Artiști plastici dorneni: o istorie pentru toată lumea

Rolul rândurilor care urmează este acela de a aduce în atenţia cititorilor, pe scurt, personalităţile unor artişti plastici din zona noastră, faptul acesta fiind un umil omagiu adus efortului lor creator. Astfel, pictorul Gavril Cacina s-a născut la Dorna Arini, pictând imagini din zona noastră, unele dintre ele regăsindu-se în colecţiile diverselor muzee.

În privinţa picturii a fost în bună măsură autodidact, dar a avut parte şi de îndrumarea unor mentori renumiţi, cum ar fi Octav Băncilă. În 1917 se refugiază pentru o scurtă perioadă la Cernăuţi unde îşi continuă activitatea în atelierele Mitropoliei Ortodoxe, însuşindu-şi tainele picturii religioase. După încheierea Primului Război Mondial se întoarce în comuna sa natală, în perioada interbelică preocupându-se în mod special de restaurarea picturilor unor lăcaşuri de cult din Ţara Dornelor.

În perioada postbelică şi-a continuat activitatea creatoare până la sfârşitul vieţii în locuinţa sa aflată pe strada Negreşti din Vatra Dornei. Doamna Elena Liche s-a specializat în pictură bisericească (preponderent bizantină), dumneaei fiind cea care a pictat pereţii Catedralei „Sfânta Treime” din Vatra Dornei. Discipol al maestrului Ioan Sârghie şi Vida Geza, sculptorul Ioan Scurei, ajutat de daltă şi ciocan, a pus în valoare lemnul căruia, cu un talent nativ ieşit din comun, i-a conferit forme dintre cele mai atrăgătoare, ele având legătură cu evenimente importante referitoare la sărbătorile de iarnă, cum ar fi Crăciunul sau Anul Nou.

Doamna Rodica Buşcu a fost atrasă de mirajul picturii religioase, suportul său preferat în acest sens fiind sticla şi îşi expune pentru prima dată lucrările în anul 1999 la „Sala Oglinzilor” din cadrul Primăriei municipiului Vatra Dornei sub genericul „Lumină şi culoare”, motiv pentru care devine membră a Asociaţiei Creatorilor Populari din oraşul nostru, dar şi membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici din Ţara Dornelor.

Dumneaei participă la mai multe expoziţii de pictură în ţară şi peste hotare, printre „gazdele” lucrărilor din ţară amintim Muzeul Etnografiei din Bistriţa, Fundaţia ATA din Bucureşti, sediul TVR din Bucureşti, iar în afara graniţelor ţării a expus în Austria, Grecia, Franţa, Italia, Spania sau Canada.

Lucrări ale pictorului David Croitor

Pentru inginerul David Croitor, sensibilitatea artistică exprimată prin pictură reprezintă „sărbătoarea sufletului său” exprimată prin mijloace specifice care se concretizează prin flori, peisaje, fructe, imagini sau portrete, pe care le-a prezentat în cadrul unor expoziţii la Vatra Dornei, Suceava, Horezu sau Bucureşti.

Doamna Elena Pâslaru a dovedit încă din copilărie înclinaţia aparte pentru pictură. În timpul vacanţelor şevaletul şi penelul i-au fost prieteni nedespărţiţi, domnia sa cizelându-şi talentul sub îndrumarea maestrului Gavril Cacina, temele favorite fiind natura statică, peisajele, portretele, florile şi fructele, printre acestea putând fi amintite cele intitulate „Margarete şi flori de câmp”, „Flori de liliac”, „Când înfloresc trandafirii”, „Peisaj citadin”, „La polog”, „Secerişul” sau „Ţiganca”.

Odată cu înainterea în viaţă, aria tematică s-a lărgit într-o oarecare măsură, fiind abordată şi sacralitatea creştină, concretizată în tablourile intitulate „Isus pe Muntele Măslinilor”, „Isus portret”, „Isus la Fântâna Ghetsemani”, „Isus Păstorul”, „Patimile Mântuitorului” etc. La momentul actual, lucrările doamnei Elena Pâslaru se regăsesc în diverse colecţii particulare din Cluj, Baia Mare, Năsăud, Arad sau Bucureşti, o singură pictură fiind prezentă într-o expoziţie a pictorilor români, în anul 2001 la Munchen, în Germania.

1 comentariu publicat:

  1. Mariana

    Am o pictură autentică semnată G. Cacina. Pe carton pânzat, din câte știu de la bunici se numește Răpirea Sabinelor. Mă interesează un specialist să trimit fotografii deoarece vreau să o vând la valoarea ei adevărată. În familie se află de 80-100 de ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.