Orientare Schi, care va avea loc în împrejurimile municipiului Vatra Dornei;

2. Solicitarea doamnei Cruceanu Maria privind acordarea unui sprijin financiar pentru editarea cărții „Iarba verde de acasă”;

3. Analiza privind atribuirea directă a serviciului de ecarisaj al municipiului Vatra Dornei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.