Astăzi17 ianuarie 2021

Ordinea de zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, pe luna noiembrie

Ordinea de zi a Ședinţei ordinare a Consiliului Local Vatra Dornei, de joi, 26 noiembrie, orele 14:00, Sala de Conferinţe a Primăriei Vatra Dornei. Convocarea la ședință s-a făcut în baza dispoziției nr. 1420/18.11.2015, a primarului municipiului, având următorul proiect al ordinii de zi.

I – Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din data de 29 octombrie 2015 și de la ședința extraordinară din data de 10 noiembrie și din data de 11 noiembrie;

II – Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei (C3);

III – Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare (C1);

IV – Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 77/2015 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei (C1+C4);

V – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de teren de 1/2 din nr. cadastral 35273 din CF 35273, respectiv 202 mp de teren, aferentă imobilului situat în str. Aluniș, nr. 3, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Niță Negoiță (C1+C2+C3);

VI – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei necesare pentru achiziționarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun (C1+C4);

VII – Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2016, pentru aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei (C1+C3);

VIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a sumelor necesare organizării manifestărilor culturale aferente lunii decembrie (C1+C3);

IX – Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea unui spectacol ocazionat de sărbătorirea Zilei Bucovinei (C1+C3);

X – Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Județeană pentru Apă și Canalizarea Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală AJAC Suceava să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației, precum și pentru semnarea Actelor Adiționale de modificare a Actului Constitutiv și a Statutului AJAC Suceava (C1+C3);

XI – Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare și funcționarea pe termne mediu și lung a serviciului de salubrizare (C1+C3);

XII – Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei (C1+C3);

XIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 107 mp de teren situat în str. Transilvaniei, nr. 18-20, aferent curții, situat în imediata vecinătate a locuinței proprietate privată a domnului Gheorghe Pânzaru (C1+C2+C3+C4);

XIV – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 36353, în suprafață de 127,65 mp, situat în str. Unirii, nr. 90 (C2+C3);

XV – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al III-lea al anului în curs (C1+C2+C3+C4);

XVI – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul în curs (C1+C2+C3+C4);

XVII – Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a documentației pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unei suprafețe de 12 mp de teren situat în str. Oborului, nr. 5A (C1+C2+C3+C4);

XVIII – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către SC Ecologica Vatra Dornei SRL pentru desfășurarea activităților de salubrizare și ecologizare pe raza municipiului (C1+C2+C3+C4);

XIX – Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiilor de la Casa de Cultură (C1+C2+C3+C4);

Ședința Comisiilor: comisiile 1+2+3+4 reunite miercuri, 25 noiembrie, orele 13:00

1. Solicitarea domnului Mihaela Renata Prislopan privind cumpărarea locuinței situată în str. Unirii, nr. 59A;

2. – Solicitarea doamnei Felicia Ursescu privind cumpărarea cotei de teren de 44/100 (62,24 mp) situat în str. Parcului, nr. 57, aferent locuinței proprietate personală și căii de acces;

3. Solicitarea domnului Robert Păstrăvanu privind cumpărarea suprafeței de 99 mp de teren situat în str. Mestecenilor;

4. Solicitarea domnului Gabriel Nică privind închirierea unui spațiu la etajul al doilea în imobilul situat în str. Mihai Eminescu, nr. 15 (fosta Judecătorie a orașului);

5. Solicitarea doamnei Maria Elena Posteucă privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafața de 48 mp de teren situat în str. Poligonului, în continuarea terenului atribuit conform legii nr. 15/2013 pentru construirea centralei termice;

6. Solicitarea domnului Dumitru Bogdan Mândrilă, domiciliat în str. Podu Verde, nr. 17, bloc CFR privind închirierea a 20 mp de teren situat în str. Dornelor, nr. 5, lângă chioșcul de produse naturiste;

7. Oferta SC Abies Viva SRL privind vânzării construcției din lemn, amplasată în Parcul Municipal Vatra Dornei (zona de organizare a Serbărilor Zăpezii);

8. Informare privind imobilul vechii clădiri a Școlii Generale Nr. 4;

9. Solicitarea domnului Laurențiu Cătună Rus privind prelungirea contractului de închiriere a terenului situat în str. Dornelor (lângă puntea pietonală) pentru o perioadă de 3 ani;

10. Informare privind suspendarea plății la proiectul „Utilități și mediu la standarde europene”.

1 comentariu publicat:

  1. Carmen

    Aducerea gazului metan in Vatra Dornei ar trebui sa fie hotararea locuitorilor din Vatra Dornei si nu a domnului Chiforescu. De ce nu se organizeaza un referend in acest sens? In nu stiu ce an domnul Gorea a hotarat ca nu trebuie gaz metan in Vatra Dornei. Ma tot intreb pana cand o persoana sau doua isi permit sa vorbeasca in numele dornenilor? Sau poate vorbeste un anume interes?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.