Astăzi8 martie 2021

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a CL Vatra Dornei, pe luna iulie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de miercuri, 27 iulie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 634/20.07.2016, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal de la Ședința Ordinară din data de 30 iunie 2016 și de la Ședința Extraordinară din data de 10 iulie.

I – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui, a Consiliului Director al AJAC Suceava și a Comisiei de Cenzori a AJAC Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea actelor adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației AJAC Suceava (C3);

II – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Judetul Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea actelor adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava (C3);

III Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a membrilor supleanți în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Vatra Dornei (C3+C4);

IV – Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învăţământ din municipiul Vatra Dornei (C3+C4);

V – Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL (C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1+C4);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, str. Podu Verde, bl. 1, sc. D, ap. 12, către Alexandra și Adrian Sorin Harastasan (C1+C2+C3);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluării terenurilor pe zone și subzone de amplasare (C1+C2+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite din fondul forestier aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei (C1+C2+C3);

X – Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor loturi de teren aflate în proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 (C2+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2016 (C1+C2+C3+C4);

XII – Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele pentru tineri, realizate de Agenția Națională de Locuințe în Municipiul Vatra Dornei, conform HG nr. 251/2016 (C1+C2+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unităților de învăţământ preuniversitar particular în Municipiul Vatra Dornei (C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasării Ansamblului Folcloric „Dorna Dorului” la Kozieglowy, Polonia în perioada 9-15 august (C1+C4);

XVI – Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 25/2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de sediu al Partidului Alianța pentru Bucovina Vatra Dornei în imobilul situat în str. Mihai Eminescu, nr. 15 (C3);

Ședința Comisiilor reunite marți, 26 iulie, orele 11:00

1. Solicitarea SC LA NIGRA IMPEX SRL privind cumpărarea suprafeței de teren aferentă spațiului comercial situat în str. Oborului, nr. 8;

2. Solicitarea SC LUTASIN SRL privind închirierea unei suprafețe de 246,5 mp, teren situat în zona parcării hotelurilor Bradul și Călimani în vederea amenajării unei autogări;

3. Solicitarea doamnei Doina Melniciuc privind cumpărarea locuinței situată în str. Schitului, nr. 11, pe care o deține cu titlu de chirie;

4. Solicitarea doamnei Elisabeta Levay privind cumpărarea locuinței situată în str. Schitului, nr. 12, pe care o deține cu titlu de chirie;

5. Solicitarea domnului Nestor Iulian Lakatos privind cumpărarea locuinței situată în str. Vulturului, nr. 3, pe care o deține cu titlu de chirie;

6. Solicitarea domnului Vitaly Zvyryd privind închirierea suprafeței de 80 mp teren situat în str. Poligonului;

7. Solicitarea Fondului Bisericesc Ortodox Roman privind stabilirea perimetrului în vederea organizării de șantier în vederea demarării lucrărilor de reabilitare a Cazinoului din Vatra Dornei;

8. Solicitarea doamnei Simona Georgeta Ziwcovic privind cumpărarea/concesionarea terenului în suprafață de aproximativ 30 mp, teren aferent chioșcului de închiriere materiale sportive, situat în str. Cetinei;

9. Solicitarea doamnei Raluca Luiza Severincu privind cumpărarea suprafeței de 206 mp teren situat în str. Eroilor, nr. 16, în vecinătatea proprietății private a acesteia;

10. Solicitarea domnului Traian Toderean privind cumpărarea/concesionarea suprafeței de 20 mp teren aferent chioșcului de închiriere materiale sportive situat în str. Cetinei;

11. Solicitarea domnului Toderean Traian privind reducerea perioadei de plată a chiriei de la patru la două luni pentru terenul închiriat la Pârtia Parc pe care este amplasat chiosâșcul de închiriere de materiale sportive;

12. Solicitarea doamnei Talaba Lucia privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții, teren situat în str. 22 Decembrie, nr. 13;

13. Solicitarea doamnei Semeniuc Maria privind cumpărarea terenului aferent locuinței și curții situat în str. 22 Decembrie, nr. 13;

14. Solicitarea doamnei Carp Silvia privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 3 mp teren situat în str. Schitului, nr. 13, în vederea amenajării unei terase;

15. Solicitarea SC Oușorul SRL privind aprobarea închirierii suprafeței de 10 mp teren situat în str. Schitului, nr. 4A, în vederea amenajării unei terase;

16. Oferta SC CRACIUNITA COMPROD SRL privind vânzarea Policlinicii Balneare Vatra Dornei;

17. Solicitarea doamnei Botez Mihaela privind cumpărarea suprafeței de 11 mp teren situat în str. Mălinilor, nr. 12, aflat în fața apartamentului proprietate privată a acesteia;

18. Solicitarea doamnei Volosciuc Valeria privind cumpărarea suprafeței de 39 mp teren și a suprafeței de 33 mp teren aflat în curtea acesteia, reprezentând cota de 11/16, teren situat în str. Pinului, nr. 17;

19. Solicitarea doamnei Panfil Elena privind cumpărarea cotei de teren aferentă apartamentului proprietate privată a acesteia, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 30;

20. Solicitarea doamnei Cercel Mirela Corina privind închirierea spațiului din incinta Policlinicii Vatra Dornei (fostul fișier) în vederea înființării unui cabinet medical cu specialitatea igienă și sănătate publică;

21. Solicitarea domnului dr. Sadean Dinu Florin privind închirierea sau vânzarea spațiului situat în incinta Policlinicii Vatra Dornei (fostul spațiu folosit de către DSP Suceava);

22. Solicitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei privind transmiterea în folosință a spațiului situat în Policlinica Vatra Dornei (fostul spațiu al DSP Suceava) pentru înființarea unui cabinet de psihiatrie;

23. Solicitarea Scolii Gimnaziale Nr. 2 privind alocarea sumei de 1.500 de lei pentru reabilitarea fațadei scolii;

24. Solicitarea domnului profesor Pintilii Cristian privind premierea elevului Rusu Dorin, premiat cu locul I la Olimpiada Națională a Sportului Școlar;

25. Solicitarea domnului Iacob Cornel privind aprobarea campării unei rulote în zona Runc;

26. Solicitarea familiei Moroșan Leonte și Aurora privind schimbul unei suprafețe de 6629 mp teren, proprietatea acestora, cu suprafața de 6046 de mp teren, proprietatea privată a Municipiului Vatra Dornei, situat în str. Unirii, nr. 139.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.