Astăzi4 august 2020

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei pentru luna iunie 2017

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei de joi, 29 iunie 2017, orele 14:00, Sala de Conferințe a Primăriei Vatra Dornei.

Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției 675/22.06.2017, a primarului orașului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Extraordinară din data de 06.06.2017 și 20.06.2017.

fotografie de Orion Media Vatra Dornei / Iubesc Vatra Dornei / Raftul cu Filme

I – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a membrilor supleanți în Consiliul de Administraţie a Spitalului Municipal din Vatra Dornei (C3+C4);

II – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administratie ale unităților de învățământ din municipiul Vatra Dornei (C3+C4);

III – Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL;

IV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2);

V – Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din contractele de administrare a fondului forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei între municipiul Vatra Dornei și Direcția Silvică Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Ocolul Silvic Cârlibaba și Ocolul Silvic Iacobeni, privind cheltuielile pentru paza pădurii (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL situat în Municipiul Vatra Dornei, pe strada Podu Verde, bloc 1, scara C, etaj 1, apartament 3 către Afuduloaie Constantin și Doina;

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Năstasie Ion pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea plății taxei de 80 lei/tonă către Primăria Municipiului Vatra Dornei, reprezentnd fondul de mediu (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului și terenului cu numărul cadastral 36644 ca fond aservit proprietății private a municipiului Vatra Dornei în favoarea imobilului și terenului cu număr cadastral 33179 ca fond dominant (C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului situat în strada Mihai Eminescu, numărul 25, etaj 1, apartament 16, în suprafață de 36,19 metri pătrați, aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Budeanu Maria, precum și a cotei de 457/10000 din terenul aferent locuinței în suprafață de 27,32 metri pătrați (C1+C2+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier aflat în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 36 metri pătrați de teren situat în strada Silvicultorului, reprezentând calea de acces către locuința lui Popescu Daniel (C1+C2+C3);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea reabilitării rețelei de iluminat public pe strada Nicolae Titulescu (C1+C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform legii nr. 15/2003 (C2+C3);

XVI – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare achiziționării de alimente la cantina de ajutor social și serviciul de educare și îngrijire de copii cu vârsta între 0 și 3 ani, precum și documentația pentru achiziția acestora (C1+C3+C4);

XVII – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Festivalului de Film de Scurtmetraj „Caravana Next” (C1+C3+C4);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de modernizare a strazilor Crinului, Scorușului, Cetinei, Aluniș (tronsonul al doilea) și reglementarea circulației rutiere și pietonale, adică sensul giratoriu de la piață, sensul unic de urcare spre strada Unirii, coborârea spre strada 22 decembrie, banda de preselecție de pe Calea Transilvaniei (C1+C2+C3);

XIX – Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Semeniuc Maria pentru efectuarea unui tratament medical (C1+C4);

Ședința Comisiilor. Comisiile reunite: C1+C3+C4 miercuri, 28.06.2017, orele 13:00.
Comisia de urbanism – miercuri, 28.06.2017, orele 11:00.

1. Solicitarea Florentinei Atomei privind cumpărarea spațiului comercial situat în strada Oborului, numărul 6;

2. Solicitarea Asociației Pensionarilor din Vatra Dornei privind acordarea unui spațiu pentru funcționarea asociației;

3. Solicitarea Vioricăi Candrea privind cumpărarea locuinței situată în strda Pinului, numărul 28;

4. Solicitarea Violetei Haja privind închirierea unei suprafețe de teren în Parcul Municipal Vatra Dornei pentru desfășurarea activității de agrement cu mașini;

5. Solicitarea lui Adrian Andrei privind cumpărarea terenului aflat sub locuința aflată în proprietate personală situaă în strada Lumea Nouă, numărul 36;

6. Solicitarea lui Sorin Andrei privind cumpărarea terenului în suprafață de 1062 de metri pătrați situat pe strada Foresta, fără număr;

7. Solicitarea Olesei Berbeci privind schimbarea destinației chioșcului din strada Negrești, numărul 9 din chioșc de comerț cu vată de zahăr în chioşc alimentar;

8. Solicitarea lui Popa Marius Claudiu, rezident în specialitatea obstetrică și ginecologie la Spitalul Municipal Vatra Dornei, privind atribuirea unei locuințe de serviciu;

9. Solicitarea SC Bucura Com SRL privind reomologarea pârtiei de schi Parc;

10. Radierea dreptului de proprietate a municipiului Vatra Dornei a suprafeței de 606 metri pătrați de teren situat în strada Petreni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.